PARASHAT NASÓ

 Neem op            Numeri.4:21 – 7:89

 

Rabbi Isaia Horowitz

 

Shei Loechot HaBriet

 

De rang van de Eerstgeborene

 

We moeten niet vergeten dat G’D’s oorspronkelijke plan was om de Thora te geven aan Adam. Dit is waarom Adam was gecreëerd… Adam was de “eerstgeborene” van de gehele mensheid, aangezien hij de eerste mens was ooit. We zien ook dat Israel “Adam” wordt genoemd. Dit op zijn beurt betekent dat Israel “eerstgeborene” wordt genoemd, zoals we weten van het vers, “Mijn eerstgeboren zoon Israel” (Exodus. 4:22). De rang van de Levieten als eerstgeborene echter, is als geheel hoger in rang dan Israel, daar de Levieten de Roeach Adam representeren, “het tweede ziels niveau van de mens”, terwijl de rest van de stammen van Israel slechts Nefesh Adam, “het laagste niveau van de vijf ziels niveaus van de mens representeren.”

 

Om zeker te zijn dat we ons bewust zijn van dit gegeven, schrijft de Thora aangaande de stam van Levi, “Zij moeten Uw rechtsnormen aan Jacob leren en Uw instructies aan Israel” (Deuteronomium. 33:10). Dit refereert aan de geopenbaarde Thora, de praktische Thora, de mitzwot die vervuld moeten worden en de overtredingen die vermeden moeten worden. Echter de spirituele Thora is de ware “eerstgeborene”, die het universum twee duizend jaar is voorafgegaan; de Thora verwijst hiernaar op de Stenen Tafelen die de Familie Kehot draagt in de Heilige Ark. De Stenen Tafelen per slot van rekening worden beschouwd als “handwerk van de Almachtige” (Exodus. 32:16), precies zoals de “spirituele Thora”, die de geschreven Thora is voorafgegaan.

 

Deze Thora moet vervolgens gezien worden als de ware eerstgeborene, die vooraf is gegaan aan de Thora die werd gegeven aan de mensheid om na te leven. Dienovereenkomstig worden, de Kehotieten eerst vermeld omdat zij de Heilige Ark dragen die de Stenen Tafelen bevat, met andere woorden, de spirituele essentie van de Thora. Van uit dit perspectief, hebben de Kehotieten het recht om beschouwd te worden als de eerstgeborene.

 

Nu wordt duidelijk waarom de Kehotfamilie als eerste werd geteld. In aangelegenheden die uitgevoerd moeten worden in deze materiële wereld, zien we Gershon als de “eerstgeborene”, maar in aangelegenheden die uitsluitend het domein van de spirituele wereld zijn, beschouwen we Kehot als de eerstgeborene”.

 

                                                        *********************

 

DE LUBAVITCHER REBBE

 

Likoetei Sichot,

 

Vervreemding en Verheffing

 

…….de zonen Gershon” (Numeri. 4:22)

 

Er zijn twee fasen in het voorbereiden van een paleis van een koning. Eerst worden kamers schoon geschrobd en dan worden zij gedecoreerd met prachtig meubilair en met kunst objecten. De eerste fase gaat logischerwijze aan de tweede vooraf.

 

De zelfde twee fasen zijn van toepassing op hoe wij van ons leven en ons zelf een verblijfplaats of heiligdom maken voor G’D. We onthouden ons van wat verkeerd is en zijn ondernemend in het doen van het goede. De namen en de respectievelijke opdrachten van de families Gershon en Kehot weerspiegelen deze twee fasen.

 

De naam “Gershon”is afgeleid van het werkwoord “verbannen” [Hebreeuws, “le-garesh]. De noodzaak aangevend om kwaad te verbannen. Hun voornaamste lading was de buitenste bedekking van het Tabernakel, die het beschermde van ongewenste elementen. Dit correspondeert met ons werk in het vermijden van schadelijk activiteiten en invloeden.

 

De naam “Kehot”, daarentegen, betekent “samenkomen”of “inzamelen” [Hebreeuws, “yika“]. Hun opdracht was het dragen van de voorwerpen van het Tabernakel, die elk corresponderen met een speciale positieve inspanning. Dus deze familie personifieert de taak van actief streven naar positieve energie.

 

Net zoals Gershon was geboren vóór Kehot, is het noodzakelijk om zichzelf eerst te ontdoen van kwaad om in staat te zijn goed te doen. Desondanks werd Kehot geteld voor Gershon, want zichzelf ontdoen van kwaad is alleen een voorbereiding voor het ware werk, dat van het streven naar het goede.

 

In de Thoralezing van deze week is er de passage aangaande een vrouw verdacht van overspel (Numeri. 5:11-29). De details van de rite van een vrouw verdacht van overspel hebben hun correlatie in het kosmische huwelijk van G’D en het Joodse Volk. Het equivalent van de tevoren gegeven mededeling van de echtgenoot is G’D’s opdracht “Laten er geen andere goden voor je zijn naast Mij. ” Dit is echter problematisch omdat G’D’s aanwezigheid overal is; hoe kan dan worden gezegd dat iemand zich heeft afgezonderd of verborgen voor G’D?

 

De arrogante persoon, vol van zichzelf, heeft geen ruimte voor G’D in zijn leven, dus G’D is verplicht Zich terug te trekken. Dus arrogantie, oorsprong van alle zonden, brengt ons er toe te worden “verborgen” voor G’D.

 

Desondanks is deze verborgenheid niet “echt”, maar eerder kunstmatig opgelegd door G’D, omdat Hij hoogmoedigheid verafschuwt (zie Spreuken. 16:5). Daarom, net zoals een echtgenoot  de betrokkenheid van zijn  vrouw in een zwaar vergrijp kan annuleren wanneer haar “zonde” bij wijze van spreken, tot stand is gebracht door zijn toedoen (dit is de reden dat hij haar naar de priester moet leiden, want het gaat ook om zijn dierlijke ziel), zo kan G’D altijd onze betrokkenheid in zonde vergeven, zonder de behoefte te hebben, om de proef van de bittere wateren na te streven.

 

Als echter, “de rol reeds is gewist”, met andere woorden, het wordt duidelijk dat wanneer we zondigen onze verbinding met G’D was als tussen inkt en het perkament waarop het is geschreven, de twee die van elkaar gescheiden kunnen worden, dan hebben we de status van een vrouw verdacht van overspel. We moeten daarom een offer brengen van gerst, dier voedsel. Dit betekent dat we ons hebben te realiseren dat onze benadering ten aanzien van het leven tot nu toe ontoereikend was met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit: we hebben niet genoeg nagedacht over het leven en dat het denken tot nu toe, om het even wat, gebaseerd was op zelfbewustzijn en zelforiëntatie; we hebben ons uitsluitend gericht op onze dierlijke behoeften.

 

 De metafoor volgend van een vrouw, verdacht van overspel, als iemand die van G’D is afgedwaald, kunnen deze verzen als volgt verklaard worden:

 

“De man moet [zijn vrouw] naar de priester brengen….” (Numeri. 5:15): Wanneer iemand zondigt, moet hij zijn dierlijke ziel naar de priester brengen. “De “priester” hoeft niet per se een kohen te zijn, maar iedereen wiens leven is geweid aan G’D en Zijn Thora. En juist zoals ons is geleerd dat we een man van G’D moeten vragen te bemiddelen voor een ziek persoon, zo wordt ons geleerd dat we een man van G’D moeten benaderen voor genezing van iemand die spiritueel ziek is. (Mishne Thora, Deiot 2:1)

 

“De priester neemt……. wat heilig water ….” (Numeri. 5:17): Teneinde de spirituele zieke te helen, de priester neemt “heilig water”, want water is vaak een metafoor voor de Thora en “heilig” water suggereert de innerlijke dimensie van Thora. De aard van water is om af te dalen, terwijl “heilig” iets onafhankelijks en afstandelijks beschrijft; iets dat niet afdaalt. Deze tegenovergestelde karakteristieken co-existeren in de innerlijke dimensie van Thora. Aan de andere kant, zijn de mysteries van de Thora te subliem om te worden gevat door het menselijk brein; daarentegen kan de innerlijke dimensie van de Thora mensen een helpende hand reiken, inspireren en mensen meer bewegen dan het exoterische aspect van Thora. Daarom wordt iemand zelfs aangemoedigd Thora te leren om egoïstische redenen, daar we er zeker van zijn dat de innerlijke dimensie van de Thora hem uiteindelijk zal inspireren om vanuit gepaste motieven te leren

 

“De priester neemt in een aarden voorwerp wat “heilig water”; iets van de aarde die op de bodem van het Tabernakel ligt neemt de priester op en doet dat in het water ” (Numeri. 5:17); Een aarden voorwerp is het minst prestigieuze type voorwerp. Bovendien, wordt aarde toegevoegd aan het water, wat het water smerig en afstotend maakt. Dit betekent dat de “priester” zeker moet zijn dat de innerlijke dimensie van de Thora kenbaar wordt gemaakt op zo danige wijze dat het het laagste aspect van realiteit bereikt, om de gevallen ziel te verheffen en te purifiëren.

 

SHABBAT SHALOM

 

 

 

    

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.