PARASHAT WAJEETSÉE

En hij vertrok (Genesis. 28:10 – 32:3)

RABBI SHIMON BAR JOCHAI


ZOHAR, P. 149b

Kom en zie: Er is geschreven “En hij [Jacob] droomde, en zie, daar was een ladder neergezet op aarde, waarvan de top tot aan de hemel reikt en de engelen van Elo-hiem klimmen er op en af.” (Genesis. 28:12) Hoe kon het zijn dat de heilige Jacob, die weliswaar de perfectie van de voorvaders representeerde de alleenverdienste had dat de Heilige, geprezen zij Hij, aan hem verscheen in een droom? Bovendien bevond hij zich op de plaats van de toekomstige Tempel op de berg Moria en was G’D reeds bewust in een droom! Doch Jakob was op dit tijdstip niet gehuwd en was daarom incompleet en  onwaardig om dit spirituele niveau van profetie te  ontvangen.
De tsaddiek van de generatie, zijn vader Isaak, leefde nog steeds in die  tijd,  daarom zou het aannemelijk zijn dat de meest wezenlijke  bron van G’ddelijke openbaring toch aan  hem verschijnt.

Nu  kun je  ook zeggen dat zelfs nadat hij was getrouwd, geschreven is dat Jacob in een droom “gestreepte en gestippelde bokken zag (Genesis 31:10), maar dat was buiten Israël, welke het Heilige Land is, waar het niveau van profetie kan worden bereikt en ook op dat tijdstip Isaak actief was. Het was alleen later, toen Jacob terugkeerde naar het Heilige Land met zijn zonen, de stammen, vergezeld van Rachel en Lea en de heilige Shechina welke met hun verbleef, zoals staat geschreven “Als een blijde moeder van kinderen”(Psalm. 113:9), dat Jacob het niveau bereikte bij het zien van een visioen. Vanaf dit tijdstip is geschreven, “Elo-hiem verscheen aan Jacob” (Genesis. 35:9), en Elo-hiem zei tot Jacob: “Dit  is een nachtelijk visioen” (Genesis. 46:2). Er staat niet geschreven dat Jacob “droomde” tijdens deze periode, aangezien hij op een ander hoger spiritueel niveau was.

Kom en zie, dromen worden mogelijk gemaakt door de engel Gabriël, welke zes niveaus onder het niveau van profetie is.

Profetie is geassocieerd met de sefirot van netzach en hod vanAtziloet. Tel vanaf hod zes sefirotyesod, malchoet, chochma, bina, chesed, om aan te komen bij gevoera in de wereld van Beriya, waarvan uit dromen voortkomen. Gabriël beperkt de uitbraak van abundantie die wordt ontvangen door de dromer, of profeet, van de Oneindige Licht.

Er is een ander model van openbaring, welke genoemd wordt “Een weerspiegeling van profetie” of “Mareh” ,  welke het zien is van een visioen in een spiegel, in het Hebreeuws, “mareh“. Deze openbaring gaat naar het niveau welke de Levenskracht is, die heerst in de nacht. Als je zegt dat dit niveau ook geassocieerd  wordt  met Gabriël, zoals Daniël zegt, “En ik hoorde een stem van een man weerklinken tussen de oevers van de rivier Oelai, en hij riep: “Gabriël, maak deze man het visioen begrijpelijk” (Daniël 8:16) dan is het correct dat Gabriël wordt geassocieerd met beide deze niveaus van dromen en visioenen, hoewel meer met een  “Mareh” omdat een visioen nog moeilijker valt te ontcijferen. Een droom is veel gemakkelijker te begrijpen en beter leesbaar, in vergelijking  met dat wat zichtbaar zou zijn in een weerspiegeling van een profetie (een “Mareh“).

Gabriël is specifiek aangesteld om het onderwerp van de reflecterende profetie uit te leggen omdat het meer verhuld is.

De namen die gebruikt worden om G’D’s optreden te beschrijven in de visioenen van “Wajerá” (Genesis. 35:9) en “Wa’erä” (Exodus. 6:3),  zijn gelijk aan het woord “Mareh“, wat “spiegel”betekent. Dus men zei dat de voorvaders een visioen zagen van El Shadai wat in feite een reflectie was van het niveau van malchoet van  Atziloet. Dit visioen omvat alle andere symbolen en vormen van de hogere werelden, maar  zoals een  spiegel, die het  voorliggende reflecteerd, maar niet het  achterliggende.

In een visioen is de spirituele inhoud van de lagere wereld geopenbaard waardoor zijn hogere bron kan worden vastgehouden, dus kan worden begrepen.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.