PARASHAT BERESHIET

In het begin     Genesis. 1:1 – 6:8

 VERBORGEN IN HET BEGIN

 KABBALA LEERT DAT DE OORSPRONG VAN ALLES IN DE GEOPENBAARDE WERELD AFHANGT VAN DE HOGERE VERHULDE WERELDEN.

 RABBI SHIMON BAR JOCHAI

 ZOHAR I, 39b

 In het begin schiep G’D de hemel en de aarde.” (Genesis.1:1)

Onze Wijzen leggen uit dat de wereld werd geschapen met tien uitspraken (Awot. 5:1), die in de periode van zes dagen van de Schepping worden weergegeven.  Ofschoon er alleen negen uitspraken voorkomen, concluderen de Wijzen dat het woord “bereshiet” (“in het begin”) ook een uitspraak is, ondanks het feit dat het niet vooraf gaat met de woorden, “en G’D zei…..(Rosh HaShana 32a; Megilla 21b; Zohar 15a, 30a)

De volgende uitleg verklaart deze mening.

Rabbi Abba zegt: De Hogere Werelden zijn verhuld en alles wat is geassocieerd met de Hogere Werelden is evenzo verhuld, omdat zij allen deel uitmaken van het verheven mysterie van de dag waarin alle andere dagen zijn opgenomen.

In de eerste uitspraak, “Bereshiet”, “In het begin” zijn alle negen uitspraken, verspreid over de zes dagen van de Schepping, inbegrepen.

In deze fase is de Schepping nog niet kenbaar als een fysiek universum. Echter, toen de Heilige, geprezen zij Hij, de Schepping tot een zichtbaar bestaan bracht liet Hij de zes daar uit voortvloeien.

 Het begin is in verhulling, dat betekent dat de Hogere Werelden zijn verhuld.

De zes dagen van de Schepping komen voort uit de fysieke Schepping. De uitspraak “En G’D zei”,gaat vooraf aan de negen uitspraken waar de Schepping uit voortkomt. Maar aangezien de Hogere werelden zijn verhuld en alles wat is geassocieerd met de Hogere Werelden evenzo is verhuld , geeft het vers alleenBereshiet” aan, dat betekent  “bara[Hebreeuws voor “Hij schiep”] “shiet[betekent “zes”].

[Dit impliceert de schepping van] zes hemelse dagen.

De Hogere Werelden zijn “in het begin” verhuld.

 Desondanks, [zo lang dit inhoudt dat de zes dagen van de Schepping nog steeds zijn binnen het “bereshiet”} vermeldt het vers niet wie ze heeft geschapen, omdat dit refereert aan de verborgen verhulde Hogere Werelden.

Deze verhulde Hogere Werelden blijven verborgen voor de geschapen existentie van de lagere werelden (Or HaChama) en om die reden wordt “bereshiet” niet voorafgegaan door de uitspraak “En G’D zei”.

Naderhand, wanneer Hij (verkiest om) te openbaren en uit te spreken [de overgebleven negen uitspraken waardoor de wereld werd gecreëerd, zo stelt het vers,]

“G’D [Elo-hiem] schiep de hemel en de aarde” en niet [het juist eenvoudige dubbelzinnige] “schiep” “bara” [zoals bovenstaand], maar juister uitgedrukt, “Elo-hiem schiep”, want de naam “Elo-hiem” openbaart zich aan het geopenbaarde.

 En daarom gebruikt het vers de G’ddelijk Naam “Elo-hiem”, want deze naam geeft aan de eigenschap van beperking en vermindering van het Oneindige Licht (Or Ein Sof) zodat een fysieke wereld kan existeren. (Zohar, Midrash HaNe’elam, parashat Noach, Ma’amar “Dor Hamaboel”.

De Lagere wereld is geopenbaard.

Met de intentie om te tonen dat alles in de geopenbaarde wereld wordt vooraf gegaan door de oorsprong van de Hogere Werelden en daar ook vanaf hangt.

Dit duidt op het woord “Bereshiet,” die aan de fysieke Schepping voorafgaat.

Wie schiep wordt niet gespecificeerd, omdat het refereert aan de verhulde Hogere Werelden.

De Lagere wereld is geopenbaard:

omdat de daden van de Heilige, geprezen zij Hij [altijd twee niveaus omvatten:] verhuld en geopenbaard. Dit is het mysterie van de Heilige Naam [Havayah] .

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie