PARASHAT TETSAVÉ

Je zult gebieden Exodus. 27:20 – 30:10

Rabbi Jitzchak Luria

Kleding van de Hoge Priester

De geschriften van de Ari

DE KLEDING VAN DE KOHEN GADOL
In de Thoralezing van deze week, gebiedt G’D Mozes om de acht kledingstukken te maken van de Hoge Priester. Twee ervan waren de éfot, voorschoot en de choshen, het borstschild (Exodus. 28:6-12 en 28:15-30). Het borstschild was een dubbel stuk stof dat rustte op de borst van de Hoge Priester, een soort overgooier met schouderbandjes, de éfod werd vastgehouden door een sjerp om het middel. Binnenin het dubbele stuk stof was een perkamentinscriptie gevoegd met de Naam van G’D, wat het “oeriem v’toeriem genoemd wordt” [“lichten en volmaaktheden”, ibid, 28:30]. De “oeriem v’toeriem diende als een goddelijk orakel dat de Hoge Priester in staat stelde te antwoorden op vragen van nationaal belang.

De “oeriem v’toeriem” waren [een manifestatie van] de 42 letter Naam van G’D en de 72 letter Naam van G’D

De 42 letter Naam wordt gevormd door de naam Havayah, woord voor woord en letter voor letter te spellen en het totale aantal letters op te tellen en samen te voegen. De naam Havayah zelf bestaat uit 4 letters. Elke letter, woord voor woord, benodigd 10 letters:

Joed-vav-dalet-hei-joed-vav-joed-vav-hei-joed

Elk woord, letter voor letter, benodigd 28 letters:

joed joed joed
vav
dalet
vav vav
joed
vav
dalet dalet
lamed
tav
hei hei hei
joed
joed joed
vav
dalet
vav vav vav
joed
vav
joed yud
vav
dalet
vav vav
joed
vav
hei hei hei
joed
joed joed
vav
dalet

4 + 10 + 28 = 42.

Ergens anders in de geschriften van de Arizal (Etz Chaim) wordt verklaard dat in elke partzoef de naam Havayah zich manifesteert, in de Keter van dat partzoef ; de naam Havayah letter voor letter is eenmaal gemanifesteerd in de chochma van dat partzoef; en de naam Havayah is voor de tweede keer gemanifesteerd in de bina van dat partzoef. Met andere woorden, de triade van keter- chochma en bina representeren de ontvouwing van het oorspronkelijk begrip (chochma) vanuit zijn bron (in keter) in zijn complete intellectuele manifistatie (bina). Dus de naam Havaya bewerkstelligt het geven van een numerieke waarde van 42 welke is geassocieerd met het “hoofd”, met ander woorden, het intellect en pre intellect.

De 72 letter Naam is de naam Havayah letter voor letter uit te spellen met gebruik van de letter joed. De numerieke waarde van al deze letters samen is 72:

Joed-vav-dalet hei- joed vav-joed-vav hei-joed: (10 + 6 + 4) + (5 + 10) + (6 + 10+ 6) + (5 + 10) = 72.

In de zelfde passage van Etz Chaim wordt verklaard dat de emoties van elke partzoef (de sub partzoef van Zeir Anpin van elke partzoef) de 72 letter Naam zich manifesteert. Aangezien de emoties anatomisch worden geassocieerd met het hart en de torso, spreekt de 72 letter Naam als zijnde geassocieerd met de torso.

De oeriem, welke de 42 letter Naam manifesteert, is gesitueerd in het hoofd, terwijl de toeriem, welke de 72 letter Naam manifesteert, is gesitueerd in de torso, vandaar dat de 42 letter Naam altijd geassocieerd is met het hoofd en de 72 letter Naam met de torso

Aldus, de oeriem zijn geassocieerd met het intellect en pre intellect, terwijl de toeriem zijn geassocieerd met de emoties.

De efod wordt ergens anders aangehaald [dienend als een orakel], zoals in de gebeurtenis van Abjatar, “Een Efod kwam neer in zijn hand.” (Samuel I 23:6)

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie