Beth HaMidrash

Beth Hamidrash is een online joods studiehuis met lezingen, artikelen en cursussen zoals Practisch Joods Recht, Kabbala & Chassidisme, Introductie tot de Talmoed, Zohar, Sefer Hamitswot van Rambam (Maimonides), De Zeven Noachidische Geboden, Mozes Maimonides, Joodse Feestdagen en de Parashat HaShavua, shabbatlezing van de week.

Copyright STICHTING BETH HAMIDRASH

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN:

Niets aan de uitgaven op de website van Stichting Beth HaMidrash mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door opnemen, kopiëren of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beth HaMidrash.

Neem contact met ons op voor overleg.