PARASHAT MIKEETS / SHABBAT CHANOEKA

Aan het einde                                   Genesis. 41:1 – 44:17

Farao’s dromen bevatten veelbetekenende toespelingen. De Zohar (Sullam editie, pagina 6) becommentarieert dit onderwerp, en wel op het volgende vers; “En zie, daar komen uit de rivier zeven koeien naar boven, vol in hun vlees en prachtig om te zien, die in het oevergras gaan weiden,”(41,18) de woorden “uit de rivier”moeten worden begrepen als een verwijzing naar de bron van alle zegeningen in deze wereld, de emanatie Sefira jasod. Het woord je’or, Nijl of grote rivier, is vergelijkbaar met de rivier die stroomt in Gan Eden, beschreven in Genesis. 2,10. Deze “rivier” heeft zijn oorsprong in de Sefira biena, en “irrigeert”(spiritueel) de Sefira jasod, het spiritueel domein waarin Josef huist. De boodschap in de droom is, dat Egypte al zijn zegeningen verkrijgt omwille van Josef. De Zohar zegt verder, dat de “rivier”zijn zegeningen distribueert in zeven verschillende richtingen, m.a.w de zeven koeien representeren de zeven ontvangers van de zegeningen. De zeven ontvangers van de gulle rivier, coëxisteren allen zeer vreedzaam met elkaar. Dit is een ongewoon fenomeen. We kunnen de betekenis van het cijfer zeven vergelijken met het cijfer in het boek Ester, waar Ester wordt begeleid door “zeven dienstmaagden, waar zij recht op had en die haar bij kroon waren toegewezen” (Ester. 2,9). Aan de andere kant zien we, dat de koning “zeven mannelijke bedienden had (gecastreerd), die hem begeleidden voor zijn persoonlijke noden” (Ester 1,10).

Rabbi Jitzchak zegt, dat de zeven “goede” koeien zeven spirituele niveaus in de “hogere” regionen representeren, elk één hoger dan de andere, daarentegen representeren de zeven “slechte” koeien successievelijk zeven niveaus van lagere gradatie. De “hogere” verwijst naar de regionen van zuiverheid, heiligheid en de lagere regionen naar onzuiverheid en vervuiling.
Aangaande de zeven korenaren zegt Rabbi Jehoeda, de eerste zeven aren waren van de rechterzijde van het stelsel omdat zij werden beschreven als “goed”.
Farao zag alle betekenissen in zijn droom. Rabbi Jossie vraagt: “Waarom toonde G’D deze kwaadaardige Farao al deze verheven visioenen?”
Rabbi Jehoeda antwoordt hem, dat Farao het wezen van deze verheven visioenen niet zag, hij zag alleen zeven niveaus bovenop de andere zeven niveaus, maar zij waren allen niveaus van de onderwereld. Onze traditie heeft de opvatting dat, wat een mens ziet in zijn dromen een reflectie is van zijn morele staat.
Zijn ziel was in een staat om alleen die aard van informatie te ontvangen die correspondeerde met zijn spirituele niveau. Tot zo ver de Zohar.

We beschouwen het cijfer zeven analoog aan de zeven dagen, die door de Kabbalisten de zeven dagen van binjan, opbouw, genoemd worden, de dagen van de Schepping. Ja’akov, wiens eigenschap wordt vertegenwoordigt door de Sefira Tiferet, belichaamt in zichzelf alle zeven stages van binjan, opbouw.
Josef, een directe continuatie van Ja’akov m.a.w tiferet, belichaamde eveneens alle zeven stages van binjan. Daarom waren er in farao’s droom twee maal zeven koeien en twee maal zeven korenaren, tezamen maakt dat 14 koeien, corresponderend met de 14 stammen.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.