PARASHAT WA’ETCHANÁN

En ik smeekte   Deuteronomium. 3:23 – 7:11      

 

Ons ononderbroken gesprek met G’D

 

 Wanneer iemand serieus gaat zitten om Thora te leren, leest hij niet alleen een klassieke tekst uit de oudheid, hij verkrijgt op de meest intieme wijze toegang tot G’D’s essentie.

 

 Ik hoorde eens een verhaal van een jonge jeshiva student die zijn niet joodse jeugdvriend meenam naar zijn jeshiva studiezaal. De gezichtsuitdrukking van zijn vriend was geshockeerd toen hij staarde naar de honderden jonge mannen met grote open boeken voor zich, die op vastbesloten wijzen argumenteerden en energiek zwaaiden met hun handen.

 

“Zijn ze van plan een coup te plegen tegen de regering?” vroeg zijn vriend.

 

“Nee, ze proberen te achterhalen wat er werd onderwezen bij de Berg Sinaï meer dan 3.000 jaar geleden,” antwoordde de jeshiva student.

 

 “Weten ze dat nog steeds niet na al die tijd? vroeg hij verwonderd.

 

 Het is inderdaad waar, de discussie die begon bij de Sinai is nog steeds aan de gang. In feite breidt onze dialoog zich uit met Hem over de Thora en  overschrijdt de tijd. Want één van de G’ddelijke facetten van de Thora is de oneindige diepgang, die elk van ons voorziet in de mogelijkheid om een persoonlijke relatie met G’D op te bouwen door de tekst.

 

 De Wijzen spreken vaak over diepere niveaus van betekenis die de woorden van de Thora bevat. In de volgende uitspraak wordt een gedurfde veronderstelleng gemaakt: een woord in de Thora kan zich soms voordoen als een acroniem, onthullend een diepere inbeddende laag van betekenis. De grote geleerde Rabbi Jochanan bespreekt de tekstuele bron voor dit diepgaande idee.

 

 “Vanwaar weten we dat woorden in de Thora ook acroniemen zijn?”

 

 Rabbi Jochanan antwoordt, “ Van Anochi, (Hebreeuws voor ‘Ik’, wat het eerste woord is van de Tien Geboden (Exodus. 20:1, Deuteronomium. 5:6) en staat voor ana nafshi kativat jehaviet,  “Ik zelf heb het geschreven en gegeven”. (Shabbat. 105A)

 

 Rabbi Jehoeda Lowe, de hoog gerespecteerde Kabbalist en Joods denker, beter bekend als de Maharal van Praag, behandelt deze bron in zijn klassieke werk Tiferet Yesrael  en beantwoordt twee fundamentele vragen over deze Talmoedische uitspraak. De eerste: wat is significant aan het woord anochi  als  paradigma voor dit principe? De tweede, wat is de significantie van de boodschap in het gecodeerde acroniem “Ik zelf heb het geschreven en gegeven”?

 

Het begin leert de ware identiteit van de inhoud, want de complete inhoud is gecodeerd in het begin, in potentie en nog niet geactualiseerd. (Tiferet Yesrael, Hf. 37)

 

 Om Maharal’s cryptisch inzicht te kunnen begrijpen, plaatsen we eerst het woord “anochi “ in de juiste context. Zoals boven is vermeld, is ”anochi” het eerste woord van de Tien Geboden. Maar het is meer dan dat alleen. Het is ook het eerste gesproken woord aan het Volk Israël op de Berg Sinai.  Tot aan dit punt in de geschiedenis, ervoeren slechts een klein aantal rechtschapen individuen profetie, maar nooit eerder en niet sindsdien, had G’D Zichzelf geopenbaard aan een compleet volk.Anochi “ is het punt van het eerste contact tussen G’D en Israël.

 

Op dat monumentale moment [bij het uitspreken van het woord], verklaart de Maharal dat de Thora in zijn geheel werd geopenbaard [dus is al zijn facetten en niveaus]. Echter alleen geopenbaard in potentie. Dit is analoog aan het momentvan bevruchting.  Alles wat existeert op dat moment is een klont van cellen en proteïnen; echter de gehele opmaak van dat kind is latent aanwezig.  Alleen door de tijd zal het latente potentieel geactualiseerd worden. Maar op dat initiële moment wordt het complete fysieke plan van die persoon geopenbaard.

 

Zo is het ook met de Thora. Dat initiële moment van openbaring op de Sinai bevat de gehele Thora, ook al is het nog niet tot verwezenlijking gekomen. Dit is het punt waar onze dialoog met G’D begon en tot op de dag van vandaag continueert het Joodse Volk deze bespreking met G’D door het leren van Thora.

 

 Dat is exact het punt van “anochi “: “Ik zelf heb het geschreven en gegeven”. De Maharal legt uit dat G’D zelf de Thora heeft vervaardigd en Zijn essentie erin heeft geplaatst. Wanneer iemand gaat zitten om te Thora te leren, leest hij niet een klassieke tekst uit de oudheid; hij treed binnen in G’D’s essentie in de meest menselijke intieme wijze als mogelijk. Het unieke van het leren van Thora is dat we in verhouding staan met onze Schepper, in een dialoog die geen parallel heeft in deze wereld.

 

Dit is wat we vieren op Shawoe’ot : onze relatie met G’D’s Thora maakt het ons mogelijk om dat moment van oneindige potentie bij de Berg Sinai te actualiseren en te continueren over de laatste drie duizend jaar. We markeren niet een gebeurtenis uit het verleden, maar vieren de voortdurende openbaring van Thora. Door onze betrokkenheid en innovatie treden we binnen in deze oneindige dialoog en smeden een unieke persoonlijke relatie met onze Schepper.

 

 SHABBAT SHALOM               

 

 

 

Geef een reactie