DEEL 5. REGELS VAN BOETE EN BEROUW

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1.2.3.4 en Deel 1+2+3+4 van MOZES MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder Studies en Archief.

De Regels van Boete en Berouw

De opbouw van ons tweede tractaat verschilt aanzienlijk van die van de Regels van het Gedrag. Daar waren de uitgangspunten de Leer van het Midden van Aristoteles en het rabbijnse ethische concept van de Imitatio Dei, op basis waarvan Maimonides de bijbelse Geboden en de rabbijnse halacha uitwerkte. Hier wordt tot uitgangspunt genomen het ene bijbelse Gebod waarop het concept van Boete en Berouw berust. Dit Gebod is het voorschrift van Num. 5, 6-7 om zonden te belijden en naar vermogen de gevolgen ervan te herstellen:

Wanneer iemand, man of vrouw, een of andere zonde doet, die mensen begaan, en daardoor ontrouw wordt tegenover de Heer, zodat hij een schuld op zich laadt, dan zullen zij die zonden belijden, die zij begaan hebben; en daarna de volle waarde van wat hij schuldig is, vergoeden, vermeerderd met een vijfde, en dat geven aan degene tegenover wie hij zich schuldig gemaakt heeft. (vert. NBG)

Lees verder

DEEL 4. REGELS VAN HET GEDRAG.

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1.2.3.4 en Deel 1+2+3 van MOZES MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder Studies en Archief.

De Regels van het Gedrag

Zoals we reeds hebben gezien, maken de Regels van het Gedrag, de Hilchot De’ot, deel uit van het eerste boek van de Mishne Tora, het Boek van de Kennis (Sefer ha-Madda’), waarin Maimonides de meest elementaire halacha bespreekt.

Maimonides’ behandeling van de Regels van het Gedrag rust op twee polen, waardoor dit tractaat een prachtig voorbeeld is van het synthetische karakter van de Mishne Tora dat we boven hebben uiteengezet. Niet alleen geeft Maimonides de gebruikelijke synthese van de bijbelse Geboden met de halachische literatuur van de klassiekrabbijnse periode voor zover die uitspraken doet over het gedrag en de omgang van de mensen onderling, ook baseerde hij zijn Regels van het Gedrag op de Leer van het Midden van Aristoteles. Halacha en filosofie verkeren hier onder een dak.

Lees verder

DEEL 3. MISHNE THORA (II)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1, 2, 3, 4 en Deel 1+2 van MOZES MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website onder Studies en Archief.

De Mishne Tora, Tweede gedeelte

We bespreken nog een aantal specifieke kenmerken van de Mishne Tora.

De meest functionele indeling van de Mishne Tora is niet die in de boven opgesomde 14 boeken, maar die in de verscheidene ‘tractaten’. Deze hebben allemaal als titel ‘De halacha van …’ (Hilchot … ; door ons vertaald als: ‘De Regels van…’), gevolgd door het specifieke onderwerp dat besproken zal worden. De tractaten van het eerste boek zijn boven al genoemd. Het zijn de titels van deze tractaten die bij de aanhaling van teksten uit de Mishne Tora en bij verwijzingen worden gebruikt. Het zijn er in totaal 89. De meeste uitgaven beginnen met een opsomming van de 14 boeken en de tractaten die ze bevatten.

Lees verder

DEEL 2. MISHNE THORA (I)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1,2,3 en 4 (volgt zeer binnen kort) te lezen op onze website onder de studie Introductie tot de Talmoed en het Archief.

2. De Mishne Tora

Met de Mishne Tora voltooide Maimonides (in 1177) het ambitieuze project dat hij met het schrijven van zijn commentaar op de Mishna was aangevangen en met het Boek der Geboden – ook al weten we niet wanneer hij dat voltooide – had voortgezet: een weloverwogen, wetenschappelijke samenvatting en ordening van de Wet. Lees verder

Mozes Maimonides – DEEL 1. INLEIDING: LEVEN EN WERK

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1,2,3 en 4 (volgt zeer binnen kort) te lezen op onze website onder de studie Introductie tot de Talmoed en het Archief.

 

MOZES MAIMONIDES

RABBI MOZES BEN MAIMON — RAM”BAN

 

TWEE ETHISCHE TRACTATEN


De Regels van het Gedrag

en

De Regels van Boete en Berouw

Deze studie bevat een Nederlandse vertaling van de Hilchot De’ot (Regels van het Gedrag) en de Hilchot Teshuva (Regels van Boete en Berouw) uit het eerste boek van Mozes Maimonides’ grote codex van de joodse wet, de Mishne Tora.

Lees verder

Notities “Mozes Maimonides”

Deze studieverhandeling werd mogelijk gemaakt door MEINEMA SLEUTELTEKSTEN en DR. A VAN DER HEIDE

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, de studie “Introductie tot de Talmoed” te volgen op onze website www.bethhamidrash.org onder Studies en het Archief.

CORRECTIE EN VERDUIDELIJKING DOOR BETH HAMIDRASH AAN DE TEKST OVER HET BEGRIP TESJOEWA

Lees verder