JOM KIPPOER – GROTE VERZOENDAG 5774

Wanneer de Hoge Priester met zijn lippen de letters van de Naam  begon te formuleren, “slikte” hij onmiddellijk de letters weer in.

 

Rebbeinoe Bachya ben Asher

 

Want op die zal hij (de Hoge Priester) verzoening voor jullie verkrijgen om jullie te louteren.”(Leviticus. 16:30)

 

Dit vers is een belofte voor Joden gedurende de generaties van de Dag van Verzoening welke een specifieke uitzonderlijke dag is voor vergiffenis en kwijtscheiding. Wanneer de Hoge Priester zijn confessie, belijdenis reciteerde op Jom Kippoer, reciteerde hij dit vers is zijn gebed.

 

De Naam van G’D waaraan in dit vers wordt gerefereerd is de Naam bestaande uit 42 letters. Sommige van onze Geleerden menen dat Aaron de Naam Havayah gedurende dit gebed gebruikte en niet de 42 letterige Naam op Jom Kippoer. Rabbi Saadyah Gaon behoort tot die groep van Geleerden. Wij menen dat de eerste opinie, dat de 42 letterige Naam van G’D  werd gebruikt door de Hoge Priester waarschijnlijk de correcte is.

 

Dit is de reden waarom in onze liturgie van Jom Kippoer de formulering staat: “Toen de mensen buiten de Tempel de Hoge Priester de Heilige Naam hoorden uitspreken…..wierpen zij zich ter aarde en proclameerden G’D’s Majesteit door het uiten van de woorden die we dagelijks gebruiken na de eerste frase van het Shema Jisrael gebed, met de andere woorden: “Geprezen de Naam van Zijn Koninklijke Majesteit, voor alle eeuwigheid”. Toen de auteur dit onderdeel van de liturgie schreef “in heiligheid en zuiverheid” meende hij dat het volk de Naam Havayah niet moest uitspreken zoals de Hoge Priester deed. Hij meende dat de gedachten van de mensen die van verering, respect en diepe eerbied waren vervuld heilig waren zonder dat ze de Naam Havayah  hadden horen uitspreken 

 

Dit is ook de mening van de Kabbalisten toen zij zeiden dat “de Namen van G’D  eigenlijk niet geuit zijn in heiligheid, maar in het denken erover, door de heilige gedachten. Vanwege het denkbeeld dat de lucht die tijdens het uitspreken van de woorden wordt uitgeademd, de heiligheid van die Naam zal verontreinigen. Als dat zou gebeuren zou de Heilige Naam van G’D worden ontheiligd. Dit is waarom De Hoge Priester wanneer hij de letters van de Naam Havayah  begint te formuleren met zijn lippen, hij ze onmiddellijk weer “inslikte”, om niet toe te staan dat het volledige woord “zou ontsnappen” in de lucht om hem heen.

Goed Jom Tov

 

Geef een reactie