PARASHAT WAJAKHEEL

En hij liet samenkomen   Exodus.35:1 – 38:20

 

Zohar Wajakheel 195.

Mozes riep de gehele gemeenschap van de Kinderen van Israël in vergadering bijeen en zei tegen hen: ’Dit zijn de geboden die G’D mij heeft opgedragen om ze tot uitvoering te brengen.”  

 

Kom en Zie wat staat geschreven: “Van een ieder wiens hart hem daartoe aanspoort” (Exodus. 25:2), wat inhoudt: iedereen. Dit omdat G’D het Tabernakel wilde bouwen van alle partijen: het innerlijke deel en het omhulsel.  Aangezien er een Gemengde Menigte onder hen was, werd impliciet gezegd,  “Van een ieder wiens hart hem daartoe aanspoort ” teneinde ze mede op te nemen in Israël, als het innerlijke deel. Dus iedereen werd geboden.

 

Daarnaast kwamen mensen samen op basis van hun verlangen, en de Gemengde Menigte kwam naderbij en creëerde en aanbad het Gouden Kalf en degenen onder Israël die door hen werden aangetrokken stierven tenslotte. De Gemengde Menigte bracht over Israël dood en verderf. G’D zei dat vanaf nu het bouwen van het Tabernakel alleen mag worden uitgevoerd door Israël. Onmiddellijk “verzamelde Mozes de gehele gemeenschap van de Kinderen van Israël …..” Naderhand staat geschreven: “Zondert van wat van jullie is, een gewijde gave af voor G’D “ (35:5). “ Wat van jullie” impliceert en benadrukt, in plaats als voorheen is geschreven, “Van een ieder wiens hart hem daartoe aanspoort” (Exodus. 25:2). “En Mozes verzamelde:……” Waarom verzamelde hij ze? Omdat de Gemengde Menigte onder hen was, moest Mozes Israël verzamelen en van hen scheiden.

 

BeRahamin LeHayyim:

 

De dromers onder ons helpen onze evolutie naar een meer perfecte samenleving. Mozes was een dromer. Hij die stond voor de Da’`at/ Kennis van collectief Israël droomde dat de Erev Rav/ Gemengde Menigte mede afhankelijk kon zijn in de opbouw van een Joodse Samenleving. De afgelopen Parasha met de episode van het Gouden Kalf, met de Gemengde Menigte als hoofd schuldige, vloerde deze visie. Erev Rav/ Gemengde Menigte in gematria bedraagt 474, de zelfde som als het woord  Da’`at/ Kennis, Mozes belangrijkste vermogen. Er waren twee bomen in de Tuin van Eden: de Boom van Leven en de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Het is beter dat we kiezen voor Leven immers te veel kennis van het Goed en Kwaad kan door dit contact helaas leiden naar dood en destructie.

SHABBAT SHALOM              

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Geef een reactie