Nawoord

EEN NAWOORD VAN RABBIJN MENACHEM MENDEL SCHNEERSON

HOE VOEDEN WIJ DE GEEST TEGENWOORDIG?

Het gevecht tussen lichaam en geest is groter dan ooit. De materiële wereld uit welk ons lichaam voortkomt, is in een ongekende periode van voorspoed.

Onze levensstandaard is zeer hoog en we hebben de technologie om veel problemen te beheersen, die voorheen een plaag waren. Maar tegelijkertijd verhongert onze individuele en collectieve geest door gebrek aan voeding.

Het is meer dan ooit nodig de geest te voeden: educatieve kennis en rechtschapenheid is voedsel voor de geest.

Daarom is het zeer belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met onderwijs en vorming van spirituele waarden. Nochtans gaat de uitdaging veel verder. De sleutel is niet het dwarsbomen van de strijd tussen lichaam en geest, maar het begrijpen van haar doel, te zijn in vrede met de uitdaging. Zodra het lichaam de geestelijke dominantie erkent, en vrede maakt met zijn tweeling broeder, kan de spanning op een goede wijze geharmoniseerd worden. Het lichaam wordt een kracht die de geest aandrijft naar een grotere positie die geen van beide op zichzelf zou kunnen bereiken.

Deze harmonie tussen lichaam en geest heeft een effect en een uitwerking in deze wereld, helpen lichaam en geest te verenigen is het belang en het wezen van het gehele universum (microcosmos — macrocosmos). De sleutel voor zin en geluk in het leven ligt dus in eigen hand, door het begrijpen van de symmetrie en ritme van je eigen lichaam en geest.

Zo, de eerst volgende keer als je in de spiegel kijkt, vraag dan jezelf: “Wat heb ik voor mij? Ik herken mijn lichaam, maar kan ik mijn geest er in ontdekken? Ik besteed aandacht aan al mijn lichamelijke benodigdheden, maar geef ik mijn tedere, liefhebbende geest de zelfde aandacht?”

En tenslotte: “IK WEET WAT IK NODIG HEB, MAAR WEET IK WAARVOOR IK NODIG BEN?”

Rabbijn Menachem Mendel Schneerson