PARASHAT BESHALÁCH

En hij had laten gaan Exodus. 13:17 – 17:16


Rabbi Shimon bar Jochai


Brood van de Hemel


Zohar II, p. 63b.

Tegen het einde van de Thoralezing van deze week leren we over het manna dat de Israëlieten ondersteunden gedurende hun veertig jaar in de woestijn. Eén van de mitzwot geassocieerd met het manna was dat niemand iets over mocht laten voor de volgende dag; alles moest geconsumeerd worden op de dag dat het werd gegeven (met uitzondering van vrijdag, wanneer een dubbele portie neerkwam, voor vrijdag en Shabbat). Het volgende gedeelte onderzoekt de esoterische reden voor het verbod tegen het overlaten van enig manna voor de volgende dag.

De selectie verklaart eerst de verschillende opinies of Shabbat de dagen van de voorafgaande week verheft en heiligt (zoals de Wijzen van de Talmoed stellen in Berachot 17a), of dat zij de dagen van de daar op volgende week zegent (zoals de Wijzen van de Zohar uitleggen).

Mozes zei tegen hen: “Niemand mag er voor de volgende morgen van overhouden.” (Exodus. 16:19)

[Dienaangaande dit] zei Rabbi Jehoeda: “elke en iedere dag is de wereld gezegend door die Hemelse Dag.”

Deze “Hemelse Dag” refereert aan Bina, die “eim habaniem” wordt genoemd, “de moeder van kinderen”. Met andere woorden, de verhouding tussen Bina en de zes sefirot van Zeir Anpin is vergelijkbaar met die van een moeder met haar kinderen. Zij koestert hen en verzekert zich er van dat zij al het nodige hebben. Overeenkomstig, is Bina,  de Shabbat  van de Hogere Werelden, die Zeir Anpin voedt.

Want alle Dagen [boven, de sefirot van Zeir Anpin welke “Dagen” worden genoemd, omdat zij de wereld beneden illumineren met spiritueel licht] zijn gezegend door de Zevende Dag [Bina], en elke Dag [elk van de sefirot van Zeir Anpin] geeft aan de dag waarmee het correspondeert [beneden, in onze wereld] van de zegening die het ontvangt [van de Zevende Dag, Bina].

Dienovereenkomstig, in de spirituele dimensie, geeft Shabbat (Bina) zegen aan de “Dagen” (Zeir Anpin) die er op volgen. Echter op het fysieke vlak, prepareren alle dagen van de week (corresponderend met Zeir Anpin) zich op Shabbat (die in onze wereld Malchoet is) die hen verheft en heiligt. Dus in werkelijkheid is er geen meningsverschil tussen de Talmoedische Wijze en de Wijze van de Zohar.

Het was in dit verband dat Mozes hen vertelde: “Niemand zal iets over laten tot de volgende morgen.” Waarom niet? Omdat de ene Dag niet geeft of leent aan de andere. In plaats daarvan, elk [van de zes sefirot van Zeir Anpin] beheerst alleen de eigen dag, want de ene dag [met andere woorden, eigenschap] controleert niet een andere.

Dienovereenkomstig, elk van de zes Dagen domineert zijn dag,zodat de dag bevat wat het ontvangt [van boven]. Maar de zesde dag bevat meer [dan juist zijn eigen capaciteit], zoals Rabbi Elazar benadrukt, in het verse, “De zesde dag” [“jom hashishi”, gebruikend het bepalend lidwoord, “de”, [Genesis.1.31] wat niet wordt gezegd van de ander dagen [van de Schepping].

Aan de andere dagen wordt gerefereerd als “één dag”; “een tweede dag”; “een derde”; enz. Wat is nu de betekenis van het bepalend lidwoord hier, “de zesde dag”?

De Rabbijnen verklaren het als volgt: Want op die dag, De zesde [dag], bereid de Koningin de tafel van de Koning voor [met andere woorden, Malchoet bereidt de gemeenschap met Zeir Anpin voor]. Om die reden werden er twee porties [manna] gevonden op die dag, één voor de [zesde] dag, en één om de viering van de Koning met de Koningin voor te bereiden.

In die nacht {vrijdag nacht, Shabbat avond}  verheugt zich de Koningin  op de Koning en op hun innige verbondenheid.

De term “zivoeg“, hier vertaald als innige verbondenheid, kan naar het vinden van en het huwen met iemands partner verwijzen. In Kabbala betekent dit de intieme relatie tussen de sefirot, waardoor zij één worden. Het verwijst eveneens naar de nullificatie van de ziel in het zich één voelen met G’D.

Dan zijn alle zes Dagen gezegend, elk individueel [elke dag afzonderlijk is verheven door de Shabbat]. Dienovereenkomstig zal iemand zijn tafel schikken [verwijzend naar cohabitatie] zodat de zegeningen van boven op hen kunnen rusten, aangezien zegeningen niet rusten op een lege tafel. (Berachot 40a).

Wat is dan de Shabbat? [ Is het Bina of Malchoet?] De dag waarin alle andere dagen hun rust bereiken en zij is de voltooiing van alle zes [werkdagen, malchoet], en ook de dag vanwaar uit zij allen worden gezegend [Bina].

SHABBAT SHALOM

PARASHAT

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.