PESACH 5770 Lam van Eenheid

B’Ohel Hatzadikiem

Maharal van Praag

Tijdens de plagen ondervonden de Israëlieten altijd opluchting zelfs terwijl de Egyptenaren leden. Gedurende de plaag van bloed bijvoorbeeld, als een Jood en een Egyptenaar water dronken uit de zelfde beker, was het voor de Egyptenaar bloed en voor de Jood water. Zo ging dat bij elke plaag.

Niettemin moest G’D de Israëlieten sparen voor de plaag van de dood van de eerstgeborenen. Waarom waren zij ineens wel onderhevig aan deze plaag.

De tien plagen werden Egypte toegebracht involgorde van toenemende hevigheid, van de eerste tot de laatste. De plaag van de dood van de eerstgeborenen was hiervan de meest fatale. Het essentiële fundamenteel spirituele niveau van de Israëlieten in Egypte, bleef ondanks de negatieve invloed van de Egyptische beschaving altijd in intact, zodanig zelfs dat bij aanvang van de plagen, Israël niet door hen kon worden geschaad. De plaag van de dood van de eerstgeborenen werd uitgevoerd door G’D Zelf en was zo zwaar, dat zelfs het essentiële fundamenteel spirituele niveau van de Israëlieten niet in staat was hen te beschermen. Om hen te sparen nam G’D het Joodse Volk als een persoonlijke natie. In feite maakte Hij hen een deel van Zichzelf. Daar het Joodse Volk een integraal deel van G’D was geworden, werden zij gespaard.

Daarom verworven zij het privilege om G’D te dienen en waren verplicht om het Pesach Offer te brengen. Het uitvoeren van deze dienst was een teken dat zij een unieke verhouding hadden met G’D.

De Aramese vertaling van het “Pesach” is “Chayasa” (Exodus. 12:11) wat “barmhartigheid” of “medeleven” betekent. Het laat de bijzondere relatie zien die zich heeft ontwikkeld tussen ons en G’D toen Hij ons als een volk nam en ons bewaarde voor de plaag van de dood van de eerstgeborenen. Hij had medelijden met Zijn volk en spaarde hen voor vernietiging. In die zin dat G’D uniek en enig is, Hij nam voor Zichzelf een natie die uniek en enig is, anders dan enige andere natie ter wereld. Deze karakteristiek is heden ten dage nog altijd een kenmerk van het Joodse Volk. Geen enkele poging slaagde om Joden succesvol te integreren in een andere natie, we hebben ons altijd onderscheiden, een volk apart.

De Maharal van Praag in zijn commentaar op de Haggada geeft in vele opzichten in detail weer hoe het Pesach Offer het idee van eenheid tussen het Joodse Volk en G’D weerspiegelt.

Het Pesach Offer werd in één huis gegeten en alleen door de van te voren bepaalde familieleden, één lam voor ieder huisgezin. (zie Exodus. 12:4) Iets wat eenheid aangeeft moet worden geconcentreerd in één plaats.

Het Pesach Offer moet genomen worden van een 1 jaar oud schaap of geit (zie Exodus. 12:5). Het cijfer één geeft eenheid aan.

Het Pesach Offer werd genomen van schapen of geiten, maar niet van vee. Een geit of schaap is een meer delicaat en gevoelig beest. Als het een verwonding  aan een van zijn ledematen zou hebben opgelopen, lijdt het dier onder de pijn van de verwonding. Een os of koe, vanwege zijn massa, zou niet zo beïnvloed worden door een soortgelijke wond. Het zou alleen de pijn voelen in dat specifieke ledemaat. Het Joodse Volk is te vergelijken met een schaap. Wanneer één Jood een overtreding begaat [zoals in geval van Achan, zie Joshoua 7], lijdt de hele natie. Het Joodse Volk is als het schaap, een aanwezigheid die minder fysiek is. Een entiteit die meer spiritueel is, is van nature gevoeliger.

Het Pesach Offer wordt geroosterd boven het vuur (zie Exodus 12:8,9). Koken in water veroorzaakt dat het vlees klef wordt en de stukken van elkaar separeren. Roosteren boven het vuur onttrekt de sappen en het vlees wordt hechter en steviger en stabieler, een ander indicatie van eenheid.

Het was verboden om welk bot dan ook van het Pesach Offer te breken (zie Exodus. 12:46). Opnieuw, wat heel is en niet gebroken, is een indicatie van eenheid.

Door het eten van het Pesach Offer, volgens al zijn wetten, demonstreert een Jood zijn eenheid met G’D. Dit is de eenheid die Hij investeerde in Israël en hen in dit verband het betreffende Pesach Offer opgelegde.

CHAG SAMEACH EN EEN KOSHER PESACH

Één reactie op “PESACH 5770 Lam van Eenheid

  1. wEET U DAN NIET DAT HET WOORD VOOR HET INNERLIJK IS HET GEESTELIJKE?
    EEN LAM OFFEREN IS HET DIERLIJKE ELEMENT IN ONS TE VERWIJDEREN. HET HEEFT NIETS VAN DOEN MET WERKELIJK EEN LAM DODEN EN OPETEN. WIJ DIENEN TE ONTWAKEN OFFEREN IS TOCH: DICHTER TOT GOD NADEREN.
    VRIENDELIJKE GROET ANNIE

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.