PARASHAT MISHPATIEM

B:H
Rechtsregels Exodus. 21:1 – 24:18

Rabbi Simon bar Jochai

De Lichtgevende Lantaarn

Zohar I, 66a

Kom en zie! Wanneer zielen opstijgen naar de plaats die verbonden is met het [eeuwige] leven [de Tuin van Eden of Paradijs] scheppen zij behagen in de schittering van de Lichtgevende Lantaarn [ Aspeklaria Hameira], waar licht van een hogere oorsprong doorheen vloeit. Als de ziel zich niet omhult in de straling van een ander kledingstuk, kan zij dat licht niet naderen en aanschouwen. Het mystieke geheim hiervan kan worden vergeleken met het kledingstuk [lichaam] waarmee de ziel zich omhult om deze Wereld te kunnen verdragen. Op een vergelijkbare manier wordt de ziel een kledingstuk gegeven van hemelse uitstraling, zodat zij die wereld kan verdragen en de schittering van de Lichtgevende Lantaarn, in het Land van Leven, kan aanschouwen.

Kom nu en zie, Mozes kon niet naderen en niet aanschouwen voordat hij in een ander kledingstuk was gehuld, zoals het vers bevestigt, “Toen trad Mozes de wolk binnen en besteeg de berg” (Exodus-Shemot. 24:18) welke de Targoem [Aramese vertaling) weergeeft als “omhuld in een wolk”. Hij was hierin gekleed in de wolk alsof hij een kledingstuk droeg en daarom was hij in staat de dichte wolk te naderen in welke de G’ddelijke Aanwezigheid Zich had gereveleerd….

Naar dit kledingstuk verwijzen onze collega’s als “chaloeka d’rabbeanan” [de rabbijnse mantel] waarmee zij zichzelf omhullen in Deze Wereld. Gelukkig is het lot van de rechtvaardigen, voor wie de Heilige, Geprezen zij Hij goedheid en vreugde [van de ziel] heeft verborgen in die wereld. Hieromtrent staat geschreven, “Geen oog heeft het ooit gezien behalve U Eeuwige, maar U maakt het mogelijk, voor hen die op U vertrouwen.” (Jesaja 64:3)

SHABBAT SHALOM

Geef een reactie