PARASHAT PINCHAS

Pinchas Numeri. 25:10 – 30:1

De Geest van al het lijfelijke

Toldot Ja’akov Joséf, p. 19b, 10c

Laat de Eeuwige, de G’D die de geest van al het lijfelijke kent, een man aanstellen over de gemeente, die hen voorgaat bij uitgaan en binnenkomen, die hen uitgeleide doet bij het weggaan en hen binnen leidt bij het thuiskomen, zodat de gemeenschap van de Eeuwige niet zal zijn als schapen die geen herder hebben.”

De leider van een generatie is in staat om alle spraakuitingen van het volk van zijn generatie te verheffen….het verenigen van het fysieke met het spirituele. Dit is gelijk aan de twee grappenmakers…..

De Talmoed, tractaat Ta’aniet 22a, brengt met elkaar in verband dat Rabbi Broka eens converseerde met de profeet Elia op het marktplein van Bei Lefet: “Is er op dit marktplein iemand die de Komende Wereld zal ontvangen? vroeg hij hem. Elia wees naar twee mannen. Rabbi Broka vroeg aan hen wat zij deden, zij vertelden hem dat zij grappenmakers waren en dat wanneer zij zagen dat het volk gedeprimeerd was, hen gingen opvrolijken. [Ben Porat Joséf,p. 16a]

Yesod wordt “alles” genoemd [in het Hebreeuws, “Kol“] omdat al de hemelse eigenschappen [Sefirot] daarin zijn begrepen. Het verenigt hen allen en laat [hen] uitstralen in Malchoet, die “de bruid” genoemd wordt [Hebreeuws, “Kalla´] volgens de zelfde redenering dat die eigenschappen ook in haar zijn inbegrepen.

Het woord “alles”, “kol“, en het woord “bruid”, “kalla” delen de zelfde stam, kaf lamed. Echter het woord “Kalla” heeft een aanvullende letter hé, die correspondeert met zowel de sefira van Malchoet als met de laatste letter van het Tetragrammaton. Zowel Malchoet, als Yasod zijn een microkosmos van de gehele sefirotische sfeer. Echter is Malchoet vrouwelijk en ontvankelijk, terwijl Yesod mannelijk en inspirerend is.

Voor de enkeling, “[Thora studie] niet omwille van G’D leidt tot studie omwille van G’D” (Pesachiem 50b). Dat wil zeggen, hij verheft zijn eigen zelfgerichtheid door middel van zijn eigen onbaatzuchtige studie.

Maar als dit aspect niet wordt gevonden in elk persoon, wordt het gevonden in de leiders van de generatie. Dus het bovenstaande vers [in ons Thoragedeelte] zegt, “….en hen binnen leidt.” Met andere woorden, die hen zal brengen in zijn perspectief [van onbaatzuchtige dienst aan G’D].

Vredelievende Eenwording van Zielen

Toldot Ja’akov Joséf, p. 96d

Zeg het daarom voort: Zie, Ik geef hem Mijn vredesverbond.” (Numeri. 25:12)

Volgens de Zohar en Likoetei Thora, waren Nadav en Avihoe “twee helften van een lichaam”.

Zie Zohar III, 57b; Likoetei Thora, parashat Vajikra, door de Arizal. Nadav en Avihoe waren nooit getrouwd, dus de Zohar beschouwt hen als een half persoon. Toen Pinchas Zimri en Kosbi tijdens hun onwettig handelen doorboorde, verenigde de zielen van Nadav en Avihoe zich met zijn eigen ziel.

Dus Pinchas nam beide zielen, zodat zij als één worden beschouwd. Aldus is geschreven: “Zie, Ik geef hem Mijn vredesverbond”, want wanneer twee dingen worden verenigd, wordt het “vrede”genoemd. Vandaar dat Yesod “vrede” wordt genoemd, etc.

Yesod is de negende sefira en dient om de hoger gelegen sefirot te verenigen met de tiende sefira van malchoet. Dus wordt het “vrede” genoemd.

“En van uit mijn lichaam zal ik toch G’D aanschouwen.” (Job 19:26)

Chassidische geschriften citeren dit vers vaak, om het idee te versterken dat de fysieke, emotionele en mentale constitutie van een menselijk wezen met de werkingen van de hemelse sefirot gelijklopen en weerspiegelen en door welk G’D de wereld stuurt. De sefira van Yesod correspondeert met het mannelijk lid, dat het orgaan van eenwording is. Yesod correspondeert ook met de Tzadiek, wiens bewustzijn hemel en aarde verenigt.

Analoog hieraan, wanneer er verdeeldheid is onder het volk, wordt degene die hen kan verenigen een “doorzetter van vrede” genoemd. De reden dat Nadav en Avihoe de fout ingingen was gelegen in het feit dat zij niet elkaar om raad vroegen [voor het binnengaan van Het Heilige der Heilige], zoals het vers zegt: “En Nadav en Avihoe, de zonen, namen ieder voor zich een vuurpan”. (Leviticus. 10:1) Er was vrede tussen hen. Maar Pinchas rectificeerde dit toen aan hen het vredesverbond werd gegeven, om de zielen van Nadav en Avihoe te verenigen in één lichaam.

SHABBAT SHALOM

.

Geef een reactie