Introductie

Beth HaMidrash multifunctioneel media instituut voor joodse studies biedt de mogelijkheid om via het internet te bestuderen – en dat vanuit het hart van Jeruzalem – het unieke universele monotheïstische concept van Tenach; de Joodse Bijbel.

Waarom: Om weerstand te bieden aan de massieve joodse assimilatie en de niet joodse geïnteresseerde in de gelegenheid te stellen kennis te laten maken door middel van de joodse studies met de essentie van het monotheïsme, omdat deze leidt naar een harmonie tussen verschillen en het individu tot zijn RECHT laat komen in de gemeenschap, het tegenovergestelde van ONRECHT. Beth HaMidrash is een geaccrediteerd instituut van joodse studies vanuit Jeruzalem, gericht op de Nederlandstalige euregio en heeft de ambitie om geïnteresseerden de gelegenheid te geven de klassieke teksten van het Judaïsme in een open milieu te bestuderen.

Beth HaMidrash stelt mensen in staat de verkregen kennis van de joodse Literaire geschiedenis te verbinden met elk facet van het dagelijks leven en persoonlijke ontwikkeling. Beth Hamidrash bestaat uit een team mensen die de behoefte hebben Tenach, Talmoed, Risjoniem, Acharoniem, weer te geven vanuit haar zuivere originaliteit en essentie, waardoor het uiteindelijke doel duidelijk zichtbaar wordt.

Wat mensen, die deze kennis vergaren, er mee doen is een geheel persoonlijke zaak. Waar het Beth Hamidrash om gaat is, dat men de essentie weet, omdat er veel van die essentie in de loop van de tijd verloren is gegaan.

Doneer aan de Stichting

De Stichting Beth Hamidrash is een non profit organisatie en heeft geen enkel ander belang dan het bovengenoemde. Zij hoopt haar activiteiten in stand te kunnen houden door financiële ondersteuning van ondernemingen en personen die hun naam onder vermelding van “mede mogelijk gemaakt door” op een van de webpagina’s kunnen plaatsen.

Daarnaast is het mogelijk op deze site te adverteren door middel van banners. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via onderstaand formulier of direct een donatie storten — eventueel onder vermelding van een opdracht of verzoek — op bankrekening 86.38.58.929 t.n.v Beth HaMidrash te Maastricht.