PARASHAT JITRO

B:H

 

 

 

 Jitro             Exodus. 18:1 – 20:23

 

 Het Oneindige toegankelijk maken

 

Door te buigen voor Jitro, verhief Mozes de natuurlijke wijsheid tot de sfeer van het G’ddelijke.

 

 Ma’amarei Admor Hazaken. Parshiot, vol.1, p.300; Sefer HaMa’amarim 5647, p. 72ff; BeSha’ah SheHikdimu 5672, vol. 2, pp 861-862; Sefer HaMa’amarim Melukat, vol. 3, blz. 58 ev.

 

En Mozes ging naar buiten om zijn schoonvader te begroeten en wierp zich voor hem neer en kuste hem…..(Exodus. 18:7)

 

Mozes personifieerde G’ddelijke Wijsheid, terwijl Jitro daartegen natuurlijke, wereldse wijsheid belichaamde. Door neer te buigen voor Jitro, verhief Mozes de natuurlijke wijsheid en werd het in de sfeer van G’ddelijke Wijsheid geaccepteerd. Dit was een noodzakelijke voorwaarde voor het Geven van de Thora.

 

Nu weet ik dat G’D groter is dan alle goden…..(Ibid. 18:11)

 

Jitro had de werking van de Schepping onderzocht van boven naar beneden en bezat deskundige kennis van alle spirituele en wetenschappelijke overlevering van zijn generatie. Door te verklaren dat al deze kennis uiteindelijk leidt naar de acceptatie van G’D’s Wijsheid, maakte Jitro de weg vrij voor het Geven van de Thora.

 

Naast het ontkrachten van de misvatting dat de Schepping een wirwar is van uiteenlopende en tegenwerkende krachten, die wedijveren voor onze loyaliteit aan de ene kant en proberen ons te controleren aan de andere kant stelt Jitro’s bekendmaking ons ook in kennis van het gegeven dat het Geven van de Thora veel diepgaander is. Het doel van de openbaring op de Berg Sinaї was niet alleen om de wereld van G’D’s Wil te informeren, dit was grotendeels al gebeurd, sinds de schepping was er altijd al een kring van personen die de leer en instructie van G’D, als Thora, bestudeerde.De openbaring op de Berg Sinaї was eerder bedoeld om G’D’s essentie toegankelijk en bereikbaarder voor de hele wereld te maken door de Thora. G’D’s essentie overtreft zowel het oneindige als eindige.

 

Jitro laat zien dat seculiere kennis uiteindelijk resulteert in obscurantisme,(bewust onwetend houden van kennis) distorsie (verdraaiing van de kennis), desinformatie, of in idolatrie( afgoderij). Jitro openbaarde de essentiële superioriteit van de Thora door te verklaren en stelling te nemen dat alle wereldse wijsheid, eindig en “seculiere” duisternis is tenzij het wordt gezien wordt als een deel van G’D’s Wijsheid. Hij liet zien hoe de Thora, als een venster naar G’D’s essentie, de gehele realiteit omvat en het middel is waardoor alle realiteit kan worden opgenomen in G’ddelijkheid en kan worden gevormd om G’ddelijkheid uit te drukken. Dit is hoe G’D Zelf kan worden gebracht in alle aspecten van het leven, opdat deze wereld waarlijk tot Zijn verblijfplaats wordt gemaakt.           

 

 Het zien van de Geluiden

 

Zohar II, p. 93b.    

 

 G’D verheugde Zich bij het Geven van De Thora zelfs meer dan toen de wereld werd geschapen.

 

 “Heel het Volk zag de geluiden….zij zagen en huiverden. (Exodus. 20:15)

 

 Deze Tien Geboden van de Thora bevatten alle geboden van de Thora en alle aangelegenheden van Boven en Beneden, inclusief de Tien uitdrukkingen waardoor de wereld werd geschapen. (Pirké Awot. 5:1)

 

 Alle Geboden zijn in wezen afgeleid van deze tien. Dit wordt ook aangegeven door de numerieke waarde van het woord “Thora”, 611, plus de eerste twee van de Tien Geboden die we hoorden van G’D Zelf, vormend de totale som van 613, het aantal geboden en verboden in de Thora, (Makkot 24a) Bovendien, het totale aantal letters dat de Tien Geboden vormt is 620, dat is de som van de 613 Bijbelse geboden plus de zeven Rabbijnse geboden. (Megaleh Amoekot, Ranav Ofaniem Ofan 197)

 

 De Midrash (Bereshiett Rabba 1:1) legt uit dat als een architect een blueprint gebruikt om een paleis te bouwen, zo ook gebruikte G’D de Thora om de werelden te scheppen. “G’D keek in de Thora en creëerde de werelden ervan.” (Zohar II 161a) Dienovereenkomstig, is de hele Schepping  daarin opgenomen.

 

 Deze Tien geboden werden ingegraveerd in tafelen van steen en al de diepliggende niveaus van kennis die ze bevat werd geopenbaard aan de Israëlieten die stonden aan de voet van de Berg Sinaї. Zij zagen dit alles met hun eigen ogen gebeuren en hun harten waren in staat om te gluren in de wijsheid die hen verlichtte. Deze wijsheid beïnvloedde hun emoties evenzeer.

 

Op dat moment werd geen enkel niveau en mysterie van zowel Boven als beneden voor hen onthouden, want zij zagen de schitterende pracht van hun Meesters glorie van aangezicht tot aangezicht. Dit was sinds de schepping van de wereld nog nooit eerder gebeurd. Want de Heilige, Geprezen zij Hij, was geopenbaard in Zijn glorie op de Berg Sinaї. Misschien wil je als argument aanleveren dat het wel eerder was gebeurd omdat we leerden [in Machilta, Beshalach, nav. het vers “Dit is onze G’D en we zullen Hem vereren”] dat een dienstmeid dat aan de Splijting van de Zee zag en dat heeft zelfs de Profeet Ezechiël niet gezien  en dus zou dit gelijk staan aan het niveau van openbaring die de Israëlieten hebben ervaren toen zij aan de Berg Sinai stonden. Dat is niet zo, want de dag dat zij aan de Berg Sinaї stonden had hun spirituele onzuiverheid hen verlaten en zelf hun fysieke lichamen werden zo gezuiverd dat zij gelijk werden aan de materiele elementen van de engelen. Bovendien straalden hun zielen als de helderheid van de hemelen toen zij het ​​licht ontvingen.  

 

 De Talmoed, Shabbat 146a stelt dat toen Eva at van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, de slang [symbool van primordiaal kwaad] haar infecteerde met spirituele onzuiverheid. Toen de Israëlieten de Thora ontvingen bij de Berg Sinai, werd deze spirituele onzuiverheid van hen verwijderd.

 

Dit was de situatie van de Israëlieten die zagen en staarden in de glorie van hun Meester, wat niet plaatsvond aan de Riet Zee, aangezien hun spirituele onzuiverheid hen niet had verlaten op dat tijdstip.

 

Hoewel de Talmoed (Sota 30a) stelt dat dit plaats vond toen zij het Lied van de Zee zongen bij de Riet Zee, verklaren commentaren dat dit alleen het begin was van het proces, die werd voltooid aan de Berg Sinai (zie Nitzoezé Zohar). 

 

Hoewel aan de Berg Sinai alle spirituele onzuiverheid uit hen verdween zo dat zelfs de baby’s in de baarmoeder van hun moeder de glorie zagen van hun Meester, besefte niet iedereen de zelfde diepte, elk persoon ontving wat passend voor hem was.

 

Die dag was meer vreugdevol voor de Heilige, Geprezen zij Hij, dan de dag dat Hij de werelden schiep, want de dag dat Hij de wereld creëerde had geen bestendigheid totdat de Israëlieten de Thora ontvingen, zoals het vers in Jeremia 33:25 stelt, “Maar dit zegt G’D: “Als niet voor mijn verbond [de Thora] was, zou Ik niet de grenzen van Hemel en Aarde hebben vastgesteld.” Maar toen de Israëlieten de Thora accepteerden aan de Berg Sinai, werd de wereld standvastig en de Hemelen en Wereld werden zeker en G’D’s glorie werd bekend.  Boven [bij de engelen en bij de bewoners van de hogere werelden] en Beneden, in deze Wereld.

SHABBAT SHALOM

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.