Vragen & Antwoorden

Enkele algemene vragen over het Joods Online Studiehuis Beth HaMidrash:

Heeft u een andere vraag? U kunt middels het vragenformulier onderaan de pagina uw vraag aan ons doen toekomen. Deze zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord en eventueel op de website worden opgenomen.


Terug naar boven ↑

Voor wie zijn de cursussen bedoeld?

Het studiemateriaal wordt openbaar aangeboden en is in principe bedoeld voor alle geïnteresseerden. De steeds verdergaande diepgang van de elkaar opvolgende cursussen zal echter bepalend zijn voor het aantal cursisten. Beth HaMidrash heeft duidelijk gekozen voor een hoog niveau om in een specifieke behoefte te voorzien: Beth HaMidrash stelt mensen in staat de verkregen kennis van de joodse Literaire geschiedenis te verbinden met elk facet van het dagelijks leven en persoonlijke ontwikkeling.

Terug naar boven ↑

Welke cursussen zullen er worden aangeboden?

Beth Hamidrash is in 2001 begonnen met de volgende vier cursussen:

1. Practisch Joods Recht I & II. Een verzameling van codes die betrekking hebben op het dagelijks joods leven: gebed, mezoeza, tzedka, de feestddagen, berachot, persoonlijk gedrag, persoonlijke verhoudingen, tzitzit, tefillin (I). En Kasjroet (voedselwetten) Shabbat – een overzicht van de basiswetten die geassocieerd zijn met deze twee centrale mitswot (II).
2. Parshat HaShavua.
Een gedetailleerde analyse van de wekelijkse lezing van de Thora vanuit haar onderwerpen, ideeën en emissie zo als zij zijn bediscussieerd en verklaard in de klassieke commentaren en de unieke inzichten van de literaiew homeletiek.
3. Introductie tot de Talmoed. Een analyse van de grondprincipes van talmoedische interpretatie en logica.
4. Kabbala en Chassidisme: een introductie tot Joods Mysticisme, Kosmogonie en Kosmologie.
Het verloop van het Joodse Mysticisme vanuit haar basis in de Bijbel, Talmoed, Midrashiem, door de Zohardische geschriften, Nachmanides en de 16de Eeuws scholen in Safed. De verspreiding van Kabbala en de oppositie daartegen. De theosofie van Rabbi Isaak Luria, Ha-Arie Zal, uitleg van basisconcepten zoals Tzimtzum, de Sefriot, de “Vier Werelden”, Nitzotzot, Tikkun welke voorkomen de werken van Chassidisme, Rabbi Moses Luzzato en Rabbi Chaim van Volozhin.

Inmiddels is het aantal aanzienlijk uitgebreid. De Stichting Beth HaMidrash blijft voortduren werken aan nieuwe publicaties en cursussen. Hierbij is de stichting volledig afhankelijk van uw steun!

Terug naar boven ↑

Zijn de cursussen van Beth HaMidrash alleen via het internet te volgen?

In principe zijn de cursussen van Beth HaMidrash op de website te vinden. Ook kunt u zich inschrijven om publicaties per e-mail te ontvangen. Sporadisch worden er mondelinge cursussen worden gegeven te Maastricht. Als u zich inschrijft bij Beth HaMidrash en aanmeld op de website, kunt u zich abonneren op de categorie ‘Nieuws’. U wordt zo op de hoogte gehouden van alle nieuws van Beth HaMidrash. Aankondigingen en specificaties van de mondelinge cursussen kunt u via dit kanaal verwachten.

Terug naar boven ↑

Wie zit er achter de publicaties van het Joods Online Studiehuis Beth HaMidrash?

De website van het Online Joods Studiehuis Beth HaMidrash wordt gedragen door de Stichting Beth HaMidrash (Maastricht). Lees meer over de stichting op Introductie. De stichting is volledig afhankelijk van uw steun!

Terug naar boven ↑

Hoe kan ik de stichting Beth HaMidrash steunen?

U kunt de stichting op verschillende manieren steunen. Bijvoorbeeld eenvoudigweg de website bezoeken en aandacht geven aan onze adverteerders, inschrijven op de website, rechtstreeks donaties doen met eventueel eervolle vermelding, artikelen sponsoren (bijvoorbeeld ‘in opdracht van …’ of ‘opgedragen aan …’) of adverteren op de website. Lees meer op Steun de stichting.


Terug naar boven ↑

Uw Vraag