PARASHAT ACHARÉ MOT

Na de dood    Leviticus. 16:1 – 18:30


De Spraak Van De Onderlegde


Profetie Van Boven Is In Staat Om De Zwakken Te Sterken


Rabbi Shimon bar Jochai

Zohar p.61a

Onder de vele onderwerpen die besproken worden in de Zohar deze week, is het aspect van het Heilige. Dit concept is verweven door geheel de Thora en met name van belang met betrekking tot het Tabernakel. Aaron is verteld niet zomaar in het Heilige te komen wanneer hij dat verkiest, zijn kleding wordt Heilig genoemd en het Tabernakel zelf is vanzelfsprekend Heilig. Rebbe Shimon vraagt aan ieder van zijn groep van Wijzen om iets van Thora te onderwijzen terwijl zij eten. De eerste die sprak was Rabbi Chizkiya.

 

Rabbi Chizkiya opent zijn verhandeling met het vers: “G’D, de Eeuwige heeft mij de spraak van de onderlegden gegeven, zodat ik zou weten hen die vermoeid zijn te ondersteunen met een woord.(Jesaja. 50:4)

 

Gezegend is Israël dat de Heilige, Geprezen zij Hij, hen gekozen heeft vanuit de volkeren [om de Thora te ontvangen] en hen “Heilig” noemde, zoals is geschreven, “Heilig is Israël voor G’D(Jeremia. 2:3). Daarenboven gaf Hij hen een bekwaamheid om zich te verenigen met De Heilige Naam [refererend aan de,  Naam Havayah alsmede Zeir Anpin]. Wat was het dat hen de verdienste gaf om zich te verenigen met de Heilige naam [Havayah]? Het was omdat zij waardig waren bevonden om de Thora te ontvangen [op de Berg Sinaï en vandaar uit zich te verenigen met G’D].  Want al degenen die waardig genoeg zijn om de Thora te ontvangen zijn waardig genoeg om de Heilige, Geprezen zij Hij, te verkrijgen.

Verder op leert de Zohar (pagina 73a), dat Israël, de Thora en G’D allen verenigd zijn in één binding. Het concept is dat de Thora de Wil van G’D representeert en door het doen van Israël van deze Wil van G’D door het vervullen van de Schriftelijke en de Mondelinge Thora, worden zij één met Zijn Wil en daarom met Hem.

 

Ook hebben we eerder geleerd van onze meester [Rebbe Shimon] welke [partzoef] Heilig wordt genoemd. Het is de volledige integratie van alles dat Hogere Wijsheid wordt genoemd [Chochma Ilaah].

Dit is de partzoef van Abba die alle andere constellaties van de sefirot beneden injecteert. Wijsheid en de kennis van de perfecte eenheid van de Schepping inbegrepen, eenmaal bereikt, beïnvloedt een persoon in zijn hele doen en laten. Zo ook, worden de partzoefiem Boven allen beïnvloed en verenigd door hogere wijsheid.

 

Het is van deze plaats [Yesod van Abba] dat de Heilig gezalfde olie [het bewustzijn van Zeir Anpin van de zijde van Abba] door bekende paden neerwaarts wordt gehaald.

De Yesod van Abba word een pad genoemd, waar vanuit bewustzijn voortkomt die vloeit in Imma/Bina.

 

Het vloeit naar die plaats genaamd Hoger begrip Bina Ilaah [Yesod van Imma]. Van daaruit emitteren bronnen en rivieren in elke richting totdat zij dat wat wordt genoemd “zot” bereiken.

 

Bronnen zijn fonteinen van kennis van de zijde van Abba,Chochma, en rivieren zijn de stroom van gestructureerd bewustzijn die afkomstig is van Imma/Bina naar al de lagere Sefirot in hun verschillende orden en opstellingen. Deze stroom beïnvloedt en verenigt al de andere Sefirot, zoals Chesed en Gevoera en Tiferet, neerdalend drie “bekende paden”, die de verbindende lijnen vormen in het diagram van de Sefirot.

Zij stromen neerwaarts om hun destinatie te bereiken in de Sefira van Malchoet die bekend is als “zot” of “Dit”. Wijzen naar iets en het “dit ”noemen, geeft aan dat het een fysieke realiteit is, schijnbaar gescheiden van het G’ddelijke. De Hogere Wil daalt af om dit niveau van de Schepping te beïnvloeden dat de Shechina wordt genoemd, wanneer het niet in bewuste vereniging is met het G’ddelijke.

 

Dat niveau nu wordt “dit” genoemd, wanneer zij is gezegend door die hogere plaats, [Heilig, en ook Chochma] Roeach HaKodesh genoemd [G’ddelijke Inspiratie of letterlijk, “Geest van het Heilige”]. Dat betekent dat het geestelijke van dat Hogere heilige [niveau], wanneer het voort emitteert en [de Sefira van Malchoet] opwekkend voorziet met mysteries van de Thora, vervolgens de Heilige Spraak wordt genoemd [refererend aan de Hebreeuwse Taal, letterlijk Heilige Tong].

Rabbi Chizkiya heeft ons nu terug verbonden met zijn openingscitaat, waar de Profeet Jesaja refereert aan de spraak [tong] van de onderlegden. Hier legt hij uit hoe de Sefira van Malchoet de stroom van inspiratie ontvangt die Heilig wordt genoemd. Zij wordt de Heilige Tong genoemd omdat zij de spreekbuis en de tong is waardoor de mysteries van de Thora worden gereveleerd. Vervolgens legt hij uit hoe de orde van neerdaling van bewustzijn in de Sefira van Malchoet eerst in de Sefirot van Netzach en Hod van Zeir Anpin, de plaats van waar de profetie emitteert. Vandaar uit emitteert van Yesod om te worden verenigd met Malchoet.

 

Op het moment wanneer de Heilige zalvingolie [Chochma] is neergehaald [van de partzoef van Abba] naar deze twee pilaren [Netzach en Hod van Zeir Anpin] die “de leer van G’D” worden genoemd en “legers”de overvloed daar verzamelen. Vandaar emitteert het in het niveau dat Yesod wordt genoemd [en van daar wordt het samengevat en gedelegeerd] aan de kleinere wijsheid [Malchoet].

 

Yesod is ook bekend onder de naam “tzadiek”, betekend, “rechtvaardige”De connectie met deze hogere wijsheid kan alleen in de juiste vorm tot stand worden gebracht door een rechtvaardig iemand die handelt en leeft wat verbonden is met Thora leer, mitzwot en goede daden.

 

Want deze [wijsheid in Yesod] wordt “de tong van diepgaande kennis genoemd”.

Yesod is vergelijkbaar met een tong of intermediair voertuig, waarop de Heilige Wijsheid van profetie wordt vervoerd zoals wordt gezegd, de leer van G’D emitteert van Netzach en Hod.

 

Het emitteert van daar om de hogere die heilig zijn aan te sporen [de profeten]. Dan [verwerkelijkt het de woorden van het geciteerde vers] zoals is geschreven, “G’D, de Eeuwige heeft mij de spraak [tong] van de onderlegden gegeven”. En waarom? “Zodat ik zou weten hen die vermoeid zijn te ondersteunen met een woord.(Jesaja. 50:4)

De hogere wijsheid is dus neerwaarts gehaald op een gerectificeerde wijze om met ondersteunende woorden van G’ddelijke profetie voor diegene, de vermoeid geraakten in de duisternis van de verbanning. Het verbindt opnieuw de luisteraar met de G’ddelijke intentie achter “het nieuws”, een glimp gevend van de hogere realiteit begeleid door persoonlijke en nationale historie. Deze nieuwe verbinding met G’ddelijke intentie is het tegenovergestelde van ballingschap, het is het Licht van verlossing.

 

En de Heilige, Geprezen zij Hij, heeft deze [tong van de onderlegde] gegeven aan de Heilige Lamp, Rebbe Shimon [bar Jochai]. Zelfs meer, Hij heeft hem hoger en hoger gebracht [naar de Sefirot van Chochma en Bina in Zeir Anpin, waar hij mysteries leerde die zelfs niet aan de Profeten waren geopenbaard]. Dat is waarom al zijn woorden van wijsheid zijn gesproken op een gereveleerde wijze [in tegenstelling tot de allegorieën en visioenen van de Profeten]. Het is over hem dat is geschreven, “Ik spreek tot hem van mond tot mond, duidelijk en zonder raadsels.(Numeri. 12:8)

 

Hoe fortuinlijk en gelukkig zijn wij om de leerstellingen van Rebbe Shimon te mogen leren.

SHABBAT SHALOM

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.