PARASHAT DEVARIEM – SHABBAT CHAZON

SHABBAT CHAZON De Shabbat van het visioen van Jeshajahoe

Woorden (Deuteronomium.  1:1 – 3:22)

KWAAD ONDER DE NATIES

DE GESCHRIFTEN VAN DE ARI

Het is essentieel dat we begrijpen waarom, met betrekking tot de zeven kana’anitische volkeren, G’D ons heeft opgedragen “Jullie zullen geen enkele ziel in leven laten”, daarentegen met betrekking tot Seir, Moab, en Ammon, gaf Hij ons de opdracht hen niet aan te vallen.

In het boek Genesis belooft G’D aan Abraham het land Kana’an, welk bestaat uit het territorium van tien naties: de Kenieten, de Kenizieten en de Kadmonieten, de Chittieten, de Perizieten en de Refaieten, de Emorieten, de Kena’anieten, de Girgashieten en de Jeboesieten (Genesis. 15:19-21). De eerste drie zijn synoniem aan de Ammonieten, Moabieten en de Edomieten.

In de tijd van Mozes echter, wanneer de Thora de volkeren van Kanaan opsomt, wiens land G’D zal geven aan het Joodse Volk, worden alleen de laatste zeven van deze tien genoemd. Dus onze wijzen tekenen aan, G’D gaf alleen de zeven naties, in de tijd van Mozes aan het Joodse volk en we zullen het land van de andere drie naties erven in de toekomst, wanneer de Mashiach komt. (Bereishiet Rabba 44:23). Het Joodse Volk kreeg de opdracht om de zeven naties in zijn geheel te vernietigen: “Uit de steden van die volken, die de Eeuwige, je G’D, je als erfgoed geeft, mag je geen enkele ziel in leven laten. Maar vernietigen zul je hen: de Chittieten, de Emorieten, de Kenaanieten, de Perezieten, de Chiwwieten en de Jewoezieten zoals de Eeuwige, je G’D, je heeft opgedragen.”(Deuteronomium. 20:16-17)

In het Thoragedeelte van deze week lezen we Mozes’s overzicht van de reizen, in welke hij het Joodse Volk leidde op hun weg naar de drempel van het Land Israël. Zij werden door G’D opgedragen, geen oorlog te voeren tegen de nakomelingen van Esau, welke het bergland van Se’ier bewoonden of geen oorlog te voeren tegen Moab of Ammon. (Deuteronomium. 2:2-9, ibid. 2:17-19)
Daarentegen werd hen opgedragen de strijd aan te gaan en de twee Emorietische koningen, Sichon en Og te onderwerpen (ibid. 2:24-25, 31 en 3:2).

De verklaring is dat de zeven naties [de aardse manifestaties zijn] van de zeven kwaden, m.a.w de gebroken vaten.
Aldus, alle heiligheid [die oorspronkelijk in hun aanwezig was] had hun verlaten.

In de wereld van Tohoe, welke ineen stortte, vond de volledige breuk alleen plaats in de zeven lagere sefirot, van chesed tot machoet. Toen de vaten van deze sefirot braken, konden zij niets van de heilige “lichten” die zich in hen bevonden, vasthouden. Om die reden verlieten deze lichten de vaten en de gebroken vaten vielen in de lagere werelden, en werden de bron van al het egocentrische en kwaad in die werelden.

[Iets van] de heiligheid bleef, echter, in de eerste drie [Sefirot]. De [aardse manifestaties van deze sefirot] waren de Kenieten, de Kenizieten, en de Kadmonieten.

In de eerste drie sefirot van Tohoe, waren de vaten veel spiritueler dan in de zeven lagere sefirot. Dit is gewoon vanwege emoties, de lagere zeven sefirot, zijn meer subjectief dan het intellect of het hoogste intellect (de eerste drie sefirot). Daarom, ondanks dat er geen wisselwerking was onder de sefirot in de wereld van Tohoe (dit is de reden waarom de vaten braken, zoals we eerder hebben uitgelegd), was dit niet zo doorslaggevend in het geval van de eerste drie sefirot. Hun essentiële aard was niet zo assertief en zo select dan andere naturen, zoals die van de zeven lagere sefirot waren.

Aangezien de verbrijzelde fragmenten van emoties (middot) van Tohoe waren vast gelegd  in onze wereld, kunnen wij hen verfijnen en verheffen. Dit doen wij telkens wanneer wij onze dierlijke aard zuiveren, de voltooiing van dit proces zal de inleiding zijn van de Messiaanse Tijd. Aangezien het intellect en het hogere intellect van Tohoe niet waren gebroken en daarom niet werden vastgelegd in de existentiële structuur van onze bestaands orde, kunnen wij het niet sublimeren.

In de [Messiaanse] toekomst, zal heiligheid compleet weggaan [eveneens deze sefirot] dan zal ook aan ons worden opgedragen om van hen “geen in leven te laten”.

De verheffing en verfijning van ons intellect en hoogste intellect van Tohoe zal alleen plaatsvinden in de Messiaanse Tijd, wanneer wij ook in staat zullen zijn, om de negatieve aspecten te verwijderen van deze sefirot.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.