PARASHAT VA’EIRÁ

Ik ben verschenen Exodus. 6:2 – 9:35

Rabbi Shimon bar Jochai

Heerschappij en de Slang

Zohar II, p 28a

De volgende selectie bespreekt het voorval wat plaatsvond toen Mozes en Aharon de eerste keer voor Pharao stonden om hem te verzoeken de Israëlieten uit zijn land te laten gaan. G’D legde Mozes uit dat Pharao een teken zou eisen. Maar toen de Egyptische magiërs in staat waren om het mirakel, dat Mozes en Aharon uitvoerden, te evenaren, negeerde hij hen.

De Eeuwige zei tegen Mozes en Aharon. Wanneer Pharao tot jullie zegt, “Breng een bewijs voor jullie optreden door een wonder, zeg dan tegen Aharon, neem je staf en werp hem voor Pharao neer, het zal een slang worden.” Mozes kwam met Aharon bij Pharao en zij deden precies zoals de Eeuwige had bevolen, dus wierp Aharon zijn staf voor Pharao en zijn dienaren en het werd een slang. Maar ook Pharao ontbood zijn wijzen en magiërs en ook zij, de beeldschriftkundigen deden met hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer die een slang werd, Aharons staf verslond echter hun staven.” (Exodus. 7:8-12)

Waarom Aharons staf en niet de staf van Mozes? Omdat de staf van Mozes heiliger was, aangezien op de staf de Heilige scheppings Naam uit de hogere Tuin van Eden was gegraveerd.

Aharons staf was een gewone houten staf, gelijk aan die, die worden gebruikt als een wandelstok. Echter, de staf van Mozes was één van de tien dingen die gecreëerd waren voor het begin van de Shabbat op de zesde dag van de Schepping, volgens de Mishna (Avot 5:6). Bovendien kwam de staf van de hogere Tuin van Eden, de wereld van Beriya, en de 42 letter Naam, gebruikt in de Schepping was er ingebed. Ergens anders verklaart de Zohar dat deze staf was gegeven aan Mozes door G’D. (Zohar I, p. 6b)

De Heilige, geprezen zij Hij, wilde de staf van Mozes niet verontreinigen met de staven van de magiërs [die Aharons staf zou opslokken]. Voorts werd Aharons staf gebruikt omdat de intentie van dit miraculeuze teken was om al datgene te onderwerpen welke is afgeleid van de linkerzijde [de strengheid van gevoera], terwijl Aharon is afgeleid van de rechterzijde [het goedhartige aspect van chesed], links is onderworpen aan rechts.

Rabbi Chiya vraagt Rabbi Yose, Aangezien het bekend was aan de Heilige dat de magiërs eveneens hun staven zouden veranderen in slangen, wat is dan het machtige wonder [voor Mozes en Aharon] om te doen voor Pharao?

Rabbi Yose antwoordt, Dit was, waar de nederlaag, die Pharao [god en heerser over de wereld] zou ondergaan, moest beginnen, omdat het door de slang was [de yetser hara, de slechte inclinatie], dat Zijn heerschappij begon.

Dit is zoals het vers uitspreekt: Aldus zegt de Eeuwige G’D, “Ik ben tegen je, Pharao, Koning van Egypte, de grote serpent die kruipt in zijn rivieren en zegt, ‘Mij is mijn rivier en ik heb mijzelf geschapen’” (Jesaja. 29:30. Technisch gezien verwijst hier de “grote slang” naar Arich Anpine van kelipa, het absoluut hoogste niveau van de onzuivere schillen welke de G’ddelijkheid verduisterd en die de wereld doordringt. Van dit niveau werd Pharao gevoed en om die reden wilde G’D slaan met de staf van Aharon, om aan te tonen dat zelfs een eenvoudige stok van de gewone fysieke wereld het hoogste spiritueel niveau van verontreiniging, Arich Anpine van kelipa, kan overweldigen, als dit G’D’s wil is.
Het is interessant om te weten dat de Pharao’s van Egypte een haartooi droegen met als karakteristiek een uraeus, een cobra in een aanvallende positie zoals afgebeeld op het gouden masker van Toetankhamoen.

Dus toen de magiërs van Pharao zagen dat Aharons staf veranderde in een slang waren zij opgetogen, want zij bezaten de kennis van de slang [ met ander woorden, de kennis van het occulte en de zwarte magie waarin zij experts waren]. Maar toen de serpent van Aharon’s staf opeens terug veranderde in droog hout welke toen [de staven van de magiërs] verzwelgende, waren zij geschokt, want zij realiseerde zich dat er een meer verheven macht op deze aarde was. [tot dat moment geloofden zij dat er geen andere macht heerschappij kon uitoefenen over de fysieke sfeer] dan zij zelf en hun occulte krachten.

Dit was het doel dit teken, zoals het vers verklaart, “en Egypte zal weten dat Ik de Eeuwige ben.” (Exodus. 7:5)

Toen “verzwolg de staf van Aharon hun staven”. De staf van Aharon is specifiek aangegeven. Hij verzwolg hen toen hij terug veranderde in hout.

Had Aharons slang de andere slangen verzwolgen, dan kon het worden uitgelegd als een superieure kennis van occulte krachten. Echter wanneer een droge stok drie andere stokken verzwelgt, demonstreert dat er geen occulte krachten bij betrokken waren. In plaats daarvan werd G’D’s bekwaamheid gereveleerd om de natuurlijke wetten van de fysieke wereld te overheersen.

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie