PARASHAT ÉKEV

Rabbi Isaiah Horowitz, the Shelah 5320 (1560) Praag; 5390 (1630) Jeruzalem, Auteur van Shné Loechot HaBriet, De Grootsheid van Nederigheid

Het bewustzijn van G’D’s grootsheid is een direct gevolg van iemands verzonkenheid in alle niveaus van Thora. Er is geen belang en geen einddoel voor deze eerbied. Wanneer een persoon gelooft, in verhouding tot anderen, dat hij een groot inzicht heeft bereikt van het fysieke, zowel als van het celestische aspect van het universum, zijn deze inzichten vergeleken met de grootsheid van G’D Zelf, niets. De uiteindelijke bron van alle wijsheid is G’D Zelf.

Om die reden leert Koning Solomon ons in het boek Spreuken 22:4: “De uitkomst van bescheidenheid is vrees voor de Eeuwige”. Wat Solomon bedoelt is, dat hoe meer vrees men krijgt voor G’D, hoe bescheidener men wordt. Hoe meer men begrijpt van de grootheid van G’D, hoe bewuster men wordt van zijn eigen onbeduidendheid. Wat heeft de mens te bieden?

Dus de oorsprong van nederigheid is diepe eerbied voor G’D. Hoe meer een geleerde leert, hoe meer hij neigt naar bescheidenheid. Grootsheid staat gelijk aan nederigheid, omdat de waarlijk grote blijft uitzoeken hoeveel verder dan zijn vermogen bevatbaar is. De ultieme wijsheid die wij kunnen vergaren is dat onze kennis zeer beperkt is.

In het zicht, van wat we juist hebben gezegd, is het duidelijk dat Mozes werd beschreven als de meest nederige mens die ooit heeft geleefd, want geen enkel ander mens, voor hem en na hem, had op alle niveaus, zoveel kennis en inzicht in de werken en handelingen van G’D en van het universum. Nederigheid en bescheidenheid zijn een teken van diep inzicht van iemand, in de grootsheid van de Schepper. Iedereen die arrogantie vertoont, zich superieur voordoet, laat zien hoe leeg en oppervlakkig hij innerlijk is.

Na deze uitleg over de aard van bescheidenheid, kunnen we begrijpen waarom G’D Zijn Aanwezigheid laat rusten op de nederige, bescheidene en meest pretentieloze mensen. Het rust op hen omdat zij het grootst mogelijke inzicht hebben verkregen en de diepst mogelijke eerbied en waardering voor Hem hebben.

Zelfs mensen die niet intellectueel zijn uitgerust om bescheiden te worden door studies, erkennen door het grote verschil van wat zij weten en wat er is, om te weten, G’D’s Aanwezigheid, wanneer zij hun vertrouwen in G’D tot een waar essentieel punt maken. Zij zijn hier eerder toe in staat en bereid dan de arrogante en superieure persoon, welke gelooft G’D’s hulp niet nodig te hebben.

Rabbi Jochanan maakt dit standpunt zeer helder duidelijk in Megilla 31: “Overal waar je het bewijs aantreft van de grootheid van G’D, vind je ook het bewijs van Zijn nederigheid.”

Dan is de essentie van eerbied voor G’D, een bewustzijn van Zijn grootheid.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie