PARASHAT BESHALÁCH

 En hij had laten gaan    Exodus. 13:17 – 17:16

 Aangename Absolute Rust.

 

“Iemand die de Shabbat in acht neemt is als iemand die de hele Thora naleeft.”

 

 Zohar 47a.

 

 “G’D zal voor jullie strijden en jullie hebben te zwijgen [letterlijk. En jullie zult je rustig houden]” (Exodus. 14:14)

 

 Rabbi Aba opent zijn verhandeling door te zeggen: “Wanneer je je voeten rust gunt op de Shabbat, en geen handel nastreeft op Mijn Heilige Dag” (Jesaja. 58:13)).

 

 Israël is fortuinlijk omdat G’D verlangt en wenst samen te zijn met hen, meer dan met alle andere volkeren van deze wereld. [In Egypte was Israël klein en hun deugden waren gelijk aan die van rest van de volkeren en G’D nam hen daar uit om Zijn erfenis te zijn; niet om het belang van hun goede daden] Vanwege Zijn liefde voor hen, bracht Hij hen dichter tot Hem en gaf hen de Thora en de Shabbat, om die te heiligen. Shabbat is gelijk aan de hele Thora en iemand die de Shabbat in acht neemt is als iemand die de hele Thora naleeft.

 

 “En roep de Shabbat op als een groot vreugdevol genoegen” (Ibid.58:13), een vreugde voor allen, een vreugde voor ziel en lichaam, vreugde voor degenen Boven en degene Beneden. “En roep de Shabbat op als een groot vreugdevol genoegen”; wat betekent “oproepen”? Dat men de Shabbat moet inviteren, zoals staat geschreven: “heilige verzameling (letterlijk, ‘oproeping van heiligheid’)”(Leviticus 23:4), wat uitnodiging betekent, zoals een gast uitnodigen in je huis. “En roep de Shabbat op als een groot vreugdevol genoegen” dat wil zeggen dat je Shabbat moet oproepen en inviteren als je geïnviteerde gast, met een rijk geschikte tafel, met een huis in overeenstemming zoals het moet zijn: met zeer gepast voedsel en drank dan er op andere dagen is.

En roep de Shabbat op,” terwijl het nog steeds de dag ervoor is [om de Shabbat eerder te brengen dan zonsondergang als toevoeging aan haar heiligheid]. “De heilige dag van G’D is Jom Kippoer [die we ook eerder moeten brengen dan zonsondergang als toevoeging aan haar heiligheid] en ze zijn twee in aantal, die één zijn [Beide, Shabbat en Jom Kippoer, worden Shabbat genoemd, want Jom Kippoer wordt Shabbat van de Shabbatten genoemd.

 

 Kom en Zie een woord dat uit de mond van iemand opgaat en een ontwaken Boven stimuleert, hetzij voor het goede als voor het kwade. Om het even wie verblijft in de vreugde van Shabbat, is het verboden om seculiere onderwerpen aan te sporen of te bespreken, omdat het een smet veroorzaakt op de Heilige Dag. Voor Iemand die participeert in de festiviteit van een koning is het niet toegestaan om de koning te verloochenen en zich bezig te houden met andere zaken. 

 

Elke dag is het noodzakelijk om een handeling uit te voeren om op te wekken wat opgewekt moet worden. Op Shabbat is het nodig om in jezelf het volledige spirituele bewustzijn op te wekken.

 

 BeRahamiem LeHayyiem

 

 De bovenstaande tekst uit de Zohar benadrukt de noodzaak om bedachtzaam te leven, op ieder tijdstip en om ontvankelijk te zijn voor de heilige energieën van elke minuut. Shabbat moet eenvoudig anders zijn dan de zes dagen van de week. Iemand moet dit omzetten in daden, woorden en denken. Hoe ieder individu dit specifiek doet voor zichzelf is zijn/haar zaak, als men dit maar doet naar zijn beste vermogen, dan is ons beloofd dat G’D voor je zal strijden, gedurende de week die volgt.

 

 SHABBAT SHALOM     

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.