PARASHAT VAJIKRA

En Hij riep Leviticus. 1:1 – 5:26


De Kabbala van Zout


Sefer Hasichot

….En laat bij je meeloffers het zout, het symbool van je verbond met G’D, niet ontbreken, bij al je offers moet je zout brengen.

Kan flauw voedsel gegeten worden zonder zout?” (Job. 6:6) Zout verhoogt de smaak van ander voedsel. Ironisch genoeg is zout op zichzelf niet strelend voor de tong, toch kan het ander voedsel smakelijker maken.

De reden hier voor is als volgt: Zout is afgeleid van water. Het is gevormd door het constant branden van de zon op het water. Water is chesed, goedhartigheid, zout is gevoera, strengheid. [Vandaar het scherp zijn van zout]

Het is een axioma in kabbalistisch denken dat elke fysieke substantie in essentie de neerkomende vorm is van een hogere spirituele entiteit. Dus zout “symboliseert”  of “representeert” niet alleen de hemelse sfeer van gevoera, het is gevoera in zijn fysieke manifestatie.

Rabbi Chaim Vital schrijft in Eitz Chaim dat, wat gevoera is op één niveau, onmiddellijk chesed creëert voor het niveau er beneden. Dus gevoera van chochma wordt chesed van bina.

Zout op zichzelf is gevoera, betekenend bijtend, maar wanneer het neerdaalt naar een lager niveau [met ander woorden, wanneer het de substatie van ander voedsel binnendringt] wordt het chesed en geeft smaak aan dat voedsel.

Zout is ook de belichaming van de oorspong van alle strengheid en heeft daarom de capaciteit om oordelen te verzachten. Het is om deze reden dat zout altijd aanwezig moet zijn op iemand tafel  als een medicament voor tegenspoed, want, zoals bekend, strengheid kan alleen worden verzacht door hun oorsprong. Het bekende voorbeeld hiervan is, “Het hout voor de bijl dat de bomen van het bos zal vellen is van het bos zelf.”

In de sfeer van Thora, “is zout Kabbala, de innerlijke dimensie van Thora.

Anders dan de wettelijke aspecten van Thora, die volledig begrepen en geproefd kunnen worden, is Kabbala verborgen en verhuld. Het kan niet waarlijk “geproefd” worden en opgenomen worden door het menselijke verstand. Het blijft onafhankelijk [zoals zout en stremsel die hun functie hebben zonder werkelijk het item binnen te dringen]. Er is echter een voordeel aan beide aspecten van Thora. Het voordeel van het wettelijke aspect is dat de mens in staat is om G’ddelijke wijsheid, zoals kenbaar op het fysieke vlak in de vorm van wetten van de Thora, volledig te verwerken. Dit is het niveau van chochma, wijsheid, daar waar het menselijke verstand één kan worden met G’ddelijke wijsheid.

Kabbala, die spreekt van Hemelse realiteiten, is boven chochma. Dit is een voordeel en een nadeel. Omdat het boven chochma is, kan het niet volledig worden geabsorbeerd door het menselijke verstand. Omgekeerd, vanwege de transcendentie is het effect op de studerende veel krachtiger.

Zonder kennis van het wettelijke, kan men zich niet de smaak van chochma, G’D’s wijsheid eigen maken. Want het is alleen door studie van het wettelijke dat iemand waarlijk G’ddelijke wijsheid kan vasthouden en absorberen. Met Kabbala of Midrash, verwerkt men niet waarlijk de essentie van de gedachte.

Aan de andere kant, ofschoon in het bestuderen van Kabbala men alleen een uitstraling van feitelijke ideeën waarneemt, stamt niettemin deze uitstraling [licht] van de innerlijke dimensie, de ziel van Thora en heeft de capaciteit om het spirituele perspectief van de studerende te beïnvloeden.

Hier leren we van dat wettelijk recht van de Thora brood en vlees is en  Midrash en Kabbala zout, die smaak aan het voedsel verleend, negativiteit neutraliserend.

Zout is conserverend. Dus G’D’s eeuwigdurend verbond met Aaron is geassocieerd met zout [“een eeuwigdurend verbond van zout”, zoals in Bemidbar 18:19]. Zoals Rashi verklaart, “G’D sloot een verbond met Aaron met iets dat “heilzaam” en constant is en wat anderen conserveert … zout, dat nooit en te nimmer bederft.

De Arizal benadrukt de verbinding tussen zout en de priesterlijke zegen: Het Hebreeuwse woord voor zout, melach, is numeriek gelijk aan 78, wat 3×26 is [3x de G’ddelijke Naam Havayah die gelijk is aan 26]. Idem, de priesterlijke zegen bevat de Naam Havayah drie maal: “Mag Havayah u zegenen…., Mag Havayah Zijn stralend gelaat laten schijnen….., Mag Havayah Zijn aangezicht op u gericht houden…..” Deze zegeningen houden de wereld in existentie en worden daarom vergeleken met zout, dat andere items ondersteunt.

Een andere karakteristiek van zout is dat het negatieve dingen verlaagt en vernietigt. Het heeft deze capaciteit omdat het stamt van gevoera van heiligheid.

Dus de G’ddelijke Naam die gebruikt wordt in het vers aangaande het verbond van zout is Elo-kiem [“briet Elo-hecha”], welke de G’ddelijke Naam is die gevoera belichaamt. Het kan daarom de negatieve vormen van strengheid veranderen en “verzachten”, omdat strengheid van oorsprong verzachtend is.

De waters van Jericho werden daarom gezond gemaakt door zout. En wanneer negativiteit is geconserveerd of verzacht door zijn oorsprong, is de verandering inwendig en van daar uit veel krachtiger.

Zout heeft ook geneeskrachtige vermogens. Zo brengt de Tikoenei Zohar 54a naar voren dat één van de permutaties van het woord melach, chalam, dat sterker maken en helen suggereert (zie Job. 39:4 en Jesaja. 38:16).

Om die reden dus bevatten de offers zout. Want in het spirituele “offer”, menselijk naderen tot G’D, de betekenis van het Hebreeuwse woord voor offer, moeten alle eigenschappen met zout aanwezig zijn. Zijn naderen moet het uithoudingsvermogen hebben van zout, het kan niet van voorbijgaande aard zijn. Bovendien moet het transformeren en met zich meebrengen, de dierlijke ziel, niet alleen overweldigen en tot zwijgen brengen, maar een werkelijk veranderende gewaarwording in de dierlijke ziel veroorzaken, een innerlijke verandering, met ander woorden, verzachting van strengheid door oorsprong.

SHABBAT SHALOM

Één reactie op “PARASHAT VAJIKRA

  1. Een andere karakteristiek van zout is dat het negatieve dingen verlaagt en vernietigt. Het heeft deze capaciteit omdat het stamt van gevoera van heiligheid.

    Uit alle lagen van de bevolking wordt zout gebruikt om boze krachtengeesten te verjagen, door zout in de omgeving te strooien. Dit bewijst de zuiverheid van zout.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.