PARASHAT WAJAKHEEL

En hij liet samenkomen – Exodus 35:1 – 38:20

Rabbi Shimon bar Jochai

Zohar p. 216b

De fundamentele principes van gebed

De Zohar ontleedt uitvoerig, in het Thoragedeelte van deze week, het onderwerp van gebed. Een duidelijke verbinding tussen gebed en de naam van het Thoragedeelte ligt in het feit, dat een gebedsgroep een “kahal” wordt genoemd, welke de stam is van de naam van het Thoragedeelte, Wajakheel.

Rebbe Shimon zei tot zijn gezelschap: “Gelukkig is jullie lot [dat jullie het mysterie begrijpen hoe en waarop de gebeden zijn georganiseerd], omdat gebeden het lichaam en de ziel van iemand verbeteren [in de zin van herstel en purificatie] en hem compleet maakt.”

Het verbeteren van het lichaam door gebed is een indrukwekkend concept. De taliet, of gebedskleed, is gemaakt van zuiver wol en omhult het lichaam. De tefillien, gebedsriemen, zijn gemaakt van een dierlijke huid en perkament en worden direct op de huid gedragen, en het eerste gedeelte van het gebed handelt over offers, die gerelateerd zijn aan bloed. Dus alle drie niveaus, het uiterlijke, de bedekking en het innerlijke worden verbeterd of gerectificeerd door de ochtendgebeden.

Gebeden brengen een aantal verbeteringen teweeg die allen één complete rechtzetting inhouden, die vervolgens uit vier delen bestaat.

Het Hebreeuwse woord voor rectificatie, verbetering, is “tikkoen“. Dit woord houdt in repareren of herstellen en in de Zohar heeft het ook de betekenis van kleden [in de zin van gaten stoppen]. De werelden schijnen vol te zijn met afzonderlijke wezens, maar bij verbetering, is hun innerlijke verbondenheid ontbloot.

In de Zohar zijn de spirituele/fysieke werelden gelijk aan kleding, één laag kleding over de ander, alle lagen gekleed over het spirituele centrum. Deze vier kledingstukken, van het uiterlijke tot het innerlijke centrum, zijn de vier werelden van Asiya, Yetzira, Beriya en Atziloet.

De eerste rectificatie is het vervolmaken van de completering van de persoon zelf. De tweede rectificatie is van deze {fysieke} wereld. De derde rectificatie is van de hogere {spirituele} wereld met alle hemelse heerscharen. De vierde rectificatie is van de Heilige Naam in het mysterie van het Heilige voertuig en het mysterie van de rectificatie van alle werelden boven en beneden tot één gerectificeerde eenheid, zoals het hoort.
(Nu zal elke rectificatie afzonderlijk in detail worden verklaard)

De eerste rectificatie is van de persoon zelf, het is daarom nodig dat hij gekleed is in een taliet en tefillien, hij corrigeert zichzelf door de gebeden te zeggen die betrekking hebben op de offerdienst, welke hem zuiveren.

De taliet representeert het omringende licht van de spirituele werelden, en de tefillien op de arm representeert de onderwerping van de fysieke krachten naar geestelijk verstand, vertegenwoordigd door de tefillien op het hoofd.
Door zich bewust op zo’n manier te kleden, is het gebed van de persoon “afgesteld” op de natuurlijke aard van de spirituele en fysieke werelden en stelt zichzelf zo in staat om naar hogere niveaus van bewustzijn, van G’ddelijke dienst, te klimmen. Door het reciteren van de verzen, relaterend aan alle verschillende types van offers, te vervolledigen, is hij gezuiverd van de zonden welke rectificeerden in de tijd van de Tempel. Door het reciteren van de verzen met betrekking tot de wierook offers, houdt hij zijn gebed uit de greep van de externe krachten. Komend vanuit het eerste gebedsniveau (bij voltooiing van Baroech Sheamar) heeft hij, de wereld van Asiya gerectificeerd.

De tweede rectificatie is het bevestigen van de existentie van deze wereld in Werken van de Schepping, door de Heilige, Geprezen zij Hij, te zegenen, in alle opzichten van Zijn werken.

Deze gebeden van lof, bewijzen allen eer aan Hem, de Hemelen der Hemelen eren Hem. Door dit [te reciteren] bevestigt hij de existentie van deze wereld. Het is in deze relatie dat hij Baroech Sheamar zegt – “Geprezen is Hij die sprak en de wereld kwam tot existentie.” Geprezen, betekent, Hij is geprezen, en Zijn zegen is alom.

Door het zeggen van deze gebeden, bekend als PESOEKE-DEZIMRA, welke tussen Baroech Sheamar en Jishtabach in het Ochtendgebed staan, zegent een persoon G’D en alle aspecten van de schepping die Hij realiseerde in het Universum. Door dit te doen rectificeert hij de wereld van Asiya en verheft het naar zijn hogere oorspong in de wereld van Yetzira.

De derde rectificatie is van de hogere wereld [van Beriya, is het niveau waarop het Joodse Volk bidt, welke het niveau van de engelen is] met al hun gastheren en hun kampementen.
Dit, wanneer we zeggen [na “Barechoe“] “Schepper van dienstbare engelen. Hij wiens dienstbaren allen in hogere sferen van het Universum staan” etc. en “De Ofaniem en de Heilige Cajjot tezamen met de Serafiem. (drie typen van engelen)

De Serafiem zijn brandend van verlangen, vandaar dat het woord “staan”wordt gebruikt, omdat zij klaarstaan om instructies te ontvangen van de Shechina. Zij geven de instructies door aan de Heilige Cajjot, die de Ofaniem stimuleren of m.a.w “wielen”, die veroorzaken dat dingen plaatsvinden, (het draaiend houden van de wielen) in de fysieke wereld, in overeenstemming met de G’ddelijk Wil. Al deze engelen loven G’D, en in de ochtenddienst sluit Israël zich met hen in koor aan.

De vierde rectificatie is die van het Staande Gebed in het mysterie van de Heilige Naam zoals jullie is verklaard.

Het stille Staande Gebed (Shemoné-Esré, het achttiende gebed), bereikt het hoogte punt van de Vier Werelden in Atziloet en unificeert de naam Havaya met de naam Elo-hiem en Zeir Anpin met malchoed.

Gelukkig is jullie bestemming, en hier is het mysterie van de rectificatie van de gehele Naam [in de “Toegekende Vrede” aan het einde van het Staande Gebed].
Gelukkig is mijn aandeel om met jullie te zijn [mijn metgezellen] in Deze Wereld en in de Toekomstige Wereld.

De vier werelden en Hun Plaats in de Liturgie van het Ochtendgebed:

Asiya

Yetzira

Beriya

Atzilut

Handelingsdaden in de Fysieke wereld

Formatie,
het Universum en
Sterrenstelsels, Engelen.

Schepping, Engelenleger.

Nabijheid,Eenheid, Oneindigheid.

Dierlijke Offers, Wierook, Purificatie

Lofgezangen.

Troon van Glorie, Paleizen, Zittende Kedoesha en Shema..

18 Zegeningen en Staande Kedoesha.

Ochtend-Zegeningen Tot aan Baroech Sheamar

Baroech Sheamar tot Jishtabach.

Barechoe
tot Staande Gebed.

Staande Gebed

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie