TISHA B’AV EN DE SCHOONHEID VAN HET UNIVERSUM

 G’D plaatste het voorstellingsvermogen in de mens om spirituele groei te bevorderen.

 

 

 

 Rabbi Abraham Isaac Kook

 

 

Elke dag vragen we in onze gebeden dat de Beit HaMikdash zal worden herbouwd. Waarom is dit spirituele middelpunt zo belangrijk voor ons?

 

 De Wijzen vestigen de aandacht op de woorden Da’at (kennis) en Mikdash (Tempel). Beiden worden genoemd, voor en achter de twee Namen van G’D.  (Samuel I. 2:3 en Exodus. 15:17) Wat is de samenhang tussen de plaats en betekenis van deze twee woorden?

 

 “Rabbi Elazar zegt: Wanneer iemand Da’at (kennis) heeft, is het alsof de Heilige Tempel is gebouwd in zijn dagen.” (Berachot 33a)

 

 Wat bedoelde Rabbi Elazar met ‘een persoon met Da’at ‘? En wat heeft geleerdheid te maken met het herbouwen van de Beit HaMikdash?

 

 WARE DA’AT

 

 Eerst moet we het concept van Da’at begrijpen. Da’at betekent veel meer dan alleen maar een goed verstand hebben.

 

 Het probleem van degenen met een gebrek aan Da’at is, dat zij alle aangelegenheden proberen te evalueren met behulp van het vermogen van logische redenering.  Zij slagen er niet in te zien dat het intellect een beperkt onderdeel is van de menselijke ziel, omdat ze het bewustzijn niet gebruiken voor het ontwikkelen van het voorstellingsvermogen en het bestaan van de menselijke ziel. Naast iemands intellectuele vermogen, zijn er in de mens  karaktereigenschappen, emoties, zintuigelijke gaven en de functie van voorstellingsvermogen en verbeeldingskracht.

 

 Ware Da’at is weten op welke wijze alle facetten van de ziel te gebruiken.Spirituele groei en perfectionering kunnen alleen worden bereikt met de volledigheid van de hele Thora en alle paden van oprechtheid.

 

 DE SCHOONHEID VAN HET UNIVERSUM

 

 De Geleerden gebruiken een intrigerende zegswijze om de Tempel te beschrijven: “de schoonheid van het universum”. (Zevachiem 54b) Waarom kozen zij schoonheid als een karakteristiek uitgangspunt voor de Tempel?

 

 Deze stelling is significant, want het indiceert de voornaamste functie van de Beit HaMikdash: namelijk om ons zintuigelijk gevoel van schoonheid in te laten met G’ddelijke esthetiek en om onze voorstellingsvermogens te verheffen.

 

Het voorstellingsvermogen is een zeer krachtige hulpbron die een weloverwogen impact heeft op al onze handelingen. De esthetische karaktereigenschappen van de Tempel dienen om de spirituele vooruitgang van de voorstelling te bevorderen, vanwege de zintuiglijke functie van de ziel.

 

Toen de Beit HaMikdash in Jeruzalem stond, had het een diepzinnige invloed op het voorstellingsvermogen; het projecteerde krachtvolle beelden van sublieme heiligheid en bezielde pracht. Deze heilige invloed had op zijn beurt een krachtige impact op de karaktereigenschappen en gedrag van degenen die destijds het passeren van de poorten verdiende.

 

 We kunnen twee aspecten onderscheiden met betrekking tot de invloed van de Tempel:

 

De eerste betreft termen van de eigen intrinsieke heiligheid van de Tempel en de impact van deze heiligheid op degenen die de G’ddelijke dienst in achtnemen.

 

Het tweede aspect is in termen van de ontvankelijkheid van de menselijke ziel. G’D creëerde de imaginaire vermogens zodat de ziel ontvankelijk kan zijn voor heiligheid en de pracht van de Tempel. Deze twee aspecten corresponderen met de twee Namen van G’D, geplaatst voor en achter de woorden Da’at  en Mikdash.

 

 HET VERHEFFEN VAN HET VOORSTELLINGSVERMOGEN

 

Nu kunnen we Rabbi Elazar’s stelling begrijpen. Personen die zijn gezegend met Da’at, iemand die wijs genoeg is om alle vermogens van de ziel te evalueren, inclusief zijn voorstellingsvermogen, is zoals de Beit HaMikdash herbouwd isin zijn dagen. In hun wijsheid, waren zij in staat om voor zichzelf en degenen om hen heen een kleine miniatuur van de heilige invloed van Tempel te recreëren. Zij herkenden dat hun voorstellingsvermogen was gecreëerd voor een heilig doel. Ofschoon hetvoorstellingsvermogen mag voorkomen als weinig waardevol vanuit het stand punt van de logica plaatste G’D het in de menselijke ziel voor de mogelijkheid om haar spirituele groei te bevorderen. Degenen, gekroond met Da’at zijn in staat om al hun geestvermogens te verheffen naar zuivere heiligheid.  

 

 

 

             

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.