PARASHAT BO

Kom                         Exodus. 10:1 – 13:16

De Lubavitcher Rebbe

Likoetei Sichot, 13, p. 855

“Ik [G’D] trek door het land Egypte in deze nacht…….” (Exodus. 12:12)

Het Joodse Volk was praktisch tot op het dieptepunt van onzuiverheid gezonken in Egypte, naar het negenenveertigste niveau van de vijftig niveaus van onzuiverheid (Zohar Chadash, begin van parashat Jitro), en werd dus bijna compleet geabsorbeerd in de mentaliteit van de Egyptische cultuur. De basis van de Egyptische civilisatie was het geloof in de suprematie en onveranderlijkheid van de wetten van de natuur; dus, om het Joodse volk los te maken van het Egyptische materialisme, kon G’D niet gewoon maar “een boodschapper zenden”, met andere woorden, welk gecreëerd wezen dan ook. Hij kon niet ingaan tegen de afgoderij van de natuur met een kracht die zelf deel uit maakte van de Schepping en ondergeschikt is aan de wetten van de natuur. Hij moest het aspect van Zichzelf reveleren dat de Schepping en zijn natuurlijke wetten te boven gaat.

“ …….Ik Zelf en geen ander.(Rashi op 12:12)

Alle andere boodschappers reeds uitgesloten hebbend, wat bedoelt deze uitdrukking uit te zeggen? Telkens wanneer G’D het aspect van Zichzelf reveleert dat de Schepping te boven gaat, reveleert Hij eveneens dat aspect van Hemzelf dat de dichotomie van goed en kwaad te boven gaat. Per slot van rekening, zijn goed en kwaad uiteindelijke arbitraire concepten die G’D creëerde en voor ons heeft gedefinieerd in de gecreëerde wereld. Daarom, telkens wanneer dit niveau van G’ddelijkheid werkzaam is binnen de Schepping, kan kwaad een zelfde legitimiteit claimen als goed. Daarom moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden om te garanderen dat dit niet zal plaats vinden.

Om die reden beëindigt G’D Zijn aankondiging van deze ophanden zijnde revelatie met de belofte dat Hij niet zal toestaan dat krachten die niet ondergeschikt menen te zijn aan Zijn Wil hiervan zouden profiteren. Met andere woorden, Zijn revelatie van Zijn transcendente Wil zal worden begeleid door de revelatie, dat ondanks de morele equivalentie van goed en kwaad op dit niveau Hij steeds goed verkiest boven kwaad.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.