DEEL 15. HICHOT TESJOEWA (V)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1 t/m 4 en Deel 1 t/m 14 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder studies en Archief.

MISHNÉ THORA: TRACTAAT HICHOT TESJOEWA

REGELS VAN BOETE EN BEROUW

Korte inhoud:

VIII. De bestemming van de mens wordt genoemd het leven van de Toekomende Wereld. Dit is een onlichamelijk bestaan, waarin de zielen van de rechtvaardigen genieten van de kennis van God. Ontzegging van dit leven is de zwaarst denkbare straf. Profeten en Rabbijnen hebben dit leven met verschillende namen en beelden aangeduid, maar de mens kan deze heerlijkheid pas bevatten wanneer die werkelijkheid voor hem wordt.

IX. Voor- en tegenspoed die de mens in dit leven toevallen, worden vaak als beloning of straf gezien, omdat zij de uiteindelijke afrekening beïnvloede. Een goed leven is bevorderlijk voor gehoorzaamheid en studie en die zijn voorwaarde voor een aandeel aan de Toekomende Wereld. Een slecht en ongelukkig leven vervreemdt de mens verder van God en dat draagt bij tot zijn definitieve ondergang. In die zin kan men voor- en tegenspoed loon en straf noemen. De dagen van de Messias zijn een voorproef van het uiteindelijke loon.

X. De Toekomende Wereld mag geen doel op zichzelf zijn. Men moet dienen uit liefde en niet om loon te verwerven. Het doel van de gehoorzaamheid aan de Geboden en van de kennis die de mens kan verwerven van het hogere, is om hem te voeren tot zijn meest verheven bestemming: de belangeloze liefde tot God.

Lees verder

DEEL 14. HICHOT TESJOEWA (IV)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1 t/m 4 en Deel 1 t/m 13 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder Studies en Archief.

MISHNÉ THORA: TRACTAAT HICHOT TESJOEWA

REGELS VAN BOETE EN BEROUW

Korte inhoud:

VI. Bijbel passages waarin, als straf op zeer zware zonden, de toe gang tot boete en berouw schijnt te worden versperd, betreffen bijzondere gevallen van zware of collectieve schuld. Aankondigingen van onheil over een volk laten de individuele verantwoordelijkheid en keuzevrijheid onverlet.

VII. Deze vrijheid bewijst hoe belangrijk Teshoeva is. Het is het kardinale punt van de verhouding tot God en de medemens en is voorwaarde voor de verlossing in het laatst der dagen. Zonder boetvaardigheid bereikt geen mens zijn eigenlijke bestemming.

Lees verder

DEEL 13. HICHOT TESJOEWA (III)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1 t/m 4 en Deel 1 t/m 12 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder studies en Archief.

MISHNÉ THORA: TRACTAAT HICHOT TESJOEWA

REGELS VAN BOETE EN BEROUW

Korte inhoud:

IV. Zo zijn ook de 24 zaken die toegang tot berouw bemoeilijken, geen absolute hindernissen.

V. Want de mens is ten allen tijde vrij om voor het goede te kiezen en het kwaad na te laten, ook al lijkt dat in tegenspraak met Gods almacht en alwetendheid. Wij weten niet hoe almacht en vrije wil te verenigen zijn, maar wij weten wel dat men loon of straf op grond van eigen keuze verdient.

Lees verder

DEEL 12. HICHOT TESJOEWA (II)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1 t/m 4 en Deel 1 t/m 10 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder studies en Archief.

TRACTAAT HICHOT TESJOEWA

REGELS VAN BOETE EN BEROUW

Korte inhoud:

Ill. Berouw staat open voor iedereen, zelfs voor de 24 soorten zondaars die geen aandeel hebben aan de Toekomende Wereld.

Lees verder

DEEL 11. HICHOT TESJOEWA (I)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1 t/m 4 en Deel 1 t/m 9 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder Studies en Archief.

TRACTAAT HICHOT TESJOEWA

REGELS VAN BOETE EN BEROUW

Korte inhoud:

I. Het is ons geboden belijdenis van schuld af te leggen voor begane zonden. Boete en berouw (tesjoewa) spelen een belangrijke rol ter verkrijging van verzoening van schuld.

II. Oprechtheid van berouw impliceert de noodzaak het begane kwaad metterdaad goed te maken. Nieuwjaar en Verzoendag zijn bij uitstek tijdstippen voor inkeer.

 

Lees verder

DEEL 10. DE’OT HICHOT (V)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1.2.3.4 en Deel 1.2.3.4.5.6.7.8.9 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder studies en Archief.

TRACTAAT HICHOT DE’OT

DE REGELS VAN HET GEDRAG

KORTE INHOUD:

VI: Gedrag is een product van navolging en daarom moet men goed gezelschap zoeken. Het gedrag van rechtvaardigen en wijzen diene als voorbeeld, m.n. voor de omgang met de medemens en de afwikkeling van conflicten, onderling vermaan, beschaming, de houding tegenover weduwen en wezen.

VII: Kwaadspreken en wraakzucht zijn de oorzaak van veel kwaad.

‘Dit is het juiste gedrag, dat een beschaafde samenleving en de omgang van mensen onder elkaar mogelijk maakt.’

 

Lees verder

DEEL 9. DE’OT HICHOT (IV)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1.2.3.4 en Deel 1.2.3.4.5.6.7.8 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder Studies en Archief.

TRACTAAT HICHOT DE’OT

DE REGELS VAN HET GEDRAG

 

KORTE INHOUD:

V: Het gedrag van de wijze moet voorbeeldig zijn wat betreft eten en drinken, sexuele omgang en lichamelijke behoeften, in zijn spreken en openbaar optreden, kleding, beheer van zijn bezit, handelstransacties.

Lees verder

DEEL 8. DE’OT HICHOT (III)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1.2.3.4 en Deel 1.2.3.4.5.6.7 van VAN MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder Studies en Archief.

TRACTAAT HICHOT DE’OT

DE REGELS VAN HET GEDRAG

KORTE INHOUD:

IV: Noodzakelijke voorwaarde hiervoor is een gezond lichaam en een leven naar strenge regels voor eten, slapen, stoelgang, dieet, lichamelijke inspanning, baden en wassen, aderlating, seksuele omgang.

Lees verder

DEEL 7. DE’OT HICHOT (II)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1.2.3.4 en Deel 1.2.3.4.5.6 van MOZES MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder Studies en Archief.

TRACTAAT HICHOT DE’OT

DE REGELS VAN HET GEDRAG

Korte Inhoud:

II: Verkeerd gedrag is als een ziekte die genezen moet worden. De wijze is de dokter van de ziel. Genezing verkrijgt men door zich in tegenovergestelde richting van het midden te verwijderen en het verkeerde gedrag door contrastgedrag te corrigeren. Welk gedrag is bedoeld? Zwijgen is de grootste deugd en voorwaarde voor wijsheid. Bedrog, lichtzinnigheid, etc. zijn dodelijk.

III: Extreme onthouding is niet goed. Goed is wat heilzaam is voor het lichaam, zodat de geest niet gehinderd wordt in de verwerving van de kennis van God. Het hoogste doel van ieder gedrag is constante gerichtheid op Gods wezen.

Lees verder

DEEL 6. DE’OT HICHOT (I)

Aanbevolen wordt om ook, parallel aan deze verhandeling, “De Introductie tot de Talmoed” hoofdstukken 1.2.3.4 en Deel 1+2+3+4+5 van MOZES MAIMONIDES, RABBI MOZES ben MAIMON te lezen op onze website www.bethhamidrash.org onder Studies en Archief.

VERTALING VAN TRACTAAT DE’OT HICHOT

DE REGELS VAN HET GEDRAG

De Mishne Thora is een groot en voor het merendeel technisch werk. Het behoort tot de klassieke teksten van het Jodendom. In de standaarduitgaven wordt de tekst op iedere bladspiegel omgeven door een aantal traditionele commentaren, zoals dat ook bij de Talmud en andere belangrijke teksten gebruikelijk is. Door de tijd heen heeft de Mishne Tora nogal geleden onder de ingrepen van goed bedoelende uitgevers en drukkers, die de tekst op talloze plaatsen veranderden en aanpasten. Voor onze vertaling is daarom gebruik gemaakt van een nieuwe editie van de Israëlische geleerde Jozef Qafih, die zich voornamelijk baseerde op een aantal betrouwbare manuscripten van Jemenitische herkomst. De joden van Jemen zijn altijd toegewijde hoeders van de klassieke teksten van het Jodendom geweest en tevens grote bewonderaars van Maimonides. Vergelijking met andere betrouwbare teksten van de hand van Maimonides (waaronder een wellicht eigenhandig geschreven tekst van het Commentaar op de Mishna) toont aan dat de Jemenitische versies getrouw de bedoeling van de auteur plegen weer te geven. Qafih zelf vertaalde en annoteerde reeds het Commentaar op de Mishna en de Gids der Verdoolden in modern Hebreeuws en voorzag die van verklarende noten. Ook zijn uitgave van de Mishne Thora is voorzien van uitvoerige verklaringen, die er voornamelijk op gericht zijn Maimonides’ gebruik van de klassieke bronnen te belichten en de uitspraken van de Mishne Thora te plaatsen binnen het kader van het overige werk van Maimonides. Qafih stamt uit een familie van Jemenitische geleerden en hij baseert zich voornamelijk op traditionele joodse bronnen. Zeer groot is zijn kennis van de commentaarliteratuur op de Mishne Thora.

Lees verder