Kabbala wijsheid

Kabbala: een traditie in ontwikkeling.

De mystieke spirituele traditie van het Jodendom heet Kabbala. Letterlijk betekent het: “Dat wat ontvangen is”. Het is een rijk, doorleefd, eeuwenoud gedachtegoed dat stoelt op het bestuderen van de Thora (de eerste vijf boeken van de Joodse bijbel, Tenach) en dat anno nu nog geenszins aan zeggingskracht heeft ingeboet.

Het lezen van een boek over Kabbala, of het bekijken van een informatieve film erover, doet aan de traditie eigenlijk altijd tekort. Kennis van de Kabbala leeft namelijk; het is in beweging door voortdurend onderzoek en een uiterst kritische -internationaal gevoerde – discussie erover.
Heel veel teksten zijn alleen beschikbaar in het Hebreeuws. Het voordeel daarvan is dat ze altijd door een deskundige moeten worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Kabbala is dan ook bij uitstek een mondelinge traditie. Geen starre leer, maar een inspirerende overdracht.

Kabbala is beslist geen verzameling magische trucs om snel verlichter te worden of om even met wat hocus-pocus een sluiproute te vinden om verder te komen op het spirituele pad. Het gaat veel meer om kwaliteit dan kwantiteit. Een Kabbalist zal zijn leerlingen altijd inschatten: wat kan hij of zij aan? Dat is geen betutteling, maar een zorgvuldige dosering. Want Kabbala is geen kinderspel, ook al kan iedereen met een gezond verstand het in principe begrijpen. Kabbala gaat niet over weetjes, maar over het universum, over diepgang, kracht, moed en de zin van discipline. Over de fundamentele essenties van het leven en het menselijk vermogen. Grootheden die je uiteindelijk alleen kunt begrijpen met het hart. Het wijze hart, welteverstaan.

Het Kabbalistisch uitleggen van de vele mystieke interpretaties van de Thora en de diversiteit aan duidingen van de tekst, gebeurt altijd in fases, omdat de stadia van ieders begrip met de tijd moeten rijpen. Dat is dan ook de diepere betekenis van “Dat wat ontvangen is” en de dubbele betekenis van ‘Een traditie in ontwikkeling’.

Een goede reis op weg naar wijsheid.