Yehuda Groenteman

Groenteman

Rabbijn J. Groenteman

Baroech dajan ha’emet – ברוך דיין האמת

Met droefenis  geven wij u kennis van het overlijden van mijn vader, Yehuda (Juda) Groenteman, op 14 Sjevat 5778 (30 januari 2018) te Jeruzalem, Israël.

Deze site blijft open tot december 2018.
Anouk Groenteman

Nieuwe locatie Cursus Kabbalah

Komende zondag 4 februari, zal de eerste van twaalf bijeenkomsten voor de introductiecursus Kabbalah plaatsvinden. Aanvankelijk zou de cursus in het Joods Cultureel Centrum te Utrecht worden gehouden maar er is gekozen voor een nieuwe locatie.

Nieuwe Locatie

Het gebouw van Moadon Bne Akiwa te Amsterdam

Kalfjeslaan 376
1081 JA Amsterdam
020-6463872

Inschrijven nog mogelijk

Er kan nog worden ingeschreven. Kijk op http://www.kabbalisten.com/index_bestanden/Page398.htm voor meer informatie en het inschrijvingsformulier.

Routebeschrijving

Openbaar vervoer

Suggestie: Neem om 12:53 bus 172 (Connexxion) vanaf Pr. Hendrikkade (nabij Amsterdam CS) richting Kudelstaart. Stap rond 13:20 uit op de halte Kalfjeslaan/Amstelveenseweg.

Kijk op http://www.9292ov.nl voor andere mogelijkheden en een routeplanner vanaf uw woonplaats.

Auto

Neem vanaf A10 (Amsterdam Ring Zuid, vanaf beide kanten) afslag S108 ‘Buitenveldert / Oud Zuid’. Ga links af richting Amstelveen. U rijdt over de Amstelveense weg. De vierde straat links (oprit A10 niet meegeteld) is de Kalfjeslaan.

Kijk voor een interactieve kaart op Moadon Bne Akiwa op Map24 of gebruik onderstaand formulier voor een routebeschrijving met overzichtskaart.

Bent u bekend in Amsterdam? Dan heeft u misschien genoeg aan onderstaande afbeelding.

Kaartje van Amsterdam met locatie gebouw van Moadon Bne Akiwa

Introductie cursus Kabbalah

Het Tijdschrift voor Kabbalisten start in samenwerking met Beth Hamidrash een introductiecursus Kabbalah. De cursus start bij een minimale deelname van 20 personen met een maximum van 25 personen per groep.

Inhoud: Introductie doctrines & concepten Kabbalah
Docent: Rabbi Juda Groenteman
Tijd: 12 lessen van 2 á 3 uur, iedere zondagmiddag om 13:30 vanaf 4 februari t/m 22 april 2007
Plaats:
Joods Cultureel Centrum (Merkaz gebouw, Magdalenastraat 1a) te Utrecht
Kosten: 150 euro per persoon

Meer informatie en inschrijving via de website van het Tijdshchrift voor Kabbalisten:
http://www.kabbalisten.com/index_bestanden/Page398.htm

STUDIEPROGRAMMA EN ACTIVITEITEN 2002/2003

Gesterkt door het enthousiasme van studenten, geïnteresseerden via de nieuwsbrief en bezoekers van allerlei aard o.a van Universiteiten, Wetenschappelijken Instituten, Theologische Hogescholen aan de website van Beth HaMidrash, hopen de medewerkers, met G’D’s hulp, ondanks de zeer moeilijke politieke en financiële situatie in Israël, het volgende programma te realiseren. Ondanks het feit dat Beth HaMidrash geen enkele concessie doet aan het door haar gekozen concept, het weerstand bieden aan de massieve joodse assimilatie en de niet joodse geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen kennis te laten maken door middel van de joodse studies met de essentie van het monotheïsme, omdat deze leidt naar een harmonie tussen verschillen en het individu tot zijn RECHT laat komen in de gemeenschap, het tegenovergestelde van ONRECHT. Geen kwantiteit, maar kwaliteit. Door geen betaling te vragen aan studenten, geïnteresseerden en bezoekers, tracht Beth HaMidrash via andere wegen donateurs te vinden om haar programma te kunnen uitvoeren. Kortom, de omvang van het programma van het komende jaar is afhankelijk van het succes in het vinden van externe bronnen van ondersteuning. Beth HaMidrash zal haar best doen, met G’D’s hulp, om verder gaan ten behoeve van u allen.

PROGRAMMA 5763 – 2002/2003

PARSHAT HASHAVUA De vertrouwde wekelijkse lezing van de Thora geanalyseerd vanuit haar onderwerpen, ideeën en emissie zoals zij zijn bediscussieerd en verklaard in de klassieke commentaren en de unieke inzichten van de literaire homiletiek.

ZOHAR, BERESHIET / GENESIS Zohar, soms ook wel genoemd Midrash haZohar, geschreven commentaar op afdelingen en passages van de Thora, is één van de klassieke teksten van de Kabbala, betekenend “ontvangen traditie”, want de leer van Kabbala werd overgedragen van meester naar student, van generatie naar generatie.

SEFER HAMITSWOT VAN RAMBAM (MAIMONIDES) Een gedetailleerde studie van de 613 geboden en verboden opgelegd door de Thora aan het Joodse volk.

DE ZEVEN NOACHIDISCHE GEBODENLITURGIE Een introductie naar de structuur en rituelen van Tefilla (gebed), spiritualiteit en het doel van Tefilla.

CODEX MISHNÉ THORA OF JAD (HACHAZAKA) VAN MAIMONIDES BOEK MADA * (KENNIS), waarvan wij reeds Da’ot (morele opvattingen) en Teshoewa (Inkeer) behandeld hebben. We vervolgen met Jesodé Hathora (Basisprincipes van de Thora) en Awoda Zara (Afgodendienst).

VERDER: VERSCHILLENDE ZEER INTERESSANTE ARTIKELEN VAN RABBIJN J.FRIEDRICH UIT ANTWERPEN. EN ARTIKELEN VAN ANDERE HAND OVER: KASJROET (VOEDSELWETTEN), TEFILLIN (GEBEDSRIEMEN), TZITZIT (DRADEN AAN DE VIER HOEKEN KLEDING), MEDISCHE ETHIEK, CHASSIDISME ENZ.

BETH HAMIDRASH WENST U ALLEN EEN GOED STUDIEJAAR.


EEN NAWOORD VAN RABBIJN MENACHEM MENDEL SCHNEERSON

HOE VOEDEN WIJ DE GEEST TEGENWOORDIG?

Het gevecht tussen lichaam en geest is groter dan ooit. De materiële wereld uit welk ons lichaam voortkomt, is in een ongekende periode van voorspoed. Onze levensstandaard is zeer hoog en we hebben de technologie om veel problemen te beheersen, die voorheen een plaag waren.

Maar tegelijkertijd verhongert onze individuele en collectieve geest door gebrek aan voeding. Het is meer dan ooit nodig de geest te voeden: educatieve kennis en rechtschapenheid is voedsel voor de geest.

“Wat heb ik voor mij? Ik herken mijn lichaam, maar kan ik mijn geest er in ontdekken? Ik besteed aandacht aan al mijn lichamelijke benodigdheden, maar geef ik mijn tedere, liefhebbende geest de zelfde aandacht?”

En tenslotte: “IK WEET WAT IK NODIG HEB, MAAR WEET IK WAARVOOR IK NODIG BEN?”

Rabbijn Menachem Mendel Schneerson


* Een meer in detail uitgewerkte wettelijke studie van 7 Noachidische geboden die opgelegd zijn aan de niet Joodse volkeren, de Universele wetten. Daarom is het zeer belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met onderwijs en vorming van spirituele waarden. Nochtans gaat de uitdaging veel verder. De sleutel is niet het dwarsbomen van de strijd tussen lichaam en geest, maar het begrijpen van haar doel, te zijn in vrede met de uitdaging. Zodra het lichaam de geestelijke dominantie erkent, en vrede maakt met zijn tweeling broeder, kan de spanning op een goede wijze geharmoniseerd worden. Het lichaam wordt een kracht die de geest aandrijft naar een grotere positie die geen van beide op zichzelf zou kunnen bereiken. Deze harmonie tussen lichaam en geest heeft een effect en een uitwerking in deze wereld, helpen lichaam en geest te verenigen is het belang en het wezen van het gehele universum (microcosmos — macrocosmos). De sleutel voor zin en geluk in het leven ligt dus in eigen hand, door het begrijpen van de symmetrie en ritme van je eigen lichaam en geest. Zo, de eerst volgende keer als je in de spiegel kijkt, vraag dan jezelf:

PROGRAMMA’s 2001/2002

BETH HAMIDRASH Instituut van Joodse Studies
presenteerd haar nieuwe programma’s en activiteiten.

JERUZALEM, SEPTEMBER 2001 / 5761 ELLOEL

Nu de vakantieperiodes achter de rug zijn, is Beth HaMidrash verheugd u te kunnen informeren over haar komende programma’s en activiteiten die vanaf heden van start zullen gaan via deze website en wel met de volgende onderwerpen:

1.DE MAAND ELLOEL, de maand die de dertien eigenschappen van G’delijke barmhartigheid uitstraalt. De maand die een voorbereiding is op het nieuwe jaar.

2.DE ONTZAGWEKKENDE DAGEN, Rosh Hashana, het Joodse nieuwjaar; beginnend op de avond van maandag 17 september, de eerste dag van Tisjri 5762

De Tien dagen van Inkeer, Tesjoewa: berouw? Tefilla: bidden? Tsadaka: liefdadigheid?

Kol-nidre, Jom Kippoer, verzoening; beginnend op de avond van 26 september Tisjri 10

Beth HaMidrash geeft een gedetailleerde uitleg over deze uitermate belangrijke Jom Toviem (feestdagen), ook wel genoemd ” De Hoge Feestdagen”.

3. SOEKOT, LOOFHUTTENFEEST, HOSJA’NA RABBA, SJEMIENIE

ATSERET EN SIMCHA THORA. Vanaf 1 oktober t/m 10 oktober, de avond van 14 t/m 23 Tisjri

Ook over deze feestdagen zal Beth HaMidrash een uitvoerige en interessante uitleg geven.

Nieuwsbrief

Verder treft u in de nieuwsbrief aan een eerste van een reeks wetenschappelijke artikelen over de Medische Halacha (Joods wettelijk recht) met zeer actuele onderwerpen zoals: Bevruchting Buiten de Baarmoeder; Embryo overbrenging; Embryo invriezing; Klonen; Stam cel onderzoek, onder de auspiciën van zeer gerenommeerde deskundigen op dit gebied.

Daarnaast zal binnenkort van start gaan een serie artikelen met als onderwerp; JERUZALEM VERLEDEN EN TOEKOMST gezien vanuit een integer gezichtspunt.

Mondelinge Cursussen

Verder kunnen wij berichten dat Beth HaMidrash onder grote belangstelling en publiciteit omstreeks begin oktober in Maastricht mondelinge cursussen gaat verzorgen over Kabbala en de daarmee verbonden introducties onder deskundige leiding van Dhr. Juda Groenteman uit Jeruzalem.

Informatie hier over kunt u verkrijgen bij onze coördinatrices

Mevr. Olga de Visser 045- 5742205
Mevr. José Delnoy 043- 3219455 of 00 32 89 722613 of via
Dhr. Juda Groenteman 00942 2 5618517
info@bethhamidrash.org

Studies

In de week van 7 t/m 13 oktober na alle Joodse Feestdagen continueert Beth HaMidrash uiteraard met haar Website studieprogamma’s, beginnende met:

PARASHAT HASHAVOEA: BERESHIET; in het begin, Genesis 1:1 – 6:8

PRAKTISCH JOODS RECHT 1+2 : kasjroet ( spijswetten )

TALMOED: De overdracht en behoud van de Traditie.

KABBALA: De betekenis van de Sefirot, de tien G’Ddelijke eigenschappen in welke G’D zichzelf manifesteert zowel in dit Universum als in de schepping als geheel.

Wij hopen dat u ons overstelpt met vragen, dat is trouwens ook de bedoeling over al onze onderwerpen, met o.a. als doel om discussie op gang te brengen – niet alleen met Beth HaMidrash maar ook met andere cursisten.

BETH HAMIDRASH WENST DAT G’D U ALLEN ZEGENT MET EEN EN ZOET KOMEND JAAR IN GOEDE GEZONDHEID.

BETH HAMIDRASH START MET PUBLICATIES

Heden april 2001, Niesan 5761, gaat na zorgvuldige voorbereiding Beth Hamidrash van start met vier cursussen via het internet.

Het studiemateriaal is “vertaald” uit het Hebreeuws, Aramees, Jiddisch en Engels en vertegenwoordigt de mening die het meest autoriteit geniet.

Deze teksten kunnen soms qua stuctuur wat gecompliceerd overkomen omdat geprobeerd is, zoveel mogelijk, de originele verklarende tekst te handhaven. Het is praktisch onmogelijk om deze teksten te “vertalen” maar wel te verklaren. Beth Hamidrash adviseert daarom de teksten uit te printen en zorgvuldig te bestuderen.

Beth Hamidrash bestaat uit een team mensen die de behoefte hebben Tenach, Talmoed, Risjoniem, Acharoniem, weer te geven vanuit haar zuivere originaliteit en essentie, waardoor het uiteindelijke doel duidelijk zichtbaar wordt.

Wat mensen, die deze kennis vergaren, er mee doen is een geheel persoonlijke zaak. Waar het Beth Hamidrash om gaat is, dat men de essentie weet, omdat er veel van die essentie in de loop van de tijd verloren is gegaan

Beth Hamidrash is een non profit organisatie en heeft geen enkel ander belang dan het bovengenoemde, zij hoopt haar activiteiten in stand te kunnen houden door financiële ondersteuning van ondernemingen en personen die hun naam onder vermelding van “mede mogelijk gemaakt door” op een van de webpagina’s kunnen plaatsen. Daarnaast is het mogelijk op deze site te adverteren door middel van banners. Geïntereseerden kunnen contact opnemen via e-mail (donaties@bethhamidrash.org) of een donatie storten op bankrekening 86.38.58.929 t.n.v Beth HaMidrash te Maastricht.