Steun Beth HaMidrash

De Stichting Beth Hamidrash is een non profit organisatie en heeft geen enkel ander belang dan hetgeen is beschreven in de Introductie. Zij hoopt haar activiteiten in stand te kunnen houden door financiële ondersteuning van ondernemingen en personen.

Er zijn verschillende manieren om Stichting Beth HaMidrash in haar activiteiten te steunen:

Met regelmatig bezoek aan deze website steunt u Beth HaMidrash al!
Schrijf u in om op de hoogte te blijven van nieuwe publicaties.

Dank voor uw steun!

Terug naar boven ↑

Bezoek adverteerders of koop boeken via onze website

Door onze adverteerders te bezoeken of boeken, cd’s en software (zie boektips op de website of de zoekmogelijkheid aan de rechterkant) te kopen, helpt u Beth HaMidrash om de kosten van hosting en onderhoud aan de website te dekken.

Terug naar boven ↑

Doneer aan de stichting

Iedere steun wordt door Beth HaMidrash gewaardeerd. De stichting bied donateurs een eervolle vermelding onder “Donateurs” in de Colofon. Daarnaast is het mogelijk op deze site te adverteren door middel van banners, links of tekstboodschappen.

Gebruik de button om te doneren met uw Creditcard of PayPal account. U kunt ook uw donatie direct overmaken op bankrekening 86.38.58.929 t.n.v Beth HaMidrash te Maastricht. Gebruik IBAN NL78 SNSB 0863 8589 29 voor overmaking van buiten Nederland.

De Stichting Beth HaMidrash dankt u hartelijk voor uw donatie.
Alleen met uw steun kan zij haar werk volhouden! Wellicht heeft u een opmerking of suggestie of wilt u een verzoek doen? Voor overleg of meer informatie kunt u contact opnemen via het formulier onderaan de pagina.

Terug naar boven ↑

Sponsor een of meerdere artikelen of studies

U kunt losse artikelen, een reeks of een hele studie sponsoren in eer of ter na-gedachtenis van een dierbare of om een speciale gelegenheid te vieren. Uw boodschap wordt bij één of meerdere artikelen geplaatst. Hoewel Beth HaMidrash zich het recht voorbehoudt om boodschappen te weigeren of aan te passen, bent u als sponsor vrij in uw tekst.

Een persoonlijke of algemene boodschap, bij een bepaald artikel uit het archief of een komende publicatie of studie? Neem contact met ons op voor overleg middels het formulier onderaan de pagina.


Terug naar boven ↑

Overleg met Beth HaMidrash

Neem contact op met Beth HaMidrash voor overleg over de mogelijkheden via onderstaand formulier.


Dank voor uw steun!