PARASHAT ACHARÉ MOT – KEDOSHIEM

 Na de dood – Heilig   Leviticus. 16:1 – 18:30, 19:1 – 20:27

LEVEN IN HARMONIE

Gebaseerd op Orh Jisroël, Acharé Mot 5647

De Eeuwige richtte het woord tot Mozes na de dood van de beide zonen van Aharon die, terwijl ze vóór de Eeuwige naar voren waren getreden [brachten een niet geautoriseerd offer], gestorven waren.” (Leviticus. 16:1)

Rabbi Jisroël van Tchorkov neemt stelling tot dit probleem als volgt. De Thora zegt ons, “Alleen jullie die vastgehouden hebben aan de Eeuwige, jullie G’D, jullie zijn vandaag allemaal in leven.” ( Deuteronomium. 4”4)
G’D is de bron van het leven en iemand die G’D zeer dicht nadert, hecht zichzelf aan de bron van het leven. Hoe is het dan mogelijk dat Nadav en Avinoe. “die G’D zeer dicht naderden”, stierven?

Er is geschreven, “Het begin van wijsheid is de vrees voor G’D” (Psalm. 111:10). Evenzo, “Je moet van de Eeuwige, je G’D, houden” (Deuteronomium. 6:5).
Het doel van een Jood is om elk aspect van zijn ziel te zuiveren en te verbeteren, totdat alles in harmonie functioneert, elke karaktereigenschap in de juiste proporties.
Wanneer hij G’D alleen zou dienen door liefde, chessed, kon hij onmogelijk overleven.
De chessed van G’D is eindeloos en zo groot dat niemand in staat is dit te verwerken, zonder te sterven. Idem, wanneer iemand G’D alleen zou dienen door de eigenschap van vrees, gevoera, kan hij ook niet overleven.
G’D is zo “vreselijk”, wie kan vóór Hem staan?
Daarom moeten deze twee eigenschappen in de juiste harmonie met elkaar samenwerken.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.