PARASHAT MIKEETS

Aan het einde (Genesis 41:1 – 44:17)

Al de details die de Thora weergeeft over Joséf en zijn broers zinspelen op zaken in de toekomst, de Messiaanse tijd. Joséf lotbestemming, de gilgoeliem, [omzwervingen, turbulenties] m.a.w. de opschudding en omwentelingen die hij tijdens zijn leven ondervond, waren een voorbode van de gilgoeliem van de Joodse Natie in de toekomst. Hij zette de eerste verbanning van zijn nakomelingen in beweging en diende als het ware als instrument in het zuiveringsproces, welke deze ervaring pleegt te zijn, van het Joodse Volk. Elke respectievelijke verbanning heeft als doel, verdere zuivering van het karakter van het Joodse Volk. Voorafgaand, aan de eventuele verlossing, zal Joséf opnieuw lijfelijk aanwezig zijn als Mashiach ben Joséf.

Echter, voor Jehoeda zal een permanente heersende rol zijn weggelegd. Als we de dood van de eerste twee zonen van Jehoeda in overweging nemen, Er en Onan,[hun plaats werd uiteindelijk ingenomen door de twee zonen, Perets en Zerach, geboren uit de gemeenschap die hij had met Thamar] Genesis.38,1-30, en als we het feit overwegen dat de Thora deze gebeurtenissen onmiddellijk plaatste na de gilgoeliem van Joséf, moeten wij trachten te onderzoeken om welke reden. Midrash Bereshiet Rabba 12,6 attendeert ons op het feit dat het woord toledot, nakomelingen, altijd wordt geschreven zonder de letter waw voor de laatste letter taw [ fonetisch de laatste o], met uitzondering van wanneer de Thora schrijft eelè toledot hashamajiem weha’arets, dit is het gevolg [geschiedenis] van hemel en aarde, in Genesis 2,4, én wanneer de nakomelingen van Perets worden weergegeven in het boek Ruth 4,18. De reden is dat de wereld vernieuwd zal worden met de komst van Mashiach, een rechtstreekse nakomeling van Perets. De beweegredenen van de Thora om het verslag over Jehoeda en zijn zonen toe te voegen aan de verkoop van Joséf, is te onderstrepen dat beide, Joséf en Jehoeda, groot aandeel hebben in de voortzettende tendens naar een meer perfecte wereld, tot realisering van de doelstelling van de Schepper in de creatie van het universum.

Midrash Bereshiet Rabba 85,1 commentaar op Genesis 38,1, de introducerende episode van Jehoeda’s huwelijk, etc., citeert Rabbi Shmuel bar Nachman’s uitleg van Jeremia 29,11 waar in G’D aantekent dat al Zijn intenties ten goede zijn voor het Joodse Volk, al komt dit niet altijd aan ons zo over. G’D beklemtoont dat Hij volledig gewaar is van onze gedachten. De verkoop van Joséf is een voorbeeld van handelingen en gebeurtenissen die ogenschijnlijk in tegenstelling staan met de intenties van G’D, maar niettemin toch bevorderend zijn voor de uitvoer van Zijn plannen. De broers waren alleen maar bezorgd met het ontdoen van Joséf en het gevaar dat zij dachten, dat hij voor hen was. Joséf en Reuben, en ook Ja’akov, beweenden op hun beurt het aandeel in het lot dat hun was overkomen, Jehoeda was bezig met het kiezen van een vrouw. En G’D daarentegen was druk bezig met het voorbereiden van de eventuele komst van Mashiach. De boodschap van de Midrash is duidelijk. Terwijl onze activiteiten mogen overkomen als destructief, gebruikt G’D deze zelfde activiteiten voor Zijn verdere plannen. Zelfs Ja’akov, die zo ontroostbaar was om Joséf en profeteerde dat hij rouwend om zijn zoon zal afdalen in zijn graf {Genesis 37,35}, realiseerde zich niet dat Joséf’s lot een katalysator zou zijn voor positieve historische ontwikkelingen. Ondanks dit alles blijft de vraag hoe de broers, stichters van de natie, moreel opmerkelijke mensen, mannen die in onze traditie gelijkwaardig worden geacht met de engelen, z’n grove zonde als de verkoop van Joséf konden beramen. Hoe konden zij zelfs hebben overwogen om hem te vermoorden? Zelfs een overtuigd zondaar, zou zich niet schuldig maken aan dit soort van overtreding. Er is nog een andere moeilijkheid: Hoe kon de rechtvaardige zoon , geliefd door zijn vader, zijn vader niet in kennis stellen dat hij nog leefde, met als doel om hem voor al het leed te sparen? Wij zullen, met G’D’s hulp, hier proberen een antwoord op te vinden in Parashat Wajigash.

SHABAT SHALOM

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.