PARASHAT TEROEMÁ

Heffing         Exodus. 25:1 – 27:19

Eenheid Door Thora

De Tafelen van het Verbond illustreren Onze Connectie Met Het G’ddelijke

 Likoeté Sichot, vol. 6, p. 156.

Het hoogste niveau van bewustzijn van het G’ddelijke, is de totale eenheid met G’D en wordt belichaamd in de innerlijke kamer van de Tabernakel/Tempel en de Ark van het Verbond, zoals wordt besproken in Thoralezing van deze week.

De Ark behuisde de Tafelen van het Verbond, waarop de Tien Geboden waren ingegraveerd, die de gehele Thora omvatten. Een Thora rol werd toegevoegd, liggend op een plank, die uitstak over de gehele zijde van Ark. Dit leert ons dat iemand deze hoogte van intense eenheid met G’D alleen kan bereiken door Thorastudie. Meer specifiek uitgedrukt, het is de studie van de innerlijke dimensie van de Thora: Kabbala en Chassidoet, die iemand in staat stelt om dit niveau van bewustzijn te bereiken.

Het aspect van eenheid van de Thora wordt aangeduid door de twee Ingegraveerde Tafelen. Wanneer woorden worden geschreven op iets, bijvoorbeeld perkament, zijn de inkt en het perkament toch twee gescheiden entiteiten; de inkt kan worden afgeschrapt. In een gravering daarentegen, is een intense intrinsieke eenheid: het woord en het medium zijn een en dezelfde.

 Om deze reden wordt de innerlijke dimensie van de Thora “de Boom van het Leven” genoemd (“leven” betekent onderdompelen in het bewustzijn van G’D); (zie intro. Biuré HaZohar), terwijl de algemeen toegankelijke kant van de Thora, als het wordt bestudeerd puur voor egocentrische belangen, een elixer kan worden voor dood, (Yoma 72b) “dood” betekent onderdompeling in het bewustzijn van het eigen ik.

Dit is verder aangeduid door het feit dat de Tafelen konden worden gelezen aan beiden zijden; zij hadden geen “achterkant”. (zie Tanya, Koentres Acharon 161a) In de beeldspraak van Kabbala, beduidt de achterkant van een entiteit, het open staan voor aanval of een blootgesteld worden aan afbrokkeling, val of ondergang.

Eenmaal geëngageerd in studie van de innerlijke dimensie van Thora, kan de rest van de Thora ook worden doordrongen van eenwording met G’D. Dit wordt eveneens aangeduid door de aanwezigheid van de Thora Rol (die het toegankelijke aspect van de Thora aangeeft) in de binnenste kamer, het Heilige der Heilige, Kodéch Kodéshiem.

De Ark bevatte zowel de eerste als het tweede paar Tafelen. De eerste tafelen representeren de Jood in zijn pure oorspronkelijke staat aan de Sinai, voor het begaan van de zonde van het Gouden Kalf.

Het tweede paar Tafelen, die gegeven werden op Jom Kippoer nadat de Joden werden vergeven voor hun zonde, representeert de afgedwaalde Jood die terugkeert naar de Ark van de Thora. Er is ook een derde Jood, die de zuiverheid van de eerste Tafelen mist, die niet voldoende is teruggekeerd op de weg van de Thora om de tweede tabletten te verdienen. Hij wordt vertegenwoordigd in de Ark, in de gebroken delen van de eerste tafelen. Zelfs wanneer we worden gebroken en versplinterd zijn we waardig voor een plaats in de Ark.

SHABBAT SHALOM                 

Geef een reactie