PARASHAT ACHARÉ MOT

Na de dood Leviticus. 16:1 – 18:30

SHABBAT HAGADOL

Rabbi Jitzschak Luria

Geschriften van de Ari

Het Thoragedeelte van deze week opent met de beschrijving van de rituelen van Jom Kippoer toegepast in de Heilige Tempel. Gewoonlijk worden G’D’s geboden vooraf gegaan door de instructie “En G’D sprak tot Mozes, zeggend…….” In dit geval echter wordt een tijds-kader voor deze communicatie aangegeven: En G’D sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij G’D naderden en stierven. En G’D zei tot Mozes….”(Leviticus. 16:1-2) Dit verwijst naar het incident beschreven in parshat Shemini (Ibid. 10:1-2) waarin Nadaw en Awihoe, de twee oudere zonen van Aaron werden gedood door een vlam van vuur die voort schoot uit het Heilige der Heilige en hun neusgaten binnenging toen zij wierrook offerden die G’D niet had opgedragen.

Betreffende Nadaw en Awihoe, moeten we opmerken dat de letters die de naam “Nadaw” vormen, hergerangschikt kunnen worden waardoor de spelling zou zijn “vier zonen” [In het Hebreeuws, “ben dalet“, de letter dalet aangevend het cijfer vier]. Dus zijn naam duid op de “vier zonen van wie de Thora sprak” [ als vermeld in de Pesach Haggadah]: Adam en zijn drie zonen [Cain, Abel en Seth].

In de loop van zijn bespreking van de geboden om het verhaal van de Uittocht na te vertellen, brengt de Haggadah van Pesach naar voren dat dit gebod op vier verschillende manieren in de Thora wordt uitgedrukt. De vier verschillende manieren worden gezien als respons op de vier verschillende typen kinderen; het verhaal moet worden naverteld aan elk kind in overeenstemming met zijn niveau van begrip en benadering van het Jodendom.

Hier gebruikt de Arizal de frase van de Haggadah “De Thora sprak van vier zonen” refereert aan de vier mannelijk leden van Adams naaste familie, genoemd in de Thora. [Ons wordt verteld dat Adam meer zonen naast deze drie had, maar zij worden niet bij naam genoemd en worden daarom niet beschouwd als spirituele archetypen.]

Alle vier werden opgenomen in Nadaw en Awihoe, want de twee werden beschouwd als één persoon aangezien zij niet waren getrouwd.

Omdat Adam en zijn zonen zondigden, moesten hun zielen worden gereïncarneerd zodat hun gedrag kon worden gerectificeerd in hun volgende levensduur. Nadaw en Awihoe waren de collectieve verwezenlijking van deze vier oorspronkelijk zielen. De Geleerden van de Talmoed zeggen dat een ongetrouwd persoon slechts een half persoon is, en daar deze twee, Nadaw en Awihoe, niet waren getrouwd, worden zij tezamen geteld als één enkel persoon.

De naam Awihoe duidt eveneens op Adam, omdat het verdeeld kan worden in de twee woorden “hij is mijn vader”[in Het Hebreeuws, “avi hoe, met andere woorden mijn eerste voorvader.

SHABBAT SHALOM, KOSHER PESACH, GOED JOM-TOV

Geef een reactie