PARASHAT CHAYEE SARA

Het leven van Sara (Genesis 23:1 – 25:18)

Rabbi Shimon bar Jochai
Zohar, p. 132a

De Zohar interpreteert enige kenmerken van G’ddelijke Voorzienigheid, die plaats vonden tijdens de ontmoeting van Eliezer, de dienaar van Abraham en Rebecca bij de bron.

Kom en zie de vele verborgen hemelse openbaringen die er zijn in de Thora. Dit is waarom Koning Solomon verklaart, “Zij is waardevoller dan parels” (Spreuken. 3:15). Wegens de hoeveelheid verborgen schatten [zoals de parel in een oester]. Dit is waarom Koning David, als hij met de geest van wijsheid zich in haar verdiepte en met de wetenschap hoeveel wonderbaarlijke dingen uit haar voortkomen, smeekte, “Open mijn ogen, zodat ik de wonderbaarlijke dingen mag zien in U, Thora” (Psalm. 119:18).

Zoals we hier beneden zullen zien, bevat elk woord, elke letter van de Thora, een hoeveelheid verschillende niveaus van toespelingen, lessen en esoterische betekenissen. Dit is één van de redenen waarom het leren van Thora, in een andere taal dan het Hebreeuws, zo moeilijk is.

Kom en zie wat is geschreven: “Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam Rebecca naar buiten” (Genesis.24:15). Wat is de betekenis van de woorden “naar buiten”[omdat Eliezer stond te wachten bij de waterput] zou het grammaticaal logischer geweest zijn om te zeggen dat zij aankwam!! Wat suggereren de woorden “naar buiten” ? [in het Hebreeuws, “yatzet”]

Het geeft aan, dat de Heilige, Geprezen zij Hij, haar vanuit alle anderen in haar stad koos [en haar separeerde vanwege haar rechtschapenheid]. Allen waren slecht, zij was de uitzondering [“yatzet” heeft de zelfde stam als “yatza” boven] boven alle anderen.

“En ze kwam naar beneden naar de, [letterlijk] ontspringen van water [Hebreeuws, ‘ayinah’].” Waarom wordt het woord gespeld met een sluitletter  in onze tekst? [Gewoonlijk wordt het woord zonder de  geschreven]. De verborgen verklaring is dat de Bron van Miriam daar ontsprong [een toespeling op de G’ddelijke aanwezigheid, welke opwelde in verdienste zowel voor de rechtschapen Rebecca als voor Miriam]. Om die reden werd het woord ‘ayinah’ [welke de laatste letter  is van de vierletter naam Havayahjoed-hé-vav-hé]. Bovendien, welde het water op voor haar [en wat eerst waterput werd genoemd [Hebreeuws, ‘be’er’]] toen Eliezer aankwam, werd nu ontspringen van water[‘ayin’] tot verdienste van Rebecca.

Vervolgens zegt de tekst dat de andere meisjes ook “naar buiten” kwamen. Om uit te leggen hoe deze zin eveneens in relatie staat tot Rebecca, wordt nog een ander aspect van het vers belicht.

Een andere interpretatie, “Daar komt Rebecca naar buiten” [Hebreeuws, ‘yotzet’] welke is als het vers dat zegt [de dochters van de inwoners van de stad] “komen naar buiten [yotzot] om water te scheppen”. (Genesis, 24:13) Waarom wordt het woord “yotzot” gebruikt en niet de woorden “zij gingen” of zij kwamen “om water te scheppen”? De reden [dat de woorden “naar buiten” werden gebruikt] is, dat zij de gehele dag binnen [in het huis] verbleven, en alleen naar buiten gingen wanneer het tijd was om water te scheppen. [Zij bleven wachten tot aan het tijdstip dat de herders huiswaarts waren gegaan, om hun bescheidenheid en degelijkheid te bewaren] en dit kenmerk werd opgemerkt [door Eliezer].

Eliezer begreep, dat de reden, dat G’D hem exact op het tijdstip liet arriveren was, om hem in staat te stellen de bescheiden en degelijke meisjes te kunnen ontmoeten, die nadrukkelijk naar buiten gingen op een bepaalde tijd van de dag om de herders te mijden. Vanuit hen, concludeerde hij , dat hij bruid van Izaak zou ontmoeten.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.