PARASHAT TSAV

SHABBAT ZACHOR

Gebied            Leviticus.6:1 – 8:36

 

VIER SPIRITUELE GEVAREN

 

 Het woord “geef dank” in het Hebreeuws kan ook erkennen, accepteren betekenen.

 

 

 Reshimot, De Lubavitcher Rebbe, 11, p. 5-7

 

 “Wanneer men het uit dankbaarheid brengt……..” (Leviticus. 7:12)

 

 In vier gevallen werd verlangd om een dankoffer te brengen in de Heilige Tempel (tegenwoordig, is dit vervangen door het zeggen van de Gomel zegen) (zie ook Psalm. 107):

*Als men veilig een zee heeft overstoken.

 

*Als men is hersteld van een mogelijke levensbedreigende ziekte.

 

*Als men wordt bevrijd van gevangenschap.

 

*Als men veilig een woestijn heeft doortrokken.

 

Het woord “geef dank”, l’hodot, in het Hebreeuws, kan ook erkennen of accepteren betekenen. Dan reflecteert elk van deze vier situaties een specifiek spiritueel gevaar.

 

 ·      “De “zee” refereert aan Chochma, want de onmetelijke expansie van G’ddelijke Wijsheid wordt een “zee” genoemd.” (Kehilat Yaakov, s.v. Yam) Het ervaren van G’ddelijk inzicht draagt het gevaar in zich van “verdrinken” in de ervaring, daarbij is vergeten om het te verwerken in het intellect zodat het een affect en omwerking heeft op de emoties.

 

 

·      “Een patiënt refereert aan Bina. De numerieke waarde van het woord “patiënt” חולה is 49, verwijst naar iemand die 49 van de 50 “poorten van inzicht” waarneemt, en daarbij smacht naar de 50e poort.

 

 ·      Het ordelijk verloop en ontwikkeling van de Middot, emoties, komend van het intellect kan worden geblokkeerd bij onvoldoende Da’at. Da’at openbaart het belang van het intellect naar ons leven, en stelt ons daarbij in staat om een emotionele reactie te ervaren vanuit het  intellectueel besef. De corridor verbindend het intellect, gevestigd in het hoofd, met de emoties, gevestigd in het hart, wordt fysiek gereflecteerd door de nauwte van keel en hals.

 

 ·      De “gevangene” refereert aan de Middot wanneer zij, bij wijze van spreken, vast zit, gevangen is, in de nauwte van keel en hals en weerhouden wordt om zichzelf te manifesteren in het hart. (Thora Ohr 58b) Malchoet  omvat al onze vermogens van expressie, die, wanneer op de juiste wijze is geïnspireerd, anderen kan inspireren. In de woorden van onze geleerden, “Woorden die voortkomen vanuit het hart (van de spreker) betreden het hart (van de toehoorder).” Wanneer onze vermogens van expressie vluchtig zijn, niet gevestigd in harten, zijn zij “onvruchtbaar” en dragen geen vrucht. Een dergelijk verzwakte expressie wordt gesymboliseerd door de onvruchtbaarheid van de woestijn.

 

 Deze vier situaties omvatten het gehele spectrum van de sefirot, en ook de corresponderende facetten van de menselijke ziel. Als we overleven of herstellen van al deze vier gevaren, door niet te verdrinken in de zee van Chochma,  door vooruitgang te boeken naar de 50e  poort van begrip, door manifestatie van de emoties geboren vanuit ons intellect en door communicatie van onze inspiraties aan anderen, rectificeren wij daardoor onze volledige vervolmaking van de vermogens van de ziel.

 

Toch, zelfs na completering van onze zelfrectificatie, moeten we nog steeds erkennen en accepteren dat G’D’s oneindigheid onze begripsvermogens te boven gaat en dat daarom voor ons oneindig veel sporten van de spirituele ladder te beklimmen blijven.

 

SHABBAT SHALOM

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie