SHAWOEOT

Geschriften van de Ari, Sha’ar HaPesoekiem

Op Shawoeot zijn echtelijke relaties zowel bij dag als bij nacht verboden, stelt Rabbi Shimon bar Jochai in de Zohar (I:9a): we moet de hele nacht van Shawoeot opblijven om Thora te leren. Omdat wij in de nacht van Shawoeot ornamenten prepareren voor de Bruid.

De Thora werd gegeven in de vroege ochtend, terwijl het Volk van Israël nog sliep. G’D moest ons wakker maker om de Thora te geven en dit wordt gezien als teken van oneerbiedigheid voor de G’ddelijke gift van de Thora. Om deze fout te rectificeren, is het een gewoonte om de hele nacht van Shawoeot op te blijven en Thora te leren in afwachting van de zich jaarlijks herhalende revelatie die zich voordoet in de vroege morgen.

Een meer esoterische reden voor deze gewoonte is de volgende; we moeten de “ornamenten” voorbereiden voor de bruid. Het geven van de Thora is een huwelijk tussen G’D (de Bruidegom) en het Joodse Volk (de bruid); de vloeiing van G’ddelijke Thora inzichten en wijsheid van G’D aan ons is analoog aan de vloeiing van vitaal zaad van de bruidegom aan de bruid in de huwelijksnacht.

In de Zohar (III:79a en I:48b) wordt aangegeven dat G’D Eva voorbereidde op haar huwelijk met Adam door haar te verfraaien met 24 ornamenten; ter verduidelijking, de numerieke waarde van het woord “ en Hij bracht haar [In Hebreeuws, ‘vayevi’eha’] naar Adam” (Genesis. 2:22) is 24. De oerslang bezoedelde haar met 24 typen van venijn; dit wordt geïllustreerd door het woord “en Ik zal onmin plaatsen tussen jou en haar” (Genesis. 3:15), de letters in G’D’s vloek van de slang zijn de zelfde letters als voor het woord “en Hij bracht haar”, zijn numerieke waarde is uiteraard ook 24.

Toen wij de Thora ontvingen aan de Berg Sinaï, werden we gezuiverd van de bezoedeling van de slang en de 24 ornamenten werden aan ons teruggeven, de nieuwe Eva. De 24 ornamenten worden gedetailleerd opgesomd in Jesaja 3:18-24.

Deze 24 ornamenten manifesteren zich als de 24 boeken van de Bijbel (de 5 boeken van Mozes, de 7 boeken van de Profeten, en de 9 boeken van de Geschriften). (Midrash Tachoema en Rashi)

Het is daarom de gewoonte om de nacht door te brengen met het lezen van selecties van deze boeken (hoofdzakelijk het begin en het eind van elke parasha van de Thora en het boek van de Profeten en de Geschriften) en ook gedeelten van de Mondelinge Thora. Dit wordt de tikoen, “rectificatie” genoemd of “restoratie” van de 24 ornamenten van de bruid.

De “Bruid”is het vrouwelijk principe, de Shechina, die de collectieve ziel van het Joodse Volk is. De “bruid” die wij verfraaien door het leren van Thora in de Shawoeot nacht is dus in wezen ons individuele zelf als ook de collectieve gemeenschap van Israël.

Aangezien we bezig zijn met de werking van de hemelse verbinding in de nacht van Shawoeot, zijn echtelijke relaties, gezien als wereldse verbinding, ons in die niet nacht toegestaan.

CHAG SAMEACH

Geef een reactie