PARASHAT WAJERA

En Hij verscheen   Genesis.18:1 – 22:24

 

ABRAHAMS BESNIJDING VEROORLOOFDE HEM EEN PERMANENTE

CONNECTIE MET DE G’DDELIJKE AANWEZIGHEID.

Rabbi Chaim Ben Attar, Ohr HaChaim.

G’D verscheen aan hem [Abraham]. (Genesis. 18:1)

In het originele Hebreeuwse zinsdeel, verschijnt G’D’s Naam het laatste, letterlijk gelezen: “Verscheen aan hem G’D”.

Waarom is Abraham het onderwerp van het visioen en waarom wordt hij  genoemd voor (het woord) G’D? De normale constructie zou zijn geweest: “G’D verscheen aan hem” In de voorafgaande visioenen ontving Abraham altijd G’D als eerste (vergelijk 12:7 en 17:1). Waarom vermeldt de Thora niet de aard van dit visioen, het te behandelende onderwerp, etc.? Onze Geleerden in de Talmoed (Baba Metzia 86) zeggen dat G’D simpelweg bij Abraham op ziekenbezoek was, gezien Abraham nog steeds herstellende was van de uitwerkingen van de besnijdenis. Dit klinkt heel mooi, maar dit wordt niet in de tekst aangegeven.

 

De boodschap aan Abraham was dat G’D’s Aanwezigheid van nu af aan op hem zou rusten als een permanente basis. In Kabbalistische termen, Abraham was nu een “drager van de Shechina”. De huidige aanspreekvorm geeft aan dat G’D’s Aanwezigheid wordt gevoeld door Abraham. Had de Thora de gebruikelijke verwoording toegepast, konden we ons niet bewust worden dat G’D onderscheid maakt tussen openbaring zelf en Degene die Zichzelf openbaart.  Het is om die reden dat Abrahams toekomstige visioenen nooit meer worden ingeleid door het woord “verscheen” [“wajera”]. We zien alleen: ”G’D sprak tot Abraham”.

De term “Hij verscheen aan hem” zinspeelt ook op de letter joed  van G’D’s Naam, Die zichtbaar wordt op Abrahams vlees zoals vermeld in Tanchoema 96 en Zohar I:95: “Wanneer de heilige als verblijf is ingeprent op iemand, betekent dit dat G’D’s Aanwezigheid rust op die persoon.”

De boodschap is: nu dat Abraham was besneden, was hij in staat om een visioen van G’D in Zijn superieure Licht in zich op te nemen. Niet iedereen werd ingewijd in een profetisch visioen in de volle betekenis van het woord. Hij was in staat om de Vier Letter Naam van G’D [Havayah] in zich op te nemen. We zouden dit niet hebben begrepen als de Thora had geschreven: “En G’D verscheen aan Abraham”.   

 

SODOM EN GOMORRA BELICHAMEN DE GEVALLEN VERSIE VAN HET LICHT VAN TOHOE

 En G’D liet het regenen over Sodom en over Gomorra, zwavel en vuur van G’D uit de Hemel en bracht deze steden en de gehele vlakte ten onder met alle bewoners van de steden en de vegetatie van de grond. (Genesis. 19:24)

“Zwavel en vuur van G’D uit de Hemel en bracht deze steden”…..: Alle steden van de vlakte gingen ten onder, maar alleen Sodom en Gomorra werden vernietigd met zwavel en vuur. De steden Admah en Tzvaim werden primair bestraft voor hun kwaadaardigheid jegens G’D, terwijl Sodom en Gomorra primair werden gestraft voor hun kwaadaardigheid jegens G’D en de mens, G’D vernietigde Sodom en Gomorra volkomen. De wereld van Tohoe werd vernietigd zodat de wereld van Tikkoen kon worden opgebouwd uit haar ruïnes.

In Kabbala, belichamen Sodom en Gomorra de gevallen versie van de Lichten van Tohoe, intens en afzonderlijk denkende G’ddelijke energieën die niet konden worden begrensd en vastgehouden en niet gelijktijdig konden bestaan. Dit  afzonderlijk denken wordt gereflecteerd in het egoïsme van Sodom. Dus Sodom en Gomorra moesten geheel worden verwoest, net zoals de wereld van Tohoe was verwoest, zodat de wereld van Tikkoen, de wereld met minder intense Lichten en meer concrete vaten, kon worden opgebouwd uit haar ruïnes.

De ultieme ervaring is dan wanneer de oneindige lichten van Tohoe zijn opgenomen in de eindige vaten van Tikkoen. Dus wanneer Ezechiël profeteert (Ezechiël. 16:53) dat in het Messiaanse tijdperk deze steden zullen worden gerehabiliteerd, refereert hij ook aan de Lichten van Tohoe, die uiteindelijk zullen worden geïntegreerd in de vaten van Tikkoen.

Shabbat Shalom        

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.