PARASHAT JITRO

(Exodus 18:1 – 20:23)

De Tien geboden werden in twee groepen van vijf op de stenen verbondtafelen gegraveerd. Nachmanides becommentarieert dit als volgt: “Vijf van de Tien Geboden hebben betrekking op het eren van de Almachtige, de Schepper, terwijl de andere vijf zich richten naar het welzijn van de mens. Het gebod om vader en moeder te eren maakt deel uit van de geboden om G’D zelf te eren, door het eren van zijn vader en moeder eert men G’D, aangezien G’D een partner is in de vorming van elk menselijk persoon.
Aan ons zijn de vijf geboden gegeven, welke handelen over menselijke waardigheid. We hebben beide groepen, als gelijk en belangrijk aan elkaar te beschouwen. Dit correspondeert met wat is geschreven in Sefer Yetzira, Het boek van de Schepping, dat de Tien Sefirot, uitvloeiingen, parallel zijn aan de tien vingers, vijf aan elke hand, en waarbij het verbond, in het centrum, elkaar verbindt.
Dat verklaart de behoefte voor twee tafelen. De groep geboden met betrekking tot het eren van G’D, inclusief het gebod om vader en moeder te eren, verwijst naar de schriftelijke Thora, de geboden op de tweede stenentafel zinspelen op de mondelinge Thora.
We zijn ons al goed bewust dat de gehele Thora bestaat uit permutaties van de naam van G’D, welke zich eindeloos uitstrekt in alle richtingen van het universum.
De onuitsprekelijke vierletter Naam YOED KEY VAV KEY is de Naam die G’D’s essentie symboliseert. Alle andere namen zijn, om een of andere reden, afgeleid van deze onuitsprekelijke vierletter Naam.
Er is niet één woord of letter in de Thora die niet in een of andere vorm zinspeelt op een kinoei, bijnaam, en daarom indirect naar een naam van G’D, welke een verbinding vormt met de onuitsprekelijke vierletter Naam.
Met dit in gedachte is het gemakkelijker te begrijpen dat de Tien Geboden “in zich”, de gehele Thora omvat.
De Tien Geboden bestaan uit 620 letters, die corresponderen met keter Thora.
613 letters representeren de 613 geboden en verboden van de Thora die zijn opgelegd aan het Joodse Volk, terwijl de andere 7 letters de 7 Noachidische geboden representeren, die zijn opgelegd aan alle andere volkeren.
Het moet dan volkomen duidelijk zijn dat de Tien geboden, meer dan elk ander deel van de Thora, de esoterische dimensie van de onuitsprekelijke vierletter Naam YOED KEY VAV KEY bevat.
Vervolgens becommentarieert Nachmanides het gebod “lo tisaa èt-shem YOED KEY VAV KEY elokèchaa laashaav” ”Bezig de naam van de Eeuwige, je G’D, niet voor niets” als volgt: “Zij hoorden de eerste twee geboden rechtstreeks van G’D. Daarom zeggen de geleerden dat deze twee de essentie zijn van alle geboden. Hoe moeten wij dit in overeenstemming brengen met de opvatting van Rabbi Eliezer, die benadrukt dat de Thora zegt in Exodus 20,1: “G’D sprak al deze woorden?” en Mozes zei tegen het Volk in Deuteronomium. 5,19: “Deze woorden heeft de Eeuwige op de berg midden uit het vuur, de wolk en de dichte nevel met luider stem tot heel jullie verzamelde gemeenschap gericht.”
De Thora ( Mozes) continueert vers 19 met: Hij graveerde ( al deze woorden) op twee stenen platen en die gaf Hij mij (Mozes). Dit houdt glashelder in dat wat G’D graveerde op de stenen platen, de exacte woorden waren die Hij had gezegd tegen het Volk!!
De traditie van onze geleerden ten opzichte van dit is, dat zonder enige twijfel, Israël alle Tien geboden rechtstreeks uit de mond van G’D heeft gehoord, in de eenvoudige zin zoals het vers is weergegeven.
Maar in het geval van de twee eerste geboden hoorde het volk niet alleen de woorden, maar begreep deze woorden op de zelfde wijze zoals Mozes ze begreep. Op dat moment sprak G’D tot hen zoals een meester spreekt tot een dienaar. Vanaf het derde gebod echter,hoorde het Volk de stem van G’D zonder te begrijpen wat G’D zij; daarom benodigde zij de hulp van Mozes als uitlegger.” Tot zover Nachmanides.
De moeilijkheid met Nachmanides is dat wat hij beschrijft als, de eenvoudige weergave van het vers, impliceert dat de “eerste keer” de hele natie de voltallige Tien Geboden hoorde in één opeenvolgend “woord.”
De Tweede keer, toen G’D de verschillende geboden afzonderlijk uitlegde, hoorde het volk alleen de twee eerste geboden rechtstreeks van G’D. Waarschijnlijk is dit exact wat Rashi in gedachten had toen hij het volgende schreef: “De woorden eet kol-hadewariem haeelè” “al deze woorden” betekenen dat G’D de Tien Geboden uitsprak in één enkel woord, iets wat onmogelijk is voor een mens om te doen.
In dat geval, wat is dan de betekenis van “Ik ben de Eeuwige, je G’D….Laten er geen andere goden voor je zijn?”Ongetwijfeld is dit een voorbeeld van een gedetailleerde uitleg van G’D!! Het betekent dat G’D alles herhaalde wat Hij eerst had gezegd in één enkel woord ( gebaseerd op Mechilta).

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.