PARASHOT NITSAVIEM – WAJÉLEECH

 Aangetreden – En hij ging, Deuteronomium. 29:9 – 30:20, 31:1 – 31:30

 Met heel je hart en ziel.

 

 Ware inkeer impliceert inspanning naar spirituele transcendentie.

 

 “Je zult terugkeren naar G’D, je G’D…..met heel je hart en heel je ziel. (Deuteronomium. 30:2)

 

 Dus worden we opgeroepen om aan de opdracht van teshoeva (terug te keren, niet het zelfde als berouw) te voldoen, met heel ons hart en ziel. Ons wordt opgedragen om van G’D te houden, niet alleen met heel ons hart en ziel, maar met “al onze macht” (Deuteronomium. 6:5), dat een liefde impliceert die uitreikt boven onze normale krachten die gemoedstoestanden bepalen. Waarom bestaat dit verschil tussen deze twee ogenschijnlijk dezelfde opdrachten?

 

 “Liefde” is uiteraard een emotie. De Thora verlangt dat onze liefde voor G’D zich niet alleen maar beweegt op de werking van hart en ziel, maar dat de liefde zal worden teweeg gebracht vanuit de onbegrensde oorsprong van de verhouding met G’D; die voortkomt uit een meer essentiële plaats in ons G’ddelijk bewustzijn. Daaraan wordt gerefereerd met: “al onze macht”, als de sfeer waarin de diepe oorspronkelijke liefde voor G’D existeert.

 

“Terugkeren” echter is in essentie een daad die verder gaat: boven je zelf uit gaan.  Het werkendezelf van een normaal persoon is wat hem plaatst in zijn huidige toestand: die van zich te hebben verwijderd van G’D (ook wel zonde genoemd) en impliceert de noodzaak om terug te keren. Hij moet daarom dit zelf te boven gaan, overstijgen en trachten een diepere, meer essentiële laag van zijn identiteit na te streven, waar G’D meer betekent  voor hem dan de mateloosheid waaraan hij gewend was geraakt. Eenmaal gevonden moet dit transcendente bewustzijn tot zijn normatieve bewustzijn worden gemaakt.

 

Terwijl de Thora van ons verlangt om onze liefde voor G’D te vergroten van normaal tot transcedent, gelast ze ons om terug te keren naar G’D door onze transcendente relatie met Hem als een gewonete maken.

 

SHABBAT SHALOM     

 

Geef een reactie