PARASHAT CHOEKAT

De inzetting Numeri. 19:1 – 22:1

Rabbi Jitzchak luria

De Geschriften van de Arizal

De Thoralezing van deze week opent met de mitzwa van de rode koe (vaars). De as van de rode koe werd gebruikt om iemand te zuiveren van de onreinheid van dood. “Dood” is een spirituele afname van de ene staat van G’ddelijk bewustzijn naar een lagere (of gebrek aan) G’ddelijk bewustzijn. Dus de mitzwa van de rode koe bevat in zich de esoterische verklaring van kwaad en de purificatie van bezoedeling van kwaad/dood, met andere woorden, verlies van G’ddelijk bewustzijn.

“De Eeuwige sprak tot Mozes en tot Aharon, ‘Dit is de choekat van de Thora die de Eeuwige uitvaardigde. Hij zei: draag de kinderen van Israël op dat ze je een volkomen rode koe brengen, zonder gebrek, waarop nog geen juk gelegd is.

Jullie moeten die aan de priester El’azar geven en die moet haar naar buiten de legerplaats brengen en men slacht haar waar hij bij is. De priester El’azar neemt dan met zijn vinger iets van het bloed ervan en spat van dat bloed zeven keer in de richting van de voorzijde van de tent der samenkomsten.

Men verbrandt de koe voor zijn ogen; men moet de huid, het vlees en het bloed ervan samen met de mest ervan verbranden. (Numeri. 19:1-5)

Aangaande de essentie van de [rite van de] rode koe zei Koning Solomon, zaliger gedachtenis, ” Ik zei, tegen mijzelf, laat ik wijsheid zoeken, maar ze bleef ver weg” (Prediker. 7:23) leggen onze wijzen uit. (Bamidbar Rabba. 19:3)

Koning Solomon was het meest wijs van alle mannen , maar zelfs hij kon niet begrijpen hoe de rite van de rode koe de purificatie van een persoon kon bewerkstelligen.

Weet dat de grondslag van de rite van de rode koe ligt in het feit hoe Malchoet het ontvangt van de achterzijde van de Heilige Namen en niet van de voorzijde.

Omdat de rite van de rode koe een staat van werkelijkheid illustreert in welke de G’ddelijke zijn “Gezicht” niet toont, maar eerder zijn “achterzijde”, zintuiglijk voelen we ons in deze context als zijnde verwijderd, of ver van G’D’s aanwezigheid. Dit is de reden dat Koning Solomon zijn onvermogen beschrijft ten aanzien van het doorgronden van de rite van de rode koe als “ver” van wijsheid.

Om die reden moest de koe rood zijn om de staat van streng oordeel aan te geven [aan welke malchoet is onderworpen].

Rood is de kleur van gevoera, strengheid. Iemand die blootgesteld is aan of fysiek in aanraking is geweest met dood, is in een staat van extreem ernstige beperkt G’ddelijk bewustzijn. De schrille confrontatie met de realiteit van dood draagt in zich de kiem van miserabele depressie geboren uit nihilistisch fatalisme, heidens, houding tegenover het leven. Diegene moet daarom zichzelf “purifiëren”van deze bezoedeling.

SHABBAT SHALOM

Één reactie op “PARASHAT CHOEKAT

  1. Pingback: Rode Koe | Interpellatie.nl

Geef een reactie