PARASHAT METSORÁ

Melaatse Leviticus. 14:1 – 15:33

RABBI SHIMON BAR JOCHAI

SCHADUW EN BOEZEMVRIEND

ZOHAR. P. 43a

Het tweede vers van de wekelijkse Thoralezing handelt over het brengen van een offer van een vrouw als zij een mannelijk kind heeft gebaard. De precieze formulering is echter niet direct. Het vers zegt letterlijk: ” Een vrouw, die omdat zij eerst zaad geeft en een mannelijk kind baart; zal vervolgens onzuiver zijn voor zeven dagen.” (Leviticus. 12:2) De Zohar gebruikt dit vers als uitgangspunt om de esoterische betekenissen van conceptie van het masculiene en feminiene uiteen te zetten en het schaduw evenbeeld dat iemand heeft in de spirituele dimensie.

Kom en zie. Op het moment dat de ziel neerdaalt [ van de schatkamer van zielen in malchoet van Atziloet] om zijn intrede te doen in deze wereld [gekleed in een lichaam van een persoon] daalt zij eerst af naar de Tuin van Eden, welke is [verbonden met] deze wereld. Vervolgens gaat zij naar Gehinom om de [behandeling van] de zieken te zien, die schreeuwen “Voi, Voi!” [“Waarom, Waarom?!”], en geen mededogen wordt aan hen getoond. In elke plaats is zij getuige van het bewijs [van de beloning van mitzwa en het ziekelijke gevolg van negatief gedrag], en deze heilige schaduw staat over haar totdat zij uitmond in deze wereld.

Het lichaam groeit in de vorm van deze schaduw die handelt als een zeef voor het licht van de Neshama om door de persoon te schijnen bij elke mitzwa die zij doet. Negatief gedrag veroorzaakt vertroebeling van de schaduw van de ziel in iemand door het blokkeren van de openingen in de zeef. Het is interessant om te weten dat in het Hebreeuws het woord voor blokkeren “atoem”, is verbonden met het woord onzuiver, “tamei“. Onzuiverheid is dus een spiritueel concept welke het effect van iemands daden verklaart op hun spirituele schaduw. Dus een vrouw die een mannelijk kind heeft gebaard is niet onzuiver in de Nederlandse zin van het woord. Het is meer dat het spirituele effect dat uit de pijn van baren een voortvloeit, tijd nodig heeft om te helen.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie