SHABBAT PARÁ PARASHAT KI TIESSÁ

Wanneer je opneemt Exodus. 30:11 – 34:35

Rabbi Jitzschak Luria

Van de geschriften van de Ari, Sha’ar HaPesoekiem

Vermengde Zielen

De 9e van de Hebreeuwse maand Av herdenkt niet alleen de verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel , het is ook de datum van het breken van het eerste stel Stenen Tafelen op de Berg Sinaï, als gevolg van het aanbidden van het Gouden Kalf.

Om het incident van het Gouden Kalf te kunnen begrijpen, moeten we op de hoogte zijn van wat de intentie was van de Gemengde Menigte in het maken van dit kalf op dat moment.

Zoals de Wijzen aanhalen, het was de “Gemengde Menigte” (Exodus. 12:38) van niet Joden die de Joden in hun exodus uit Egypte begeleidden, die tot de verafgoding van het Gouden Kalf aanspoorden.

Ik heb jullie reeds eerder attent gemaakt, [in mijn commentaren] op het vers “En er stond een nieuwe koning op over Egypte” (Exodus. 1:8), betreffende het begrip van de Gemengde Menigte, [in het bijzonder] hoe zij waren voortgekomen uit de onzuiverheden en verontreiniging van [de ziel van] Mozes, wiens ziel is ontleend aan Da’at van Zeir Anpin zelf, [welke op zijn beurt voortkomt ]uit het vermogen van Abba.

Mozes ziel is voortgekomen uit Da’at, wat betekent dat hij een expressie is van het begrip van het nemen van het intellectuele idee en het vertalen hiervan naar een persoonlijke relevantie, voortbrengend een emotionele reactie en praktische uitdrukking. Het feit dat Da’at is ontwikkeld door het vermogen van Abba betekent dat het nieuw, revolutionair, initieel G’ddelijk inzicht is dat tracht om relevant te worden gemaakt en om de realiteit te veranderen.

Maar elk initieel begrip verschijnt in het bewustzijn samen met een vermenging van onzuiverheid, in de vorm van illusies en misleidingen, die opgehelderd en gescheiden moeten worden van het ruwe materiaal van inzicht via het proces van Bina. Mozes vergissing was het niet herkenen van deze aberraties voor wat zij waren in het inzicht dat hem werd verleend, denkend dat zij konden worden samengevoegd en verheven tot één geheel, één totaal beeld. In wezenlijke realiteit is dit weergegeven als zijn opneming van de Gemengde Menigte in de Exodus.

Ergens anders verklaart de Arizal dat de Gemengde Menigte inderdaad voorbestemd was om uiteindelijk toch te worden verheven, maar Mozes probeerde dit vroegtijdig te doen. Dit is een duidelijk klassiek voorbeeld van de Baal Shem Tov’s lering dat elk spiritueel groeiproces door drie fasen moet gaan van onderwerping (van het ego, om nieuwe inzichten te kunnen verkrijgen), van separatie (van goed en kwaad, om het begrip te zuiveren en te purifiëren) en van verzachten (van de onpure elementen van het inzicht met de kracht die is voortgebracht door het pure gezuiverde inzicht). Mozes probeerde de middelste fase van dit proces over te slaan.

Desalniettemin bevatte zij een additief van heilige vonken en daarom wendde Mozes al zijn energie aan om de Gemengde Menigte te verzamelen onder de vleugels van de G’ddelijke Aanwezigheid, [met andere woorden, om hen te laten over gaan tot het Judaïsme].

SHABBAT SHALOM

Één reactie op “SHABBAT PARÁ PARASHAT KI TIESSÁ

Geef een reactie