PARASHAT NASÓ

Neem op Numeri. 4:21 – 7:89

Rabbi Yisrael Baal Shem Tov

Tzafnah Pbaneach, Teroema 3,p 90

Vonken van Teshoewa

Spreek tot de Kinderen van Israël: Wanneer een man of een vrouw een of andere menselijke overtreding begaat, waardoor ze ook tegenover de Eeuwige in ontrouw handelen, en zijn ziel is schuldbewust, dan zal zo iemand restitutie doen voor zijn schuld.” (Numeri. 5:6)

Ik hoorde van mijn Leraar dat het genoegen van een overtreding voortkomt uit de vonken van de Primordiale Koningen die vielen gedurende de Versplintering [van de Vaten] in de Kelipat Noga.

De Zohar en Luriaanse geschriften bespreken de cataclysmische gebeurtenis in het vroege stadium van de Schepping genoemd de “Versplintering van de Vaten”, of de “Dood van de Acht Koningen”, gebaseerd op het vers, “Dit zijn de koningen die geregeerd hebben in het land van Edom, voordat er een koning regeerde over de Kinderen van Israël” (Genesis, 36:31). Simpeler gezegd, volgens deze leringen, waren de vaten van de lagere acht sefirot (van da’at tot en met malchoet) niet in staat om op gepaste wijze het licht voortkomend uit de Ein Sof te ontvangen, en de acht versplinterden en vielen in de Kelipat Noga, een sfeer van de Schepping die tussen het zuivere en het onzuivere staat.

Dit zijn de vonken van Heiligheid die ingekleed zijn in de Schepping en alle elementen van de Schepping stimuleren. Zij zijn de spirituele oorsprong van alle fysieke genoegens, inclusief het plezier voortkomend uit negatief gedrag. Het is de opdracht van het menselijk individu om deze vonken te verheffen naar hun hemelse oorsprong. Dit wordt gedaan door de weg van Thora en mitzwot en in geval van negatief gedrag door teshoewa.

Het is enkel en alleen door deze vonk dat iemand tot berouw komt. Want wanneer iemand zijn gedrag betreurt, verheft hij deze vonk naar de Hemelse Wereld , zoals is geschreven: ” ….wie draagt onrechtvaardigheid…. ” (Exodus. 34:7)

Dat wil zeggen, iemand die berouw heeft draagt letterlijk, of verheft, de zonde die hij heeft begaan en zend de vonk van heiligheid terug naar zijn oorsprong.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie