PARASHAT DEVARIEM

Woorden   Deuteronomium. 1:1 – 3:22

 

 

 

 

 KWAAD ONDER DE VOLKEREN

 

 

 

 RABBI JITZSCHAK LURIA

 

 

 

 LIKOETÉ THORA

 

 Kabbala legt uit waarom ons werd verteld om alleen 7 van de 10 kwade volkeren te elimineren.

 

 We moeten proberen te begrijpen waarom, met betrekking tot de zeven Kananitische volkeren, G’D ons opdraagt: “je zult geen enkele ziel in leven laten”; terwijl met betrekking tot Se’ir, Moab en Ammon, Hij ons uitdrukkelijk beveelt hen niet aan te vallen.

 

 In het boek Genesis belooft G’D aan Abraham het Land Kanaän, dat de  grondgebieden van tien volkeren omvat: van de Keniten, de Keniziten, de Kadmonieten, de Hittieten, de Periziten, de Refaim, de Amorieten, de Kanaaiten, de Girgashieten en de Jebusieten. (Genesis. 15:19-21)  De eerste drie zijn synoniem voor de Ammonieten, Moabieten en Edomieten.

 

 In de tijd van Mozes echter, worden alleen de laatste zeven van deze tien volkeren aangehaald, wanneer de Thora de volkeren van Kanaän opsomt die het land zullen geven aan het Joodse Volk. Dus noteren onze geleerden:  G’D gaf alleen de laatstgenoemde zeven volkeren aan de Joden  in de tijd van Mozes en we zullen het land van de andere volkeren in de toekomst erven, wanneer de Mashiach komt. (Bereshiet Rabba. 44:23) Het Joodse Volk kreeg de opdracht om deze zeven volkeren geheel te elimineren:

 

 “Echter uit de steden van die volkeren, die de Eeuwige, je G’D, je als erfgoed geeft, mag je geen enkele ziel in leven laten. In plaats daarvan moet je ze wegvagen: de Hittieten, de Amorieten, de Kanaaiten, de Periziten, de Girgashieten, de Jebusieten.” (Deuteronomium. 20:16 – 17)

 

 In de Thoralezing van deze week, geeft Mozes een overzicht van de tochten waarbij hij het Joodse leidde op weg naar de grenzen van het Land Israël. G’D zei tegen hen geen oorlog te voeren tegen de nakomelingen van Esau, die het bergland Se’ir bewoonden (Deuteronomium. 2:2:8) en geen oorlog te voeren tegen Moab (ibid.2:9) en Ammon. (ibid. 2:17-19) Daarentegen werd hun uitdrukkelijk opgedragen om te vechten met (en te veroveren) de twee Amoritische koningen, Sichon (ibid. 2:24 – 25,31) 3n Og (ibid. 3:2).

 

 De verklaring is dat de zeven volkeren de fysieke manifestaties zijn van de zeven kwaden, met andere woorden, de gebroken vaten. Dus alle heiligheid die oorspronkelijk in hen aanwezig was, bestond niet meer, het had hen verlaten.

 

 In de wereld van Tohoe, die ineen stortte, vond het breken van de vaten alleen plaats in de zeven lagere Sefirot, van Chesed tot Malchoet. Toen de vaten van deze Sefirot  braken, konden zij niets meer van het Heilige “Licht” vasthouden dat in hen aanwezig was en de gebroken vaten vielen in de lagere werelden, wordend de bron van al het egocentrische en kwaad van deze werelden. 

 

 Iets van de heiligheid bleef bestaan, echter alleen in de eerste drie Sefirot. De fysieke manifestatie van deze Sefirot waren de Keniten,  de Keniziten en de Kadmonieten.

 

 In de eerste drie Sefirot van Tohoe waren de vaten meer spiritueel dan zij waren in de lagere Sefirot omdat emoties, de zeven lagere Sefirot,  veel subjectiever zijn dan het intellect of super-intellect (de eerste drie Sefirot). 

 

Dus, ook al was er geen interactie onder de Sefirot  in de wereld van Tohoe (dit is de reden waarom de vatten braken, zoals we eerder hebben uit gelegd), was dit niet cruciaal in het geval van de eerste drie Sefirot. Hun essentiële aard was onzelfzuchtigen onverenigbaar met de andere karakters, de zeven lagere Sefirot.

 

 Aangezien de versplinterde fragmenten van de emoties (Middot) van Tohoe  zijn ingebed in onze fysieke wereld, kunnen we hen zuiveren en verheffen. Dit doen we wanneer we onze dierlijke aard zuiveren en de voltooiing van dit proces zal leiden naar de Messiaanse Tijd.  Echter het intellect en het super-intellect van Tohoe is niet gebroken en niet ingebed  in de existentiële structuur van onze orde van bestaan, zodoende kunnen we het niet zuiveren.

 

 In de Messiaanse Toekomst zal de heiligheid deze Sefirot compleet verlaten en zal vervolgens aan ons worden opgedragen om evenzeer van hen “geen enkele ziel in leven laten”.

 

 De elevatie en zuiverring van het intellect en super-intellect van Tohoe zal alleen plaatsvinden in de Messiaanse Toekomst, wanneer we in staat zijn om de negatieven aspecten van deze Sefirot eveneens te elimineren.

 

 SHABBAT SHALOM                        

 

Één reactie op “PARASHAT DEVARIEM

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.