PARASHAT SHOFTIEM

Rechters     Deuteronomium. 16:18 – 21:9

ROSH CHODESH ELLOEL

Poorten van Ons Leven

Soms schijnt het dat de mitzwot in de Thora niet meer relevant zijn in deze tijd. Hoe worden wij verondersteld te relateren aan dit gegeven? Wanneer het Thoragedeelte spreekt over de Tempel, of over de verdeling van het Land Israël, of (zoals in het Thoragedeelte van deze week) het benoemen van rechters en rechtsdienaren in elke gemeente en stad, wat worden wij dan verondersteld te doen? De Lubavitcher Rebbe verklaart dat aangezien de Thora G’D’s Wil en Wijsheid is, het een eeuwig document is en daarom relateert aan elke tijd en plaats. We kunnen in elke mitzwa leerstof vinden die geschikt is voor ieder persoon.

De Talmoet zegt dat elk persoon een kleine wereld is. Als zodanig zijn er parallellen tussen ieder van ons en de wereld in het algemeen. Net zoals de wereld steden en gemeenten hebben die het middelpunt van leven en voortbrenging zijn, zo ook heeft elk individu centrale en voortbrengende aspecten in zijn leven. Deze zijn onze gedachten, spraak en handelingen.

We leven in opwindende tijden, waarin zelfs de media de wereld beschrijven als een “global village”, en waar de samenleving constant beproeft wordt  door het wegvallen van alledaagse grenzen. Desondanks, in het gunstigste geval, moet elke gemeente en stad een poort hebben. Een poort dient zowel als een ingang en als een uitgang en, zo nodig, kan die worden gesloten om ongewenst verkeer te stoppen. Evenzo, wanneer iemand positief wenst te denken, behulpzaam of goedhartig wil praten, of een mitzwa doen, dan moet hij zijn poorten wijd openen. Hij kan ook, wanneer de impuls tot denken, spreken of handelen op een negatieve wijze wordt benaderd, de poort sluiten.

Wat zijn onze poorten? Zij zijn onze ogen, die lezen wat de Thora zegt en ons daarom informeert op de juiste manier te handelen; onze oren waarmee we luisteren wat onze leraren zeggen; onze neuzen die een zuivere en heilige atmosfeer ruiken en daardoor aanvoelen, ingegeven met echt Judaïsme; en onze monden waarmee we alleen kosher voedsel eten en drinken en gepaste woorden spreken.

Het openingsvers van de Thoralezing van deze week spreekt over het benoemen van rechters en rechtsdienaren. Wie is de rechter die kan beslissen wanneer de poort geopend en gesloten wordt? Ons intellect. Wie zijn de rechtsdienaren die de orde bewaren? Dit is onze wilskracht om de uitspraak van de rechter te vervullen. Een eenvoudig voorbeeld van dit proces is voedsel. Het verlangen om iets te eten is alleen het eerste begin. Eerst moeten we beslissen of het voedsel kosher is. Zelf als dat zo is, moeten we andere factoren overwegen, “Is het voor mij toegestaan om nu zuivelproducten te eten, of heb ik zojuist vlees gegeten?” en “Is het werkelijk nodig dit te eten?”etc. Zelfs als is besloten dat het is toegestaan, moeten we nog steeds beslissen welke zegen we moeten reciteren. Wanneer en hoe we de poort moeten openen is een keuze die de Almachtige aan ons heeft gegeven om onze zielen en lichamen te leiden in de juiste richting.

Het bijkomende geschenk van de wekelijkse parasha is het eigen maken en toevoegen van ontvankelijkheid  om de wereld en onszelf te zien in de weg die de Thora beschrijft. Wanneer we dat doen, zien we dat er grote vreugde is zowel in deze wereld als in de hogere spirituele sferen. Er is een andere parallel tussen de wereld en de menselijke microkosmos: de kleine wereld die ieders eigen realiteit is, is verbonden met de ware realiteit die alleen gezien kan worden achter de façade van de fysieke wereld waarin we leven. Wanneer we op een gelaagde manier ons intellect en doorzettingsvermogen gebruiken om onze poorten te beheersen, openen we de poort naar een buitengewone mogelijkheid voor de Almachtige om de toekomstige rechters van het Sanhedrin, de Grote Vergadering, te benoemen, die de bouw van de Derde Heilige Tempel zullen begeleiden; het Sanhedrin is de rabbijnse autoriteit die de uiteindelijke echtheid van de Thora zal onderwijzen en ons het essentiële gepaste perspectief zal geven hoe te relateren aan de wereld, een bekwaamheid die wij missen tijdens de periode van verbanning. Dit kan alleen plaatsvinden door onze inspanning nu.

Hoe verhoudt zich dat tot de maand Elloel, die deze week begint? Elloel is de poort naar Tishré, de maand van de Hoge Feestdagen, wanneer we worden beoordeeld voor onze handelingen van het afgelopen jaar en wat we zullen ontvangen in het komende jaar. Hoe we nu met onze tijd omgaan heeft een invloed op hoe onze gebeden geaccepteerd zullen worden in de maand die zal komen. Net zoals we met ons intellect en doorzettingsvermogen nu grote impact creëren in de onmiddellijke toekomst, zo ook zal onze inspanning bewerkstelligen dat de ware en complete verlossing die door Mashiach zal plaatsvinden, dichtbij wordt gebracht.

Vanaf het begin van de maand Elloel is het al toepasselijk om elkaar een goed en zoet jaar te wensen.

SHABBAT SHALOM  (EN GELUKKIG NIEUW JAAR)   

5 reacties op “PARASHAT SHOFTIEM

 1. Hoe kan iemand die dieren eet spreken over kosher eten? Als u de Bijbel met uw hart of geest leest u toch dat het innerlijke dier in ons vernietigd og geslacht, geofferderd dient te owrden? Wij zijn geets, dan kunt u toch niet de Bijbel met het verstand wat bij het lichaam behoort navolgen? Iemand die God zoekt eet absoluut geen dieren. Ik heb echte Joodse vrienden die het in dit standpunt met mij eens zijn.

 2. We (het joodse volk, maar eigenlijk ieder mens) hebben volgens mij allemaal een figuurlijk “steentje” bij te dragen tot de “bouw” van de “derde Tempel”. Dat “steentje” kan van alles zijn (bidden, naar Sjoel gaan, elkaar helpen …..) en dient regelmatig ingepast te worden in de “muur” van “die Tempel in aanbouw”. We moeten ons dus regelmatig afvragen of het “steentje” dat we willen inpassen volgens de Thora wel het juiste “steentje” is. M.a.w. doen we wel die dingen die we moeten doen? Bij twijfel dus eerst de Thora raadplegen (of een Rabbijn) pas dan is het een constructieve “steen”. Verkeerde “stenen” veroorzaken immers zwakke elementen in de “muur” van die Tempel dus wij allen moeten positief kritisch (“rechters”) zijn om dergelijke “verkeerde stenen” zien te voorkomen. M.a.w. we moeten elkaar helpen met “bouwen” want hoe beter dat gaat hoe mooier de “tempel” zal worden en dat hij mooi kan worden dat is zeker want dat staat toch in de Thora?.

  Ik vind het erg plezierig om uw (Juda Groenteman) parasha´s te lezen en proberen te doorgronden en te “projecteren” op de dagelijkse dingen.
  Hartelijk dank daarvoor,
  SHABBAT SHALOM
  en een gelukkig nieuwjaar,
  Steven Hartogsveld

 3. Beste Juda Groenteman,
  Ja dat is natuurljk zo, die steentjes zijn de mitzwot, wat een fantastisch geschrift is de Thora toch he ? “Super”of “vet”noemen ze (de jeugd) dat tegenwoordig. Maar zonder de nadere toelichting of vertaling naar “begrijpbaar Nederlands” door een Rabbijn of “schriftdeskundige” is de Thora toch moeilijker “te begrijpen” en daarom is die vertaling van een Rabbijn of “schriftdeskundige(van de Thora)” zoals u dat doet voor mij van zeer grote waarde. Shalom.
  Steven Hartogsveld

Laat een reactie achter bij Steven Hartogsveld Reactie annuleren

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.