PARASHAT DEVARIEM

Woorden                          Deuteronomium.1:1 – 3:22

 

Rabbi Shimon bar Jochai

 

Zohar Vayakhel 201

 

Wijzen jullie daarom, in jullie eigen belang, uit elk van jullie stammen, wijze verstandige en goed bekend staande mannen aan, die Ik als hoofdleiders over jullie zal aanstellen.” (Deuteronomium. 1:13)

 

 

Rabbi Josi opent met het volgend vers: “En elk individu wijs hart onder jullie zal komen en geven.(Exodus. 35:5) Toen G’D zei tot Mozes, “Neem wijze en verstandige mannen,” onderzocht hij heel Israël, maar vond geen verstandige mannen. Om die reden wordt in het vers, “Dus nam ik de hoofden van jullie stammen, wijze mannen en bekend,(Ibid 15) ‘verstandig’ niet genoemd. Je zou kunnen zeggen dat begripvol in kwaliteit superieur is aan wijsheid en dat is natuurlijk zo.

 

Wat is het verschil tussen deze twee? Over een wijze man hebben we uitgelegd, dat zelfs een leerling die wijsheid onthult aan zijn leermeester wordt beschouwd als wijs. Een wijs man weet van zichzelf wat gedaan moet worden. Een verstandig man draagt vele niveaus in zich, omdat hij alles onderzoekt en voor hem zelf weet en voor anderen. Je kunt dit afleiden uit “Een rechtvaardig mens waardeert het leven van zijn dieren. (Spreuken. 12:10) En ook,rechtvaardigen heersen in vrees voor Elo-kiem.” (Samuel II, 23:3) En hier is “iemand wijs van hart” bedoeld in de letterlijke zin, een mens is wijs in zijn hart en niet ergens anders, omdat wijsheid rust in het hart. Maar een begripvol iemand existeert zowel boven als beneden en observeert zichzelf en anderen.

 

BeRachamiem Jechajiem:

 

Chochma, wijsheid, Bina, begrip en Da’at, kennis zijn drie verschillende aspecten. Rabbi Eliezer, de zoon van Azariah zou zeggen: Als er geen Chochma is, is er geen vrees/ontzag voor G’D; als er geen vrees/ontzag voor G’D is, is er geen Chochma. Als er geen Da’at is, is er geen Bina, als er geen Bina is, is er geen Da’at.” (Avot. 3:10)

 

We hebben integratie nodig. Zielsvermogens die gebrek hebben aan integratie zijn gelijk aan eilanden in de zee, elk afzonderlijk sterk en krachtig en rijk aan bekwaamheid, maar geïsoleerd en niet in staat om het grote geheel te helpen en te ondersteunen.

 

Misschien is wat de Zohar ons tracht te zeggen dat hoewel Chochma meer subliem is, meer intuïtief en “hoger” absoluutheid gezien en in abstractie, dat Da’at in zekere zin “hoger” is, daar het concreet is, het is praktisch en van deze wereld. We moeten ons niet zó op het spirituele richten dat wij van geen aards nut meer zijn.

 

Bina betekent in staat zijn om de bomen te onderscheiden van het bos, om in staat te zijn de linkerhersenhelft te gebruiken voor het oplossen van ware levensproblemen. Da’at begrijpt dat en zet dat om in directe handelingen, past de kennis van Chochma en de analyse van Bina praktisch toe, laat hen samen huwen en voila, we hebben een resultaat.

 

Chochma bestaat taalkundig uit  koach mah, letterlijk, “het vermogen van Wat?” Bina echter, stelt een meer sublieme vraag, niet “Wat is dit?”, maar eerder “wie gaat de klus klaren? !!”

 

SHABBAT SHALOM  

 

 

            

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.