PARASHOT MATÓT – MAS’ÉE

Stammen – Reizen                                     Numeri. 30:2 – 32:42, 33:1 – 36:13


Rabbie Chaim ben Moshe ibn Atar


Ohr HaChaim


Zelf Contemplatief ingestelde Strijders

“Mozes sprak tot het Volk, zeggend: “Separeer [mobiliseer] uit uw midden….en laten die zich dan tegen Midjan keren.” (Numeri.31:3)

Deze expeditie was gebaseerd op de morele superioriteit van de aanvallers over hun tegenstanders, aangeduid door G’D’s instructie om “wraak” te nemen. Mozes moest soldaten mobiliseren wiens fantasieën niet dol waren gedraaid op het moment  van het debacle in Shittiem. Hoe moest hij op dat moment weten wie van de Israëlieten zich hadden laten gaan in zondevolle gedachten?

Mozes adviseerde daarom elke man van militaire leeftijd om zichzelf op dit punt te onderzoeken. Dit is de betekenis van “Separeer uit uw midden”, met andere woorden, onderzoek je geweten of je moreel fit genoeg bent om deel te nemen aan zo’n strafexpeditie van moreel superieur tegen moreel inferieur.

Alleen diegenen die wisten dat zij zich konden kwalificeren in dit opzicht konden als geschikt worden beschouwd voor het contingent van 1000 man per stam.

Het woord “zeggend” [in het Hebreeuws, “L’emor”] is een aanduiding dat al deze mannen moesten “spreken tot het eigen innerlijke zelf over dit onderwerp”.

Misschien is het woord “zeggend” zelfs een verwijzing naar de zonde van verboden seks, zoals vermeld in de Talmoed [Sanhedrin 56] dat het woord “zeggende”refereert aan verboden seks.

Volgens Midrash Tanchoema, op dit vers, waren deze mannen allen rechtschapen. Ofschoon we elders hebben uitgelegd dat men alleen zo’n conclusie uit het woord “mannen kan afleiden, wanneer dit woord overbodig is in de tekst, in dit geval is er onafhankelijke ondersteuning voor de theorie dat de hier genoemde “mannen” “rechtvaardigen” moeten zijn .

Zo bekeken, hadden zij geen reden tot bezorgdheid, hoewel zij in aantal overtroffen werden door de Midjanieten. Bovendien werden zij niet alleen gekwalificeerd als rechtvaardigen, maar zij kwalificeerden zich voor de benaming “Chassidiem” [betekenend, “vroom, godvruchtig], omdat zij werden geconfronteerd met de meest krachtige verleiding en deze hadden weerstaan. (Zohar Chadash volume 3 p. 195 stelt dat dit de basis is om iemand te kunnen beschrijven als vroom.) Dit verklaart Mozes’ consideratie bij het selecteren van strijders en hun aantal.

De Kabbalisten stellen dat heiligheid de mystieke fundatie is van spirituele verheffing, terwijl de kelipot de mystieke fundatie is van neergang van een mens. Op het moment dat een persoon negatief gedrag vertoont, hecht de Kelipot zich aan hem gaat deel uitmaken van zijn natuur, en veroorzaakt degradatie. Het woord “tegen [in het Hebreeuws, “al”, letterlijk, boven] Midjan”, betekent dan deze vrome strijders in staat moeten zijn om “boven Midjan” te staan, met andere woorden, spiritueel superieur te zijn. Geen van de krachten van onzuiverheid die kleven aan de Midjanieten, kan zich hechten aan deze strijders.

SHABBAT SHALOM  

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.