PARASHAT BEHA’ALÓTCHA

Wanneer je ontsteekt

Numeri. 8:1 – 12:16

Rabbi Shimon bar Jochai

Zohar. p. 152b

Ver verwijderd iemand

De Zohar leert dat iedereen zichzelf kan aansporen om werkelijk terug te keren tot heiligheid.

Onze Thoralezing bevat de instructies met betrekking tot Pesach Sheni, die iemand in staat stellen het Pesach offer later uit te voeren, als hij niet in staat was om dit op de gepaste tijd te doen. De diepere betekenis van het volgende vers verklaart het als een verwijzing naar een persoon die zijn ziel heeft bezoedeld en zich ver heeft verwijderd van zijn heilige oorsprong.

“Zeg het volgende tegen het Volk van Israël: Wanneer een man [Hebreeuws, “ish, ish”] van jullie onrein zou worden wegens aanraking met een dood lichaam, of omdat hij zich op een verre reis bevindt, dan geldt voor jullie zowel als voor jullie verste geslachten, dat hij de [Tweede] Pesach zal houden voor G’D. (Numeri. 9:10)

Wat wil nu de herhaling van de woorden “ish, ish” in dit vers ons leren? De reden voor de herhaling is dat het vers verwijst naar een man die waarlijk een man is [met andere woorden, een belangrijk persoon].

Het woord “ish” in de Thora refereert vaak aan een persoon van grote importantie, zoals een koning. Een voorbeeld in een moderne uitdrukkingsvorm wordt weergegeven in  “British”, zogenoemd omdat de “ish”, of Koning van Engeland, is besneden, met andere woorden hij heeft een “brit” [het Hebreeuwse woord voor “verbond”, refererend aan besnijdenis]. Vandaar dat de naam “Brit Ish” kan betekenen “een man die het teken van de brit heeft”.

Deze was waardig om een Neshama te ontvangen van een zeer hoog spiritueel niveau, maar hij bezoedelde zichzelf door zijn slechte daden en grove fysiekheden, totdat hij niet langer puur genoeg was om de subtiele spiritualiteit, geëmaneerd van zijn heilige ziel, te ontvangen. Het is compleet zijn eigen schuld dat hij deze heilige emanatie niet kon ontvangen. Niettegenstaande, leert ons de herhaling van het woord “ish” dat hij nog steeds waardig is om het licht van de oorsprong van zijn heilige ziel te ontvangen mits hij opnieuw zijn ware spirituele niveau kan bereiken.

Dit wordt verder aangegeven door de woorden die stellen dat “hij zich op een verre reis bevindt” [Hebreeuws, “rechoka”.] Het woord “rechoka” is één van de tien woorden in de Thora waar een puntje boven staat. [in dit geval, staat het puntje bovenop de laatste hei.] Iedere keer wanneer een puntje verschijnt bovenop een woord of letter geeft dat te kennen dat er een bijzondere verborgen betekenis is die moet worden benadrukt. De reden dat [het puntje verschijnt bovenop de laatste letter van het woord voor “verre” is om te laten zien dat een persoon die zichzelf onwaardig maakt door zijn handelen beneden in de fysieke wereld  zich ook heeft bezoedeld in de hogere spirituele werelden. Aangezien hij zich  heeft bezoedeld in de spirituele werelden, is hij op een pad dat hem ver weg voert van de heilige bron waaraan  het Volk van Israël zich hecht.

In plaats dat deze man zich hecht aan de laatste hei in de Naam Havayah van HaShem, is hij overgeleverd om zich te hechten aan de laatste hei van het woord “rechoka” [ver weg]. Vandaar dat hij wordt uitgezonden om een verre reis te maken op verzekerde afstand van zijn heilige broeders in de periode van Pesach.

Rabbi Jitzchak zegt dat het vers schijnbaar duidt op twee verschillende dingen. Hetzij de persoon heeft zichzelf bezoedeld of hij is ver weg. Rabbi Yosi antwoordt dat in eerste instantie hij zichzelf heeft bezoedeld, maar niet compleet, daarvoor is hij nog niet in het stadium waarin hij ver weg wordt gestuurd. In tweede instantie zijn zijn handelingen zo bizar geworden ten opzichte van zijn spirituele oorsprong, dat hij ver weg is gezonden.

Hij kan zijn Pesach offer niet brengen in de tweede maand, zonder dat hij teshoewa heeft gedaan of terug is gekeerd naar zijn spirituele oorsprong. Alleen nadat hij zich heeft gepurificeerd en de spirituele beschadigingen heeft herstelt die hij heeft veroorzaakt, wordt hem een tweede maand gegeven waarin hij het Pesach offer mag brengen. Hieruit leren we dat elk persoon die oprecht moeite doet om zichzelf te purificeren is gepurificeerd.

Het is interessant om te weten dat de naam van de Thoralezing ook verwijst naar de Menora die wordt aangestoken op een wijze dat de vlam vanzelf naar boven opstijgt. Ook hier is de boodschap dat iemand eerst inspanning moet leveren en dan wordt geassisteerd vanuit het Hogere.

SHABBAT SHALOM  

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.